بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانده ام با 1500سال تمدن حاجى فیروز گدایى میکند درحالى که بابانوئل هدیه میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که دهنشون پر حرفه ولی انقدر مودبن که با دهن پر حرف نمیزنن، فقط سکوت میکنن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسم ان روز اي خدا كه اون قدر اين پا اون پا كني كه تمام شود تاريخ مصرف ارزوهايم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــــــــالـــــم بده انــــــــــــقد بد دیدم دارم میشم آدمـــــــــ زده  حتــــی به چشای خودمم اعتماد ندارم این زمونه نذاشته اعتقاد برا من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو رخ بنمایی ستم نخواهد شد ز حسن و خوبی تو هیچ کم نخواهد شد... تو پاک باش و برون آی بی‌حجاب و مترس کسی به صید غزال حرم نخواهد شد...  ملک‌الشعرای بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ، ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺩﺵ، ﻧﺒﺎﺵ! ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ! ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﮕﻢ! ﮔﻨﺪ ﺯﺩﯼ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشه ای دنج کلبه ای کاه گلی چند تکه هیزم برای گرم شدن سکوت و چند روز فراموشی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باش . . . کسی که "دنیاتو" خرجش میکنی، بعدا تورو "خرج" یه دنیایه دیگه نکنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرام ما نیست کسی یا چیزی رو از خدا قشنگ تر بدونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و نــــاگهان عشــــق امـــا تـــو که اتفـــــاق نبــــودی...  :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــــادِ تـــــو تاصبــــح پـــــرستارم بـــود.. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دوره ای که همه میخوان "خاص" باشن تو "عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادی" باش باورکن اینجوری "خــــــــــاص ترین" آدمی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنــبـال بـهـانه اسـت بــرای بـخـشیــدن - بــرای دوسـت داشـتـن و بــرای سـنـگ تـمـوم گــذاشـتـن - خـــدا را مـیـگـویــم - کــافـیـسـت فـقـط بــهـانــه را بــه دسـتـش دهــی بـقـیـه اش بــــا او . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زحمــت دارد... آدم بــودن را مــی گـویـم ایــن را میشــــود از مـتـرسـک هـــــا آمــوخـــت... آنـهـا تمـــــام عـمـر مـی ایـسـتـنـد... تــــــــــا ، آدم حسابشـــــان کـنـنـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــگــونــه شــیــشــه بــاشــم درحــالــی کــه تــمــام دلــهــا و نــگــاه هــا ســنــگ اســت .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کي غم آن خورم که دارم يا نه وين عمر به خوشدلي گذارم يا نه پرکن قدح باده که معلومم نيست کاين دم که فرو برم برآرم يا نه  خیام

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانده ام با 1500سال تمدن حاجى فیروز گدایى میکند درحالى که بابانوئل هدیه میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که دهنشون پر حرفه ولی انقدر مودبن که با دهن پر حرف نمیزنن، فقط سکوت میکنن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسم ان روز اي خدا كه اون قدر اين پا اون پا كني كه تمام شود تاريخ مصرف ارزوهايم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــــــــالـــــم بده انــــــــــــقد بد دیدم دارم میشم آدمـــــــــ زده  حتــــی به چشای خودمم اعتماد ندارم این زمونه نذاشته اعتقاد برا من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو رخ بنمایی ستم نخواهد شد ز حسن و خوبی تو هیچ کم نخواهد شد... تو پاک باش و برون آی بی‌حجاب و مترس کسی به صید غزال حرم نخواهد شد...  ملک‌الشعرای بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ، ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺩﺵ، ﻧﺒﺎﺵ! ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ! ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﮕﻢ! ﮔﻨﺪ ﺯﺩﯼ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشه ای دنج کلبه ای کاه گلی چند تکه هیزم برای گرم شدن سکوت و چند روز فراموشی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باش . . . کسی که "دنیاتو" خرجش میکنی، بعدا تورو "خرج" یه دنیایه دیگه نکنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرام ما نیست کسی یا چیزی رو از خدا قشنگ تر بدونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و نــــاگهان عشــــق امـــا تـــو که اتفـــــاق نبــــودی...  :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــــادِ تـــــو تاصبــــح پـــــرستارم بـــود.. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دوره ای که همه میخوان "خاص" باشن تو "عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادی" باش باورکن اینجوری "خــــــــــاص ترین" آدمی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنــبـال بـهـانه اسـت بــرای بـخـشیــدن - بــرای دوسـت داشـتـن و بــرای سـنـگ تـمـوم گــذاشـتـن - خـــدا را مـیـگـویــم - کــافـیـسـت فـقـط بــهـانــه را بــه دسـتـش دهــی بـقـیـه اش بــــا او . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زحمــت دارد... آدم بــودن را مــی گـویـم ایــن را میشــــود از مـتـرسـک هـــــا آمــوخـــت... آنـهـا تمـــــام عـمـر مـی ایـسـتـنـد... تــــــــــا ، آدم حسابشـــــان کـنـنـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــگــونــه شــیــشــه بــاشــم درحــالــی کــه تــمــام دلــهــا و نــگــاه هــا ســنــگ اســت .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کي غم آن خورم که دارم يا نه وين عمر به خوشدلي گذارم يا نه پرکن قدح باده که معلومم نيست کاين دم که فرو برم برآرم يا نه  خیام