بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خداوند; یک روز آرزوی انسان را براورده میکرد.... من بی گمان دوباره دیدن تورا آرزو میکردم و تو هرگز ندیدن مرا... آنگاه نمیدانم براستی خدا کدامیک را میپذیرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو منو گذاشتی رفتی توی روزگار وحشی توی کوچه های غربت دنبالم حتی نگشتی بین من و تو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنداشت اگر شبی به سرمستی  در بستر عشق او سحر کردم  شبهای دگر که رفته از عمرم در دامن دیگران به سر کردم(فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﻡ ، ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﺶ ﺩﻫﻢ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﻢ : ﻣﺜﻞ ﺍﻭ ﻧﺒﺎﺵ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اعدامی که جرم رفیقشو گردن گرفت و پای چوبه دار ازش پرسیدند آخرین حرفت چیه؟ گفت به رفیقم بگین بیشتر ازاین از دستم بر نمی اومد ببخشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با موجودات عجیبی زندگی میکنیم!!!! موجوداتی که تنها با بی محلی آدم میشوند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم؟؟؟ چراشو نپرس اشکت در میاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن خاطراتم،اولین سین سفره ی امسال من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی زمـیـن اگــه چـیـز خـوبـی بـود خـــدا خـودش تـوی آسمــون نـــبود ..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيــــــــا فکـــــر ميـــــکنن "لايکـــــشون" . . . . . . . . . . . . . .امضـــــــــاي مديـــــــر عــــامل ـشرکتـــ نفتـــــــــــــه :| :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگذار قلبت خانه ی آنهایی شود که (تنهایی)تنهابهانه باتو بودنشان است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوي نو شدن مي آيد؛؛؛ ولي تو هميشه رفيق کهنه من بمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــاران مــي بــاريد... كــودك نـگـاهـي بــه ســوراخ چـكـمـه اش انـداخـت! لـبـخـنـدي زد ... سرش را رو به آسـمـان كــرد وگـفـت: " خــدايا گـريه نـكن امــشـب مـي دوزمــش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مكالمه و پرگویی بیجا نجات پیدا خواهید كرد، اگر به خاطر بیاورید كه مردم هرگز نصایح شما را قبول نمی كنند، مگر اینكه وكیل مدافع و یا دكتر باشید و آنها برای شنیدن صحبت های شما پول خرج كرده باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شیر درنده ای در برابرت باشد بهتر است از سگ خائنی پشت سرت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻮﯼ ﻧﻮ ﺷﺪﻥ ﻣﯿﺎﯾﺪ.. ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﯿﻖ ﮐﻬﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ <3

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خداوند; یک روز آرزوی انسان را براورده میکرد.... من بی گمان دوباره دیدن تورا آرزو میکردم و تو هرگز ندیدن مرا... آنگاه نمیدانم براستی خدا کدامیک را میپذیرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو منو گذاشتی رفتی توی روزگار وحشی توی کوچه های غربت دنبالم حتی نگشتی بین من و تو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنداشت اگر شبی به سرمستی  در بستر عشق او سحر کردم  شبهای دگر که رفته از عمرم در دامن دیگران به سر کردم(فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﻡ ، ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﺶ ﺩﻫﻢ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﻢ : ﻣﺜﻞ ﺍﻭ ﻧﺒﺎﺵ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اعدامی که جرم رفیقشو گردن گرفت و پای چوبه دار ازش پرسیدند آخرین حرفت چیه؟ گفت به رفیقم بگین بیشتر ازاین از دستم بر نمی اومد ببخشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با موجودات عجیبی زندگی میکنیم!!!! موجوداتی که تنها با بی محلی آدم میشوند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم؟؟؟ چراشو نپرس اشکت در میاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن خاطراتم،اولین سین سفره ی امسال من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی زمـیـن اگــه چـیـز خـوبـی بـود خـــدا خـودش تـوی آسمــون نـــبود ..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيــــــــا فکـــــر ميـــــکنن "لايکـــــشون" . . . . . . . . . . . . . .امضـــــــــاي مديـــــــر عــــامل ـشرکتـــ نفتـــــــــــــه :| :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگذار قلبت خانه ی آنهایی شود که (تنهایی)تنهابهانه باتو بودنشان است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوي نو شدن مي آيد؛؛؛ ولي تو هميشه رفيق کهنه من بمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــاران مــي بــاريد... كــودك نـگـاهـي بــه ســوراخ چـكـمـه اش انـداخـت! لـبـخـنـدي زد ... سرش را رو به آسـمـان كــرد وگـفـت: " خــدايا گـريه نـكن امــشـب مـي دوزمــش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مكالمه و پرگویی بیجا نجات پیدا خواهید كرد، اگر به خاطر بیاورید كه مردم هرگز نصایح شما را قبول نمی كنند، مگر اینكه وكیل مدافع و یا دكتر باشید و آنها برای شنیدن صحبت های شما پول خرج كرده باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شیر درنده ای در برابرت باشد بهتر است از سگ خائنی پشت سرت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻮﯼ ﻧﻮ ﺷﺪﻥ ﻣﯿﺎﯾﺪ.. ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﯿﻖ ﮐﻬﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ <3