بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام حسین )ع( : همانا زندگی چیزی جز عقیده و جهاد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان ثانیه های زمان گرفتارم،میخواهم ساعت را متوقف کنم و نفسی از ته دل بدون دغدغه دقیقه ها بکشم،شتاب سال های پیاپی اندیشه ام را در ابعاد خودی پست میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به عقب بر میگردی..... میبینی الان جای بعضیا تو زندگیت خالی نیست که هیچ...... همون موقعشم زیادی بوده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر آرزویی ندارم... اگر خودم نه.. حداقل موهایم سپید بخت شدند عاقبت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا باید بسوزی و بسازی؟ مگر عمر را چند بار به آدمیزاد می دهند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط بی هوا بودن دلیل خفه شدن نیست گاهی... هوایی شدن هم آدم را آرام... آرام.... خاموش میکند... آرام... آرام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی ازکجای زندگی بیشترخسته ام!!؟ انجایی که وسط خنده هام بغض میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام کودکان شهر من می دانند : " مستقیم " نه راست است و نه چپ .  الهی ؛ اهدنا ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت علی )ع( : بهترین شیوه صداقت وفای به عهد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت پنج صبح است؛ پدر صبحانه میخورد و پسر شام؛ چه فاصله ای افتاده بین این دو نسل!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که آرام نباشد.. خنده ها و مسخره بازیهایت که هیچ، بیخیالیهایت هم دردی دوا نمیکنند.. کافیست بهانه اش جور شود، بغض امان نمیدهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی جز زندگی کار دیگری نتوانی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا، اجلم را به تأخیر انداز! چند روزیست دلم هوای محرم دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون زن.... مردانگی مرد..شایعه ای بیش نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط هرزه ها صبح عاشق می شوند و شب فارغ ( دیالوگ فاطمه گودرزی تله فیلم مادر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی خواهم رفت! اول، از یادت. بعد، از دیارت...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام حسین )ع( : همانا زندگی چیزی جز عقیده و جهاد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان ثانیه های زمان گرفتارم،میخواهم ساعت را متوقف کنم و نفسی از ته دل بدون دغدغه دقیقه ها بکشم،شتاب سال های پیاپی اندیشه ام را در ابعاد خودی پست میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به عقب بر میگردی..... میبینی الان جای بعضیا تو زندگیت خالی نیست که هیچ...... همون موقعشم زیادی بوده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر آرزویی ندارم... اگر خودم نه.. حداقل موهایم سپید بخت شدند عاقبت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا باید بسوزی و بسازی؟ مگر عمر را چند بار به آدمیزاد می دهند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط بی هوا بودن دلیل خفه شدن نیست گاهی... هوایی شدن هم آدم را آرام... آرام.... خاموش میکند... آرام... آرام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی ازکجای زندگی بیشترخسته ام!!؟ انجایی که وسط خنده هام بغض میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام کودکان شهر من می دانند : " مستقیم " نه راست است و نه چپ .  الهی ؛ اهدنا ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت علی )ع( : بهترین شیوه صداقت وفای به عهد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت پنج صبح است؛ پدر صبحانه میخورد و پسر شام؛ چه فاصله ای افتاده بین این دو نسل!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که آرام نباشد.. خنده ها و مسخره بازیهایت که هیچ، بیخیالیهایت هم دردی دوا نمیکنند.. کافیست بهانه اش جور شود، بغض امان نمیدهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی جز زندگی کار دیگری نتوانی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا، اجلم را به تأخیر انداز! چند روزیست دلم هوای محرم دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون زن.... مردانگی مرد..شایعه ای بیش نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط هرزه ها صبح عاشق می شوند و شب فارغ ( دیالوگ فاطمه گودرزی تله فیلم مادر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی خواهم رفت! اول، از یادت. بعد، از دیارت...