بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان می کــرد دست و دل بازی را به انتهایش رسانــده است حتی همسرش را هم بخشیــد به چشمان ناپــاک خیابــان ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آش نخورده ی روزگار چنان دهانم سوخت .... که از ترس آب یخ را هم فوت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــا حبــ♥یب مـــن لـــا حبـــ♥یب لـــه... ای آنـــکه هـــمیـــشه دوســـتم بودی... . . . . فــقط خــواســتم صـــدایــ♥ــت کنــم... هـــمیـــن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یکیو میخوام باهاش برم کافه... برم پارک... با هم قدم بزنیم... ربات هم بود ، بود... بی احساسیش شرف داره به احساس بعضی آدمها!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رخت زیبای اسمانی را خواهرم با غرور بر سر کن  نه خجالت بکش نه غمگین باش چادرت ارزش است باور کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هركس كه می نگرم در شكایت است ،درحیرتم كه لذت دنیا به كام كیست؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه سلامـتـی کـسایی کـه . . . . . . . . . . . . داشـتـیـم و قـدرشـون رو نـدونـسـتـیـم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامـی که دل کسی را میشکنـی ، صـدای شکستنش را به خـاطـر بـسپـار تـا هنگامـی که دلـت شکست رو به آسمـان فـریــاد نـزنـی ... خــدایــا بــه کــدامــیـــن گـــنــــاه ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدیون توام این همه شاعر شدنم را عاشق شدنم،مرغ مهاجر شدنم را وقت است که تبریک بگویم به غزلهام با نام تو اینگونه معاصر شدنم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. یکبـار هـــم هـــوایِ آفتــابـی بــه ســـرم زد ... ....... امـــا انگــــار دلتنــگیــَش بیشتــر از مــن بـــــــــود... ...................... فقـــــــط میبـــــــــاریـــــــد.....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی خورشید ........ چون هیچکس نمی تونه باش چش توچش کنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا می دانم تو دست نداری امّا ... دستم را رها نکن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطای دید یعنی: طرف هیچی نیست تو زیادی بزرگش کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دعائی بالاتر از این نیست که خدا ما را از خودش دور نکند و هیچ دردی هم بالاتر از دردهجران نیست . الهی قمشه ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براي يك نفر تنگ است....نه ميدانم نامش چيست....و نه ميدانم چه ميكند حتي خبري از رنگ چشم هايش هم ندارم....رنگ موهايش را نميدانم.... لبخندش را.... فقط ميدانم كه بايد باشد و نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زندگی ما هم مثل سریالهای عید بود خوب تموم میشد..........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان می کــرد دست و دل بازی را به انتهایش رسانــده است حتی همسرش را هم بخشیــد به چشمان ناپــاک خیابــان ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آش نخورده ی روزگار چنان دهانم سوخت .... که از ترس آب یخ را هم فوت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــا حبــ♥یب مـــن لـــا حبـــ♥یب لـــه... ای آنـــکه هـــمیـــشه دوســـتم بودی... . . . . فــقط خــواســتم صـــدایــ♥ــت کنــم... هـــمیـــن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یکیو میخوام باهاش برم کافه... برم پارک... با هم قدم بزنیم... ربات هم بود ، بود... بی احساسیش شرف داره به احساس بعضی آدمها!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رخت زیبای اسمانی را خواهرم با غرور بر سر کن  نه خجالت بکش نه غمگین باش چادرت ارزش است باور کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هركس كه می نگرم در شكایت است ،درحیرتم كه لذت دنیا به كام كیست؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه سلامـتـی کـسایی کـه . . . . . . . . . . . . داشـتـیـم و قـدرشـون رو نـدونـسـتـیـم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامـی که دل کسی را میشکنـی ، صـدای شکستنش را به خـاطـر بـسپـار تـا هنگامـی که دلـت شکست رو به آسمـان فـریــاد نـزنـی ... خــدایــا بــه کــدامــیـــن گـــنــــاه ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدیون توام این همه شاعر شدنم را عاشق شدنم،مرغ مهاجر شدنم را وقت است که تبریک بگویم به غزلهام با نام تو اینگونه معاصر شدنم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. یکبـار هـــم هـــوایِ آفتــابـی بــه ســـرم زد ... ....... امـــا انگــــار دلتنــگیــَش بیشتــر از مــن بـــــــــود... ...................... فقـــــــط میبـــــــــاریـــــــد.....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی خورشید ........ چون هیچکس نمی تونه باش چش توچش کنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا می دانم تو دست نداری امّا ... دستم را رها نکن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطای دید یعنی: طرف هیچی نیست تو زیادی بزرگش کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دعائی بالاتر از این نیست که خدا ما را از خودش دور نکند و هیچ دردی هم بالاتر از دردهجران نیست . الهی قمشه ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براي يك نفر تنگ است....نه ميدانم نامش چيست....و نه ميدانم چه ميكند حتي خبري از رنگ چشم هايش هم ندارم....رنگ موهايش را نميدانم.... لبخندش را.... فقط ميدانم كه بايد باشد و نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زندگی ما هم مثل سریالهای عید بود خوب تموم میشد..........