بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه فرشته هم هست به اسم زرشک مسئول رسیدگی به آرزوهای منه . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم نیستم تا عشق را به تو بیاموزم.. ماهیان برای شنا کردن نمی آموزند.! پرندگان نیز برای پرواز.... به تنهایی شنا کن به تنهایی بال گشا عشق کتابی ندارد عاشقان بزرگ جهان ، خواندن نمی دانستند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که قفلها دست کیست.مهم اینست که کلیدها دست خداست.ازته دل دعامیکنم که دراین روزهای اول سال، شاه کلیدتمام قفلها روازخداوند عیدی بگیری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشـه سرم بـالاستــــــ چـون بـالای سـرم خـداستــــــ ... بندگی خــدا کنیم تا خــدا همـه چیز را بنده ی مـا کند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان می کــرد دست و دل بازی را به انتهایش رسانــده است حتی همسرش را هم بخشیــد به چشمان ناپــاک خیابــان ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آش نخورده ی روزگار چنان دهانم سوخت .... که از ترس آب یخ را هم فوت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــا حبــ♥یب مـــن لـــا حبـــ♥یب لـــه... ای آنـــکه هـــمیـــشه دوســـتم بودی... . . . . فــقط خــواســتم صـــدایــ♥ــت کنــم... هـــمیـــن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یکیو میخوام باهاش برم کافه... برم پارک... با هم قدم بزنیم... ربات هم بود ، بود... بی احساسیش شرف داره به احساس بعضی آدمها!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رخت زیبای اسمانی را خواهرم با غرور بر سر کن  نه خجالت بکش نه غمگین باش چادرت ارزش است باور کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هركس كه می نگرم در شكایت است ،درحیرتم كه لذت دنیا به كام كیست؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه سلامـتـی کـسایی کـه . . . . . . . . . . . . داشـتـیـم و قـدرشـون رو نـدونـسـتـیـم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامـی که دل کسی را میشکنـی ، صـدای شکستنش را به خـاطـر بـسپـار تـا هنگامـی که دلـت شکست رو به آسمـان فـریــاد نـزنـی ... خــدایــا بــه کــدامــیـــن گـــنــــاه ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدیون توام این همه شاعر شدنم را عاشق شدنم،مرغ مهاجر شدنم را وقت است که تبریک بگویم به غزلهام با نام تو اینگونه معاصر شدنم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. یکبـار هـــم هـــوایِ آفتــابـی بــه ســـرم زد ... ....... امـــا انگــــار دلتنــگیــَش بیشتــر از مــن بـــــــــود... ...................... فقـــــــط میبـــــــــاریـــــــد.....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی خورشید ........ چون هیچکس نمی تونه باش چش توچش کنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا می دانم تو دست نداری امّا ... دستم را رها نکن ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه فرشته هم هست به اسم زرشک مسئول رسیدگی به آرزوهای منه . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم نیستم تا عشق را به تو بیاموزم.. ماهیان برای شنا کردن نمی آموزند.! پرندگان نیز برای پرواز.... به تنهایی شنا کن به تنهایی بال گشا عشق کتابی ندارد عاشقان بزرگ جهان ، خواندن نمی دانستند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که قفلها دست کیست.مهم اینست که کلیدها دست خداست.ازته دل دعامیکنم که دراین روزهای اول سال، شاه کلیدتمام قفلها روازخداوند عیدی بگیری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشـه سرم بـالاستــــــ چـون بـالای سـرم خـداستــــــ ... بندگی خــدا کنیم تا خــدا همـه چیز را بنده ی مـا کند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان می کــرد دست و دل بازی را به انتهایش رسانــده است حتی همسرش را هم بخشیــد به چشمان ناپــاک خیابــان ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آش نخورده ی روزگار چنان دهانم سوخت .... که از ترس آب یخ را هم فوت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــا حبــ♥یب مـــن لـــا حبـــ♥یب لـــه... ای آنـــکه هـــمیـــشه دوســـتم بودی... . . . . فــقط خــواســتم صـــدایــ♥ــت کنــم... هـــمیـــن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یکیو میخوام باهاش برم کافه... برم پارک... با هم قدم بزنیم... ربات هم بود ، بود... بی احساسیش شرف داره به احساس بعضی آدمها!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رخت زیبای اسمانی را خواهرم با غرور بر سر کن  نه خجالت بکش نه غمگین باش چادرت ارزش است باور کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هركس كه می نگرم در شكایت است ،درحیرتم كه لذت دنیا به كام كیست؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه سلامـتـی کـسایی کـه . . . . . . . . . . . . داشـتـیـم و قـدرشـون رو نـدونـسـتـیـم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامـی که دل کسی را میشکنـی ، صـدای شکستنش را به خـاطـر بـسپـار تـا هنگامـی که دلـت شکست رو به آسمـان فـریــاد نـزنـی ... خــدایــا بــه کــدامــیـــن گـــنــــاه ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدیون توام این همه شاعر شدنم را عاشق شدنم،مرغ مهاجر شدنم را وقت است که تبریک بگویم به غزلهام با نام تو اینگونه معاصر شدنم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. یکبـار هـــم هـــوایِ آفتــابـی بــه ســـرم زد ... ....... امـــا انگــــار دلتنــگیــَش بیشتــر از مــن بـــــــــود... ...................... فقـــــــط میبـــــــــاریـــــــد.....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی خورشید ........ چون هیچکس نمی تونه باش چش توچش کنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا می دانم تو دست نداری امّا ... دستم را رها نکن ...