بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علاقه را باید جایی خرج کنی که: یه شعوری پشتش باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻟﯿﻠﯽ ﺗﻮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﯼ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﺁﻭﺍﺭﻩ ﯼ ﮐﻮﭼﻪ ﻭ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﭘﺎﯼ ﺗﻮ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭘﺎﯼ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺍﯾﺴﺘﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بخوايم درباره ي عشق منطقي فکر کنيم، عشق واقعيت خودش رو از دست ميده! شهاب حسيني-سريال مدار صفر درجه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه <همجنس> هستیم نه <همدرد>... ولی خوب حرف دل مرا میفهمد.....دیوار اتاقم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی اشکاتو پاک میکنه شبا که غصه داری؟؟ بهش بگو ذوق نکنه اونم تنها میزاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اونی که جلوت بیشتر از همه دُلا و راست میشه... مطمئن باش پشت سرت بیشتر از همه حرف میزنه اما کسی که جلوت بی تفاوته... مطئن باش پشت سرت هم همینجوریه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کلاه قرمزی که دلش " فقط" واسه سروناز یه جوری می شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا ! مـن ایـمـان دارم بـه ایـنـکـه هـر کـه دلـش هـوایـی تـو شـود، تـو هـوایـش را داری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتونه سریال پایتخت3 ..اونجایی که نقی از شدت تشنگی هنگام ورزش به یه مرد که داشت آب میخورد نگاه کرد ؟؟ میدونی چی گفت؟؟ گفت :نــوش جــونــت ... انسانیت یعنی این !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارب آنکه درتنهاترین تنهاییم تنهای تنهایم گذاشت/به حق تنهاییت در تنهاترین تنهاییش تنهای تنهایش گذار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی میتواند دانه های یک سیب را بشمارد ولی تنها خداوند است که میتواند سیب های یک دانه را بشمارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضربدر هاى قرمز ميزنم به  خاطراتم اين روزها، ك يادم بماند يادم نماند اين روزها......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چه سخت است تُنگِ ماهی بودن ... * نَشکنی : زندانبانی . . . * بشکنی : قاتلی . . . . . . . " خوش به حال آب " ................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـدگـیـ کـوتـاه استـ  تـا زمـانـیـ کـه دنـدانـ داریـد لـبـخـنـد بـزنـیـد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندت را چند وقتيست نديده ام.....براي دلم لحظه اي بي بهانه بخند.... زيبايي اش را از فاصله ها ميفهمم.........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصم از این نیست که تو رم اونروز ندیدمت فقط دارم دق میکنم چون تو رو سیر ندیدمت(مریم حیدر زاده)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علاقه را باید جایی خرج کنی که: یه شعوری پشتش باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻟﯿﻠﯽ ﺗﻮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﯼ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﺁﻭﺍﺭﻩ ﯼ ﮐﻮﭼﻪ ﻭ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﭘﺎﯼ ﺗﻮ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭘﺎﯼ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺍﯾﺴﺘﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بخوايم درباره ي عشق منطقي فکر کنيم، عشق واقعيت خودش رو از دست ميده! شهاب حسيني-سريال مدار صفر درجه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه <همجنس> هستیم نه <همدرد>... ولی خوب حرف دل مرا میفهمد.....دیوار اتاقم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی اشکاتو پاک میکنه شبا که غصه داری؟؟ بهش بگو ذوق نکنه اونم تنها میزاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اونی که جلوت بیشتر از همه دُلا و راست میشه... مطمئن باش پشت سرت بیشتر از همه حرف میزنه اما کسی که جلوت بی تفاوته... مطئن باش پشت سرت هم همینجوریه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کلاه قرمزی که دلش " فقط" واسه سروناز یه جوری می شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا ! مـن ایـمـان دارم بـه ایـنـکـه هـر کـه دلـش هـوایـی تـو شـود، تـو هـوایـش را داری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتونه سریال پایتخت3 ..اونجایی که نقی از شدت تشنگی هنگام ورزش به یه مرد که داشت آب میخورد نگاه کرد ؟؟ میدونی چی گفت؟؟ گفت :نــوش جــونــت ... انسانیت یعنی این !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارب آنکه درتنهاترین تنهاییم تنهای تنهایم گذاشت/به حق تنهاییت در تنهاترین تنهاییش تنهای تنهایش گذار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی میتواند دانه های یک سیب را بشمارد ولی تنها خداوند است که میتواند سیب های یک دانه را بشمارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضربدر هاى قرمز ميزنم به  خاطراتم اين روزها، ك يادم بماند يادم نماند اين روزها......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چه سخت است تُنگِ ماهی بودن ... * نَشکنی : زندانبانی . . . * بشکنی : قاتلی . . . . . . . " خوش به حال آب " ................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـدگـیـ کـوتـاه استـ  تـا زمـانـیـ کـه دنـدانـ داریـد لـبـخـنـد بـزنـیـد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندت را چند وقتيست نديده ام.....براي دلم لحظه اي بي بهانه بخند.... زيبايي اش را از فاصله ها ميفهمم.........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصم از این نیست که تو رم اونروز ندیدمت فقط دارم دق میکنم چون تو رو سیر ندیدمت(مریم حیدر زاده)