بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام نيمكت هاي اين پارك 2 نفره اند... بي خيال به درخت تكيه ميدهم.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یهـ شهریوری مخاطبــــ خـاص کســےنیـسـت خواستـِــ همه مخاطبـــ هاسـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مجبورین با بعضیا موافقت کنین فقط به خاطر اینکه خفه شن!!!! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم مثه قبرم جای یکیست بقیه با زبون خوش هری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه زیـبـایـی، مـعـبـود مـن ! اسـمـت، حـسـت، عـشـقـت، دردت، درمـانـت ... داده ات، نـداده ات، وصـلت، هـجـرانـت ... هـمـه زیـبـاست ! مـرا مـجـنـون وصـالـت کـن، ای پـروردگـار مـهـربـانــم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ هاروابط رابرهم نمی زنند.. معمولااین حقیقت است ک رابطه راازهم می پاشد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یادمون باشه که نگفته ها رو میتونیم بگیم اما گفته هارو نمیتونیم پس بگیریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کچل شدم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!چیزی ندیدم ازآنانی که ممیگفتند خراب میکنم دنیارا اگر یک تارمویت کم شود.....!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی موقع ها زیادی،توقع زیادی از دیگران داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دررفاقت مراقب آدمهای تازه ب دوران رسیده باش..... هرگزبه دیواری که تازه رنگ شده نباید تکیه کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هیچوقت یادمون نره که پدر و مادرهای ما برای قد کشیدن ما خیلی جاها کوتاه اومدن!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همیشه از جنگ,زلزله,و یا سیگار کشیدن نمیمیرد...! انسان شاید روزی از لبخندهایی که نمیزند... از اشک هایی که نمیریزد... میمیرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نردبان این جهان ما ومنی است/عاقبت زین نردبان افتادنی است/لاجرم هرکس که بالاتر نشست/استخوانش سخت تر خواهد شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعــــا کـــردن خـــوب است مـــداومت در دعـــابهتــــــر! چـــون میـــــخ هرگـــــز با اولیــــن ضـــربه چکـــش فرو نمــــی رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسم هر وابستگی و دیوونه بازی رو نمیشه عشق گذاشت! شاید وابسته باشم... ولی عاشق و آویزون نیستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی ما آدما مخاطب خدا هستیم وقتی که میگه: ای فرزندان آدم این جهان و مخلوقاتش را برای تو آفریدم و تو را برای خودم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام نيمكت هاي اين پارك 2 نفره اند... بي خيال به درخت تكيه ميدهم.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یهـ شهریوری مخاطبــــ خـاص کســےنیـسـت خواستـِــ همه مخاطبـــ هاسـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مجبورین با بعضیا موافقت کنین فقط به خاطر اینکه خفه شن!!!! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم مثه قبرم جای یکیست بقیه با زبون خوش هری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه زیـبـایـی، مـعـبـود مـن ! اسـمـت، حـسـت، عـشـقـت، دردت، درمـانـت ... داده ات، نـداده ات، وصـلت، هـجـرانـت ... هـمـه زیـبـاست ! مـرا مـجـنـون وصـالـت کـن، ای پـروردگـار مـهـربـانــم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ هاروابط رابرهم نمی زنند.. معمولااین حقیقت است ک رابطه راازهم می پاشد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یادمون باشه که نگفته ها رو میتونیم بگیم اما گفته هارو نمیتونیم پس بگیریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کچل شدم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!چیزی ندیدم ازآنانی که ممیگفتند خراب میکنم دنیارا اگر یک تارمویت کم شود.....!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی موقع ها زیادی،توقع زیادی از دیگران داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دررفاقت مراقب آدمهای تازه ب دوران رسیده باش..... هرگزبه دیواری که تازه رنگ شده نباید تکیه کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هیچوقت یادمون نره که پدر و مادرهای ما برای قد کشیدن ما خیلی جاها کوتاه اومدن!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همیشه از جنگ,زلزله,و یا سیگار کشیدن نمیمیرد...! انسان شاید روزی از لبخندهایی که نمیزند... از اشک هایی که نمیریزد... میمیرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نردبان این جهان ما ومنی است/عاقبت زین نردبان افتادنی است/لاجرم هرکس که بالاتر نشست/استخوانش سخت تر خواهد شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعــــا کـــردن خـــوب است مـــداومت در دعـــابهتــــــر! چـــون میـــــخ هرگـــــز با اولیــــن ضـــربه چکـــش فرو نمــــی رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسم هر وابستگی و دیوونه بازی رو نمیشه عشق گذاشت! شاید وابسته باشم... ولی عاشق و آویزون نیستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی ما آدما مخاطب خدا هستیم وقتی که میگه: ای فرزندان آدم این جهان و مخلوقاتش را برای تو آفریدم و تو را برای خودم