بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز خيره به پدر مي شمردم... يك...دو...سه... موهاي سياهش را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه بــعــضــیــا بــاس گــفــت : ایــن هــمــه بــد بــرداشــت مــیــکــنــی کــمــرت درد نــیــاد .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تومیخونه زندگی میزنم به سلامتی اونی که........ . . . . . . . دوسش دارم ونمیدونه...........دوسم داره ونمیدونم...(^_0)(0_^)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلــــم"، پُـــر از زخـمـهـایـی سـت کـه قـرار اسـت وقـتـی بـزرگ شـدم فـرامـوشـشـان کـنـم ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

:این که می‌ گن به مشکلاتت لبخند بزن چرت و پرته. اگه دنیا بفهمه تو تونستی خودتو با مشکلاتت وفق بدی، ضربه های بعدیشو محکم تر وارد می‌کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکنه در حضور خودم ازم غیبت کنین؟ شاید نکته‌ ا‌ی تو حرفاتون بود که به دردم خورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل تنهاییم را تازه فهمیدم وقتی محبت کردم و تنها شدم وقتی دوست داشتم و تنها ماندم دانستم باید تنها شد و ماند تا “خدا” را فهمید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا رازهایم را نمی دانی. داوری نکـــــــــن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭﺩﻣﻦ ﺣﺼﺎﺭ ﺑﺮﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭﺩﻣﻦ ,ﺯﻳﺴﺘﻦ ﺑﺎﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ  ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﺩﺭﻳﺎﺑﻪ ﺫﻫﻨﺸﺎﻥ ﺧﻂﻮﺭ ﻧﻜﺮﺩﻩ … دكترشريعتى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا باورتون نمیشه مورد داشتیم دختره میدونسته چی بپوشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاف میزدم که فراموشت خواهم کرد... کجایی که ببینی اینروزها توبه ی من از گرگها هم مرگتر است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل سرگیجه هام چرخش کره زمین نیست،  چرخش 180 درجه ای آدماست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کسی را دوست داری ..  او کس دیگری را دوست دارد . چون هر انسانی کسی را دوست دارد . فقط خداست که همه را دوس دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيكت رو بگير بالا بزن بسلامتي هركي رفيق  رفيق اراده كن تا جماعتي ضعيف كش كه فرياد نفسكش سر ميدهند را چون سگ پا بوس در خانه ات ببندم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما تو دو صورت خود واقعیشونو نشون میدن: یا این که بدونن کامل به خواستشون رسیدن این که بدونن هرگز به خواستشون نمیرسن.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پخته شدن تو این زندگی کافیست . . . . . . . موقع عصبانیت ازکوره در نرویم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز خيره به پدر مي شمردم... يك...دو...سه... موهاي سياهش را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه بــعــضــیــا بــاس گــفــت : ایــن هــمــه بــد بــرداشــت مــیــکــنــی کــمــرت درد نــیــاد .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تومیخونه زندگی میزنم به سلامتی اونی که........ . . . . . . . دوسش دارم ونمیدونه...........دوسم داره ونمیدونم...(^_0)(0_^)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلــــم"، پُـــر از زخـمـهـایـی سـت کـه قـرار اسـت وقـتـی بـزرگ شـدم فـرامـوشـشـان کـنـم ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

:این که می‌ گن به مشکلاتت لبخند بزن چرت و پرته. اگه دنیا بفهمه تو تونستی خودتو با مشکلاتت وفق بدی، ضربه های بعدیشو محکم تر وارد می‌کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکنه در حضور خودم ازم غیبت کنین؟ شاید نکته‌ ا‌ی تو حرفاتون بود که به دردم خورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل تنهاییم را تازه فهمیدم وقتی محبت کردم و تنها شدم وقتی دوست داشتم و تنها ماندم دانستم باید تنها شد و ماند تا “خدا” را فهمید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا رازهایم را نمی دانی. داوری نکـــــــــن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭﺩﻣﻦ ﺣﺼﺎﺭ ﺑﺮﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭﺩﻣﻦ ,ﺯﻳﺴﺘﻦ ﺑﺎﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ  ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﺩﺭﻳﺎﺑﻪ ﺫﻫﻨﺸﺎﻥ ﺧﻂﻮﺭ ﻧﻜﺮﺩﻩ … دكترشريعتى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا باورتون نمیشه مورد داشتیم دختره میدونسته چی بپوشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاف میزدم که فراموشت خواهم کرد... کجایی که ببینی اینروزها توبه ی من از گرگها هم مرگتر است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل سرگیجه هام چرخش کره زمین نیست،  چرخش 180 درجه ای آدماست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کسی را دوست داری ..  او کس دیگری را دوست دارد . چون هر انسانی کسی را دوست دارد . فقط خداست که همه را دوس دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيكت رو بگير بالا بزن بسلامتي هركي رفيق  رفيق اراده كن تا جماعتي ضعيف كش كه فرياد نفسكش سر ميدهند را چون سگ پا بوس در خانه ات ببندم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما تو دو صورت خود واقعیشونو نشون میدن: یا این که بدونن کامل به خواستشون رسیدن این که بدونن هرگز به خواستشون نمیرسن.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پخته شدن تو این زندگی کافیست . . . . . . . موقع عصبانیت ازکوره در نرویم.