بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدامس ها جزو بزرگترین اساتید هستند از کودکیمان تلاش می کنند به ما بفهمانند ” هیچ شیرینی ای ماندگار نیست “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است هنگام وداع آنگاه که میابی  چشمانی که در حال عبور است پاره ای از وجود تو را نیز با خود خواهد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید اگر انسانیت هم مارک دار بود خیلی از انسان ها آن را به تن می کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم می خواهد، اما ... آخ از این اما ... «امّا» همان حرفی که پشت دل بخواهی هاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی گفته پول کثیفه؟ پول وسیله ایه که لااقل منو به یاد تو میاره  بزار من احمق فرض شوم  من که تو رو واسه خودت میخواستم پس تو خوشبخت باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(به قول بهروز وثوق) عددی نیسیتیم ولی صد رقم خاطرخواتیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏ازامروزمیخوام به افتخارش... لاشی شم... تاآغوش به آغوش... به آغوشش برسم... هه... آخه لاشی پسند بود بیمعرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا رفتی ؟! چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم نگفتی ماه تاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاهیچ کسی روحتی محتاج مردنکن نامردکه جای خودداره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی: . . . . یک ماه گوشیت فقط 330 تومن شارژ داشته باشه... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من چیزی بگو از عشق از این حالی که من دارم من از احساس شک کردن به احساس تو بیزارم تو هم شاید شبیه من تو در برزخ گرفتاری تو هم شاید نمی دونی چه احساسی به من داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن یکـــ دُختــــــــرمـــ صـافـمـ سـادمـ و ایـن دُختــــر بودن رو دوسـتـــ دارمـــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز خيره به پدر مي شمردم... يك...دو...سه... موهاي سياهش را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه بــعــضــیــا بــاس گــفــت : ایــن هــمــه بــد بــرداشــت مــیــکــنــی کــمــرت درد نــیــاد .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تومیخونه زندگی میزنم به سلامتی اونی که........ . . . . . . . دوسش دارم ونمیدونه...........دوسم داره ونمیدونم...(^_0)(0_^)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلــــم"، پُـــر از زخـمـهـایـی سـت کـه قـرار اسـت وقـتـی بـزرگ شـدم فـرامـوشـشـان کـنـم ... !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدامس ها جزو بزرگترین اساتید هستند از کودکیمان تلاش می کنند به ما بفهمانند ” هیچ شیرینی ای ماندگار نیست “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است هنگام وداع آنگاه که میابی  چشمانی که در حال عبور است پاره ای از وجود تو را نیز با خود خواهد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید اگر انسانیت هم مارک دار بود خیلی از انسان ها آن را به تن می کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم می خواهد، اما ... آخ از این اما ... «امّا» همان حرفی که پشت دل بخواهی هاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی گفته پول کثیفه؟ پول وسیله ایه که لااقل منو به یاد تو میاره  بزار من احمق فرض شوم  من که تو رو واسه خودت میخواستم پس تو خوشبخت باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(به قول بهروز وثوق) عددی نیسیتیم ولی صد رقم خاطرخواتیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏ازامروزمیخوام به افتخارش... لاشی شم... تاآغوش به آغوش... به آغوشش برسم... هه... آخه لاشی پسند بود بیمعرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا رفتی ؟! چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم نگفتی ماه تاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاهیچ کسی روحتی محتاج مردنکن نامردکه جای خودداره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی: . . . . یک ماه گوشیت فقط 330 تومن شارژ داشته باشه... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من چیزی بگو از عشق از این حالی که من دارم من از احساس شک کردن به احساس تو بیزارم تو هم شاید شبیه من تو در برزخ گرفتاری تو هم شاید نمی دونی چه احساسی به من داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن یکـــ دُختــــــــرمـــ صـافـمـ سـادمـ و ایـن دُختــــر بودن رو دوسـتـــ دارمـــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز خيره به پدر مي شمردم... يك...دو...سه... موهاي سياهش را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه بــعــضــیــا بــاس گــفــت : ایــن هــمــه بــد بــرداشــت مــیــکــنــی کــمــرت درد نــیــاد .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تومیخونه زندگی میزنم به سلامتی اونی که........ . . . . . . . دوسش دارم ونمیدونه...........دوسم داره ونمیدونم...(^_0)(0_^)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلــــم"، پُـــر از زخـمـهـایـی سـت کـه قـرار اسـت وقـتـی بـزرگ شـدم فـرامـوشـشـان کـنـم ... !