بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر که نشستیم دل از او نشکستیم. بر جام می ومیکده مردانه نشستیم. هرچند در این جام پر از جورو جفا بود. خوردیم ولی حرمت ساقی نشکستیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮﮒﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪﺍﻧﺪ . ﻣَــﺮﺩﯼ ﻧﻔـﺲ ﻧﻤﯽﮐِـﺸﺪ، ﻭ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺣـــﺮﻑ، ﻧﻤﯽﺯﻧﺪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مچاله شده ام در خودم با بوی سیگار و طعم تلخ چای مانده . . . پنجره را باز نکن ، امروز دلم می خواهد غمگین باشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله را تو یادم دادی وقتی با لبخند دور شدی از من عکاس بهتر از ما فاصله را می فهمید تو در عکس نیستی  فاصله یعنی  تو..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اینهمه تفاوت احساس می کنم که کمی بی تفاوتی بد نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عاشقانه ها که به تو گفتم,اگر کوه به کوه میگفت بهم میرسیدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بله اینجا زمین است.... قیمت یک عشق تا عشق دیگر فقط یک قهر ساده است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک متن سـاده را صد بار می خوانـم و هیچ نمی فهمم اش! نگـو که رفتنت عوارضی نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد؛ ورقه هاي دفتر شعرم را با خود برد..... فردا تمام شهر، عاشقت ميشوند....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر مانده به وقتی که مال هم بشویم؟ درست از آب در آیند احتمالاتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف سنگینی بارید...  درختی شکست... درختی زیباتر شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم نهان ازمن، چه نیکی کرده ای با"دل"....؟ که چون غافل شوم از او،دوان سوی "تو" میاید....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خوشدل اینکه مطرب بزند به تار چنگی . من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار مویی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت ازدورآنقدرنزدیک است که گاهی فکرمیکنم فاصله دروغ محض تاریخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. آهـای دوستــــ داشتنـیِ مغرور..: ......................اگـر ایــن همه دوستـت نـداشــتم.. ......... تــا اکنــون تمــامِ خـاطـراتــت را ........................... بـه دار آویخـته بــــودم......!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلا به كسي محبت ميكردي دلهامون به هم نزديك ميشد الان دلها از هم دور نميشه كه هيچ... محبتمونو هم ميذارن بر حسب وظيفه...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر که نشستیم دل از او نشکستیم. بر جام می ومیکده مردانه نشستیم. هرچند در این جام پر از جورو جفا بود. خوردیم ولی حرمت ساقی نشکستیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮﮒﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪﺍﻧﺪ . ﻣَــﺮﺩﯼ ﻧﻔـﺲ ﻧﻤﯽﮐِـﺸﺪ، ﻭ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺣـــﺮﻑ، ﻧﻤﯽﺯﻧﺪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مچاله شده ام در خودم با بوی سیگار و طعم تلخ چای مانده . . . پنجره را باز نکن ، امروز دلم می خواهد غمگین باشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله را تو یادم دادی وقتی با لبخند دور شدی از من عکاس بهتر از ما فاصله را می فهمید تو در عکس نیستی  فاصله یعنی  تو..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اینهمه تفاوت احساس می کنم که کمی بی تفاوتی بد نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عاشقانه ها که به تو گفتم,اگر کوه به کوه میگفت بهم میرسیدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بله اینجا زمین است.... قیمت یک عشق تا عشق دیگر فقط یک قهر ساده است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک متن سـاده را صد بار می خوانـم و هیچ نمی فهمم اش! نگـو که رفتنت عوارضی نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد؛ ورقه هاي دفتر شعرم را با خود برد..... فردا تمام شهر، عاشقت ميشوند....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر مانده به وقتی که مال هم بشویم؟ درست از آب در آیند احتمالاتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف سنگینی بارید...  درختی شکست... درختی زیباتر شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم نهان ازمن، چه نیکی کرده ای با"دل"....؟ که چون غافل شوم از او،دوان سوی "تو" میاید....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خوشدل اینکه مطرب بزند به تار چنگی . من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار مویی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت ازدورآنقدرنزدیک است که گاهی فکرمیکنم فاصله دروغ محض تاریخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. آهـای دوستــــ داشتنـیِ مغرور..: ......................اگـر ایــن همه دوستـت نـداشــتم.. ......... تــا اکنــون تمــامِ خـاطـراتــت را ........................... بـه دار آویخـته بــــودم......!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلا به كسي محبت ميكردي دلهامون به هم نزديك ميشد الان دلها از هم دور نميشه كه هيچ... محبتمونو هم ميذارن بر حسب وظيفه...