بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب، عجب دارد این اوقات  ره و رسم این دنیا  که دوست داشتن تو  یا نداشتن من برای هیچ کس مهم نیست مهم نیست....باشد. حرفی نداریم.... خوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالهی اگر دلیل نرسیدنم به عشقم کوچک بودن من است من را انقدر بزرگ گردان تا لیاقت با او بودن را داشته باشم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از “خوب” به “بد” رفتن، به اندازه لذت پریدن از یک “نهر باریک” زمان می خواهد، اما برای برگشتن به عشق و خوبی، باید از اقیانوس‌ها گذشت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جوری زندگی میکنم که بعد از مرگم نگن لاشی بود بگن کاشکی بود............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک ابتدای ویرانیست.. پس سعی کن هیچگاه به: عشقت زندگیت مردونگی خودت شک نکنی.. چون شک ابتدای تمام ویرانی هاست. گفتم که نگی نگفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون جاذبه را سیب کشف کرد وقتی آدم برای حوایش بهشت را هم فروخت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاخریداری که اجناس شکسته رابهتر برمی‌دارد،تنهاکسی که وقتی همه رفتند می‌ماند،وقتی همه تنهایت گذاشتندمحرمت می‌شودو تنهاسلطانی که دلش بابخشیدن آرام میگیرد نه با تنبیه کردن.خدایا باهمه بدیهام دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقم. عاشق اون بالا سری اون که تنها با ما پریرد و هرزگی نکرد واسه منی که بندگی نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبايد كسي بفهمد دل و دستِ اين خسته يِ خراب از خواب زندگي ميلرزد.. بايد تظاهركنم حالم خوب است راحت ام،راضي ام،رها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی خوش بخت ترین زوج دنیا کیه ؟ خنده و گریه به ندرت با هم دیده میشن اما وقتی با هم دیده میشن اون بهترین لحظه ی زندگیه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن آن ماهم که اندر لا مکــانم مجــــو بیــــرون مـــرا در عیـــن جانــم  تــــو را هــــر کـــس به ســـوی خــــویش خــــواند تــــو را مـــن جـــز به ســـوی تـــو نخوانــــم *حضــــرت مـــــولانا*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـمـعــه..... ابــدیـتــی غـریــب.... بـغــضـی خــامـوش.... کــه غـروبــش را.... کــه شـکـــتـنــش را..... هـیــچ شـتــابــی نـیـســتــــــ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه تام که فقط عشق اذیت کردن جری رو داشت و دنبال هیچ موش دیگه ای نرفت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو داروخونه بودم یه اقایی اومد گفت کرم ضدسیمان دارین فروشنده باتمسخر ازش پرسید ایرانیش رو میخوای یا خارجیشو؟ مرده گفت از وقتی کارگر ساختمون شدم دستام زبر شده نمیتونم صورت دخترمو ناز کنم خارجیشو بده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه واقعا تو را دوست دارد به ساز آرام بودنت كفايت ميكند و هرگز نميخواهد رقاصه ي سازهايش باشي. 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب، عجب دارد این اوقات  ره و رسم این دنیا  که دوست داشتن تو  یا نداشتن من برای هیچ کس مهم نیست مهم نیست....باشد. حرفی نداریم.... خوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالهی اگر دلیل نرسیدنم به عشقم کوچک بودن من است من را انقدر بزرگ گردان تا لیاقت با او بودن را داشته باشم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از “خوب” به “بد” رفتن، به اندازه لذت پریدن از یک “نهر باریک” زمان می خواهد، اما برای برگشتن به عشق و خوبی، باید از اقیانوس‌ها گذشت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جوری زندگی میکنم که بعد از مرگم نگن لاشی بود بگن کاشکی بود............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک ابتدای ویرانیست.. پس سعی کن هیچگاه به: عشقت زندگیت مردونگی خودت شک نکنی.. چون شک ابتدای تمام ویرانی هاست. گفتم که نگی نگفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون جاذبه را سیب کشف کرد وقتی آدم برای حوایش بهشت را هم فروخت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاخریداری که اجناس شکسته رابهتر برمی‌دارد،تنهاکسی که وقتی همه رفتند می‌ماند،وقتی همه تنهایت گذاشتندمحرمت می‌شودو تنهاسلطانی که دلش بابخشیدن آرام میگیرد نه با تنبیه کردن.خدایا باهمه بدیهام دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقم. عاشق اون بالا سری اون که تنها با ما پریرد و هرزگی نکرد واسه منی که بندگی نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبايد كسي بفهمد دل و دستِ اين خسته يِ خراب از خواب زندگي ميلرزد.. بايد تظاهركنم حالم خوب است راحت ام،راضي ام،رها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی خوش بخت ترین زوج دنیا کیه ؟ خنده و گریه به ندرت با هم دیده میشن اما وقتی با هم دیده میشن اون بهترین لحظه ی زندگیه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن آن ماهم که اندر لا مکــانم مجــــو بیــــرون مـــرا در عیـــن جانــم  تــــو را هــــر کـــس به ســـوی خــــویش خــــواند تــــو را مـــن جـــز به ســـوی تـــو نخوانــــم *حضــــرت مـــــولانا*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـمـعــه..... ابــدیـتــی غـریــب.... بـغــضـی خــامـوش.... کــه غـروبــش را.... کــه شـکـــتـنــش را..... هـیــچ شـتــابــی نـیـســتــــــ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه تام که فقط عشق اذیت کردن جری رو داشت و دنبال هیچ موش دیگه ای نرفت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو داروخونه بودم یه اقایی اومد گفت کرم ضدسیمان دارین فروشنده باتمسخر ازش پرسید ایرانیش رو میخوای یا خارجیشو؟ مرده گفت از وقتی کارگر ساختمون شدم دستام زبر شده نمیتونم صورت دخترمو ناز کنم خارجیشو بده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه واقعا تو را دوست دارد به ساز آرام بودنت كفايت ميكند و هرگز نميخواهد رقاصه ي سازهايش باشي.