بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه تام که فقط عشق اذیت کردن جری رو داشت و دنبال هیچ موش دیگه ای نرفت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو داروخونه بودم یه اقایی اومد گفت کرم ضدسیمان دارین فروشنده باتمسخر ازش پرسید ایرانیش رو میخوای یا خارجیشو؟ مرده گفت از وقتی کارگر ساختمون شدم دستام زبر شده نمیتونم صورت دخترمو ناز کنم خارجیشو بده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه واقعا تو را دوست دارد به ساز آرام بودنت كفايت ميكند و هرگز نميخواهد رقاصه ي سازهايش باشي. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انتهای بودنم رسیده ام با تمام بودنم,نبودنت را فریاد می زنم اما حیف که کوه غم در مقابلم ایستاده  و تمام فریادم را برایم برمی گرداند و "تو" همچنان در سکوت و آرامشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر بگوييم مردها فلان زن ها فلان تنهايي خوب است دنيا زشت است، آخرش روزي قلبت براي كسي تندتر ميزند... -چارلز بوكوفسكي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا پر شده که دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت دارم من میگویم حق دارند چون دوست داشتنهای ما بودار است،بوی سواستفاده..بوی خیانت...بوی دروغ و بازی میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم یـــک کــلــمـه اســـت بــــادنــــیــــایــــی از مـــســـئـــولـــیـــت, گــــفـــتـــنــش هـــنــــر نـــیـــســت! مـــســـئـــولــیـــت پـــذیـــرفـــتـــنـــش هـــنــــر اســـت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور گفت:غیر ممکن است تجربه گفت:خطرناک است عقل گفت: بیهوده است دل زمزمه کرد:امتحانش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه براي باريدن باران دعا مي كنند... اما خداوند با كودكي است كه چكمه هايش سوراخ است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را آرزو نخواهم كرد هيچ وقت تو را لحظه اي خواهم پذيرفت ،كه خودت بيايي با دل خودت نه با آرزو ي من........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها وقتی می فهمند در حال پیرشدن هستند که شبیه پدرشان میشوند ...گابریل گارسا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮔﺎﻫﯽ.. ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶِ ﻋﻤﯿﻖِ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ.. ﭼﻘﺪﺭ ﺧﯿﺎﻟﺶ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.. ﭼﻘﺪﺭ ﺗﺤﻤﻞِ ﺳﮑﻮﺗﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽﺳﺖ.. ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ...! ﺣﺎﻟﻢ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﺍﯼ ﻣﯽ ﻣﺎند ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺩﻧﺞ ﻧﯿﺴﺖ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران فقط همین جایی از قصه که من ایستاده ام می بارد دو قدم آن طرف تر دو قدم این طرف تر همیشه آفتاب است..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که هیچوقت سختی مرد بودن را با راحتی نامردی عوض نکردن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من واسه شما پابرهنه اورستم فتح ميكنم..... (ديالوگ شيرين سيا به سوگند توسريال خط) لايك:حرف دل منه به تنهاكسم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه تام که فقط عشق اذیت کردن جری رو داشت و دنبال هیچ موش دیگه ای نرفت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو داروخونه بودم یه اقایی اومد گفت کرم ضدسیمان دارین فروشنده باتمسخر ازش پرسید ایرانیش رو میخوای یا خارجیشو؟ مرده گفت از وقتی کارگر ساختمون شدم دستام زبر شده نمیتونم صورت دخترمو ناز کنم خارجیشو بده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه واقعا تو را دوست دارد به ساز آرام بودنت كفايت ميكند و هرگز نميخواهد رقاصه ي سازهايش باشي. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انتهای بودنم رسیده ام با تمام بودنم,نبودنت را فریاد می زنم اما حیف که کوه غم در مقابلم ایستاده  و تمام فریادم را برایم برمی گرداند و "تو" همچنان در سکوت و آرامشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر بگوييم مردها فلان زن ها فلان تنهايي خوب است دنيا زشت است، آخرش روزي قلبت براي كسي تندتر ميزند... -چارلز بوكوفسكي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا پر شده که دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت دارم من میگویم حق دارند چون دوست داشتنهای ما بودار است،بوی سواستفاده..بوی خیانت...بوی دروغ و بازی میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم یـــک کــلــمـه اســـت بــــادنــــیــــایــــی از مـــســـئـــولـــیـــت, گــــفـــتـــنــش هـــنــــر نـــیـــســت! مـــســـئـــولــیـــت پـــذیـــرفـــتـــنـــش هـــنــــر اســـت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور گفت:غیر ممکن است تجربه گفت:خطرناک است عقل گفت: بیهوده است دل زمزمه کرد:امتحانش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه براي باريدن باران دعا مي كنند... اما خداوند با كودكي است كه چكمه هايش سوراخ است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را آرزو نخواهم كرد هيچ وقت تو را لحظه اي خواهم پذيرفت ،كه خودت بيايي با دل خودت نه با آرزو ي من........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها وقتی می فهمند در حال پیرشدن هستند که شبیه پدرشان میشوند ...گابریل گارسا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮔﺎﻫﯽ.. ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶِ ﻋﻤﯿﻖِ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ.. ﭼﻘﺪﺭ ﺧﯿﺎﻟﺶ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.. ﭼﻘﺪﺭ ﺗﺤﻤﻞِ ﺳﮑﻮﺗﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽﺳﺖ.. ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ...! ﺣﺎﻟﻢ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﺍﯼ ﻣﯽ ﻣﺎند ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺩﻧﺞ ﻧﯿﺴﺖ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران فقط همین جایی از قصه که من ایستاده ام می بارد دو قدم آن طرف تر دو قدم این طرف تر همیشه آفتاب است..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که هیچوقت سختی مرد بودن را با راحتی نامردی عوض نکردن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من واسه شما پابرهنه اورستم فتح ميكنم..... (ديالوگ شيرين سيا به سوگند توسريال خط) لايك:حرف دل منه به تنهاكسم...