بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" شاید که اندکی بنشیند کنار تو ؛ اما کسی که بار سفر بست می رود ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاریز(قنات)خوش دارد خیال کند که رودها تنها برای این هستند که به او آب برسانند!!! "رابیندرانات تاگور"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماها یادتون نمیاد.....یه زمانی دلش واسم تنگ میشد.!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــجالت کشــــیده ای تـــا کنــــون ... ؟ از آن خـــجالت ها که ســــرخ میشوی ... میسوزی در حـــرارتِ شـــرم... صورتت را میپـــوشانی ... تابِ نگاهــش را نداری ... خدایــــا ازت خجالت میکشــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماها یادتون نمیاد.....یه زمانی دلش واسم تنگ میشد.!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسرو شکیبایی : عشق همه چیزو شفا میده اِلّا خودشو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است،همه صداقت را یک ارزش می دانند،اما هیچکس تمایلی به شنیدن حقیقت ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. اینــکه بـــی دلیــــل .... ................. گـــــاهی .. ..... بـه خــلوتــــــ مــــــا ســـــــــر میــــــــزنـــــی...!!!! .............. خـــودش عــــالمـــــــی دارد..  ............!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبرو من هم برای اینکه راحت بروی میگویم: باشدبروخیالی نیست... اماکیست که نداند بی توتنهاچیزی که هست خیال توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همینم که هستم شـــاخ نیستم ، چون گاو نیستم خاص نیستم چون عقده ندارم بالا نیستم ، چون پرچم نیستم فقط یه آدمم چیزی که خیلی ها نیستن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که وقتی لبخند میزنه میشه غم کوه تو چشماش دید ولی دریای خندون لبهاش این کوه پنهان می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها آنقدر زود عوض می شوند... آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر وقت نداری با من صحبت کنی درکت می کنم, اگر وقت نداری مرا ببینی درکت می کنم,  اگر وقت داری حالم را بپرسی دررکت می کنم, اما اگر, دیگر دوستت نداشتم, این بار نوبت توست که درکم کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه سـلامـتـی لـبـخـنـدی  کــه بـهـت کــمــک مـی کـنـه تـا بـرای هـمـه تـوضـیـح نـدی کــــه  چــــقـــدر داغــــــونــــــــی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیست دیگر...یک روز حوصله هیچ چیز را ندارد ! دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور.... (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانیت غذا دادن به گدا نیست! وقتیکه اندازه آن گدا ،گرسنه باشی و غذایت را به او بدهی ، انسانی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" شاید که اندکی بنشیند کنار تو ؛ اما کسی که بار سفر بست می رود ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاریز(قنات)خوش دارد خیال کند که رودها تنها برای این هستند که به او آب برسانند!!! "رابیندرانات تاگور"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماها یادتون نمیاد.....یه زمانی دلش واسم تنگ میشد.!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــجالت کشــــیده ای تـــا کنــــون ... ؟ از آن خـــجالت ها که ســــرخ میشوی ... میسوزی در حـــرارتِ شـــرم... صورتت را میپـــوشانی ... تابِ نگاهــش را نداری ... خدایــــا ازت خجالت میکشــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماها یادتون نمیاد.....یه زمانی دلش واسم تنگ میشد.!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسرو شکیبایی : عشق همه چیزو شفا میده اِلّا خودشو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است،همه صداقت را یک ارزش می دانند،اما هیچکس تمایلی به شنیدن حقیقت ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. اینــکه بـــی دلیــــل .... ................. گـــــاهی .. ..... بـه خــلوتــــــ مــــــا ســـــــــر میــــــــزنـــــی...!!!! .............. خـــودش عــــالمـــــــی دارد..  ............!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبرو من هم برای اینکه راحت بروی میگویم: باشدبروخیالی نیست... اماکیست که نداند بی توتنهاچیزی که هست خیال توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همینم که هستم شـــاخ نیستم ، چون گاو نیستم خاص نیستم چون عقده ندارم بالا نیستم ، چون پرچم نیستم فقط یه آدمم چیزی که خیلی ها نیستن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که وقتی لبخند میزنه میشه غم کوه تو چشماش دید ولی دریای خندون لبهاش این کوه پنهان می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها آنقدر زود عوض می شوند... آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر وقت نداری با من صحبت کنی درکت می کنم, اگر وقت نداری مرا ببینی درکت می کنم,  اگر وقت داری حالم را بپرسی دررکت می کنم, اما اگر, دیگر دوستت نداشتم, این بار نوبت توست که درکم کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه سـلامـتـی لـبـخـنـدی  کــه بـهـت کــمــک مـی کـنـه تـا بـرای هـمـه تـوضـیـح نـدی کــــه  چــــقـــدر داغــــــونــــــــی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیست دیگر...یک روز حوصله هیچ چیز را ندارد ! دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور.... (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانیت غذا دادن به گدا نیست! وقتیکه اندازه آن گدا ،گرسنه باشی و غذایت را به او بدهی ، انسانی...