بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که بند می آید شیشه غبار آلود میشود... نمیدانم حقیقت باران این بوده ، یا که میخواهند به پاکی باران هم شک کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رودخانه ای را میشناسم که با دریا قهر کرد و عاشقانه به فاضلاب ریخت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش! به اعتماد هیچ شانه ای اشک نریز...! به اعتبار هر اشکی هم، شانه نباش...! آدمی به خودی خود نمی افتد. اگر بیفتد،از همان سمتی می افتد که تکیه کرده است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی نمادی اززیستن آگاهانه است ونمایشی ازسپاسگذاری دربرابریزدان پاک>>>>ماوارث این تفکریم<<<<<<<<<<شادباش وشادزندگی کن که شادی امتدادخداست....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" شاید که اندکی بنشیند کنار تو ؛ اما کسی که بار سفر بست می رود ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاریز(قنات)خوش دارد خیال کند که رودها تنها برای این هستند که به او آب برسانند!!! "رابیندرانات تاگور"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماها یادتون نمیاد.....یه زمانی دلش واسم تنگ میشد.!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــجالت کشــــیده ای تـــا کنــــون ... ؟ از آن خـــجالت ها که ســــرخ میشوی ... میسوزی در حـــرارتِ شـــرم... صورتت را میپـــوشانی ... تابِ نگاهــش را نداری ... خدایــــا ازت خجالت میکشــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماها یادتون نمیاد.....یه زمانی دلش واسم تنگ میشد.!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسرو شکیبایی : عشق همه چیزو شفا میده اِلّا خودشو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است،همه صداقت را یک ارزش می دانند،اما هیچکس تمایلی به شنیدن حقیقت ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. اینــکه بـــی دلیــــل .... ................. گـــــاهی .. ..... بـه خــلوتــــــ مــــــا ســـــــــر میــــــــزنـــــی...!!!! .............. خـــودش عــــالمـــــــی دارد..  ............!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبرو من هم برای اینکه راحت بروی میگویم: باشدبروخیالی نیست... اماکیست که نداند بی توتنهاچیزی که هست خیال توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همینم که هستم شـــاخ نیستم ، چون گاو نیستم خاص نیستم چون عقده ندارم بالا نیستم ، چون پرچم نیستم فقط یه آدمم چیزی که خیلی ها نیستن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که وقتی لبخند میزنه میشه غم کوه تو چشماش دید ولی دریای خندون لبهاش این کوه پنهان می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها آنقدر زود عوض می شوند... آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که بند می آید شیشه غبار آلود میشود... نمیدانم حقیقت باران این بوده ، یا که میخواهند به پاکی باران هم شک کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رودخانه ای را میشناسم که با دریا قهر کرد و عاشقانه به فاضلاب ریخت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش! به اعتماد هیچ شانه ای اشک نریز...! به اعتبار هر اشکی هم، شانه نباش...! آدمی به خودی خود نمی افتد. اگر بیفتد،از همان سمتی می افتد که تکیه کرده است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی نمادی اززیستن آگاهانه است ونمایشی ازسپاسگذاری دربرابریزدان پاک>>>>ماوارث این تفکریم<<<<<<<<<<شادباش وشادزندگی کن که شادی امتدادخداست....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" شاید که اندکی بنشیند کنار تو ؛ اما کسی که بار سفر بست می رود ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاریز(قنات)خوش دارد خیال کند که رودها تنها برای این هستند که به او آب برسانند!!! "رابیندرانات تاگور"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماها یادتون نمیاد.....یه زمانی دلش واسم تنگ میشد.!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــجالت کشــــیده ای تـــا کنــــون ... ؟ از آن خـــجالت ها که ســــرخ میشوی ... میسوزی در حـــرارتِ شـــرم... صورتت را میپـــوشانی ... تابِ نگاهــش را نداری ... خدایــــا ازت خجالت میکشــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماها یادتون نمیاد.....یه زمانی دلش واسم تنگ میشد.!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسرو شکیبایی : عشق همه چیزو شفا میده اِلّا خودشو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است،همه صداقت را یک ارزش می دانند،اما هیچکس تمایلی به شنیدن حقیقت ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. اینــکه بـــی دلیــــل .... ................. گـــــاهی .. ..... بـه خــلوتــــــ مــــــا ســـــــــر میــــــــزنـــــی...!!!! .............. خـــودش عــــالمـــــــی دارد..  ............!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبرو من هم برای اینکه راحت بروی میگویم: باشدبروخیالی نیست... اماکیست که نداند بی توتنهاچیزی که هست خیال توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همینم که هستم شـــاخ نیستم ، چون گاو نیستم خاص نیستم چون عقده ندارم بالا نیستم ، چون پرچم نیستم فقط یه آدمم چیزی که خیلی ها نیستن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که وقتی لبخند میزنه میشه غم کوه تو چشماش دید ولی دریای خندون لبهاش این کوه پنهان می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها آنقدر زود عوض می شوند... آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است...