بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل گذشته ات كلاهت را دربياور و در مقابل آينده ات كتت را كلاهت را براي اظهار پشيماني در مقابل كذشته ات و كت را براي آماده شدن براي كار در آينده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد همیشه آسمون ابری بمونه!! آخه نمیدونی چه عذابی میده دیدن سایه های جفت در حالیکه هیچوقت سایۀ خودت نشده.... برایم ابری بمان آسمان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کـتـاب هـای بـسـیـــاری خـوانـده بــود داسـتـان هـای بــی پــایــان دلــهــــره تـرس ، تـنـهـایـی ، عـشـق امـا خـــود هــــــرگــــــز هــــیــچ عــشـقـی را تــجــــربـه نــکــــرده بـــود ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل برای رفتن داشته باشند ترکتان نخواهند کرد آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گذرم از میان رهگذران،مات می نگرم در نگاه رهگذران ،کور اینهمه اندوه در وجودم و من لال اینهمه غوغاست در کنارم و من دور(فریدون مشیری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضم گرفته وقتشه ببارم  چه بی هوا هوای گریه دارم،  باز کاغذام باتو خط خطی شد  زیخدا این حسو حالو دوس ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز را سعی کن هرگز نشکنی: دل زن غرور مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملتی هستیم که فقط تو ترافیک پشت همیم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره (نه)! هیچگاه درست استفاده نشد جز دو بار!! اولی روزی که خواستی بروی.. گفتم نه.. و تاثیر نداشت. دومی روزی که دوباره برگشتی!! گفتم نه.. و تمام! نقطه ته خط...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلم یك دوست می خواهد كه خیلی مهربان باشد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پسری ک رفیقش بهش گفت:اونورو ببین...گفت:من ب عشقم قول دادم چشم چرونی نکنم گفت:ن رفیق اونورو ببین اون پسره کیه با عشقت؟!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم . . . جاده ها خراب بود . . . ! نیمکت مدرسه ها خراب بود . . . ! شیرای آب خراب بود . . . ! زنگای در خونه ها خراب بود . . . ! ولی . . . آدما سالم بودن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین قسمت زندگی اونجاست ک ادم ب خودش بگه:چی فکر میکردم چی شد...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . . . . . . . . . شکرت . فقط همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها "تو" میدانی و "خدای تو" گاهی وقتها "خدا" میداند و "تو" نمیدانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های اطـرافم را عوضی انتـخاب نکردم..! گذشت زمــان عوضیشان کرد همـــیــن!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل گذشته ات كلاهت را دربياور و در مقابل آينده ات كتت را كلاهت را براي اظهار پشيماني در مقابل كذشته ات و كت را براي آماده شدن براي كار در آينده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد همیشه آسمون ابری بمونه!! آخه نمیدونی چه عذابی میده دیدن سایه های جفت در حالیکه هیچوقت سایۀ خودت نشده.... برایم ابری بمان آسمان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کـتـاب هـای بـسـیـــاری خـوانـده بــود داسـتـان هـای بــی پــایــان دلــهــــره تـرس ، تـنـهـایـی ، عـشـق امـا خـــود هــــــرگــــــز هــــیــچ عــشـقـی را تــجــــربـه نــکــــرده بـــود ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل برای رفتن داشته باشند ترکتان نخواهند کرد آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گذرم از میان رهگذران،مات می نگرم در نگاه رهگذران ،کور اینهمه اندوه در وجودم و من لال اینهمه غوغاست در کنارم و من دور(فریدون مشیری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضم گرفته وقتشه ببارم  چه بی هوا هوای گریه دارم،  باز کاغذام باتو خط خطی شد  زیخدا این حسو حالو دوس ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز را سعی کن هرگز نشکنی: دل زن غرور مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملتی هستیم که فقط تو ترافیک پشت همیم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره (نه)! هیچگاه درست استفاده نشد جز دو بار!! اولی روزی که خواستی بروی.. گفتم نه.. و تاثیر نداشت. دومی روزی که دوباره برگشتی!! گفتم نه.. و تمام! نقطه ته خط...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلم یك دوست می خواهد كه خیلی مهربان باشد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پسری ک رفیقش بهش گفت:اونورو ببین...گفت:من ب عشقم قول دادم چشم چرونی نکنم گفت:ن رفیق اونورو ببین اون پسره کیه با عشقت؟!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم . . . جاده ها خراب بود . . . ! نیمکت مدرسه ها خراب بود . . . ! شیرای آب خراب بود . . . ! زنگای در خونه ها خراب بود . . . ! ولی . . . آدما سالم بودن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین قسمت زندگی اونجاست ک ادم ب خودش بگه:چی فکر میکردم چی شد...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . . . . . . . . . شکرت . فقط همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها "تو" میدانی و "خدای تو" گاهی وقتها "خدا" میداند و "تو" نمیدانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های اطـرافم را عوضی انتـخاب نکردم..! گذشت زمــان عوضیشان کرد همـــیــن!