بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی اشکال زندگی واقعی چیه؟ تو لحظات حساس موسیقی نداره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: خاموشی سرور اخلاق است و هر که مزاح کند، سبکش گیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه حباب دل میبندیم بعد انتظارم داریم که نترکه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بابام مهربون بود، هنوز هم هست، باهاش مهربون باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه... يكي بود و يكي نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید یک روز طول بکشد، و شاید یک سال، اما هر آنچه که قسمت باشد، همیشه راهی خواهد یافت ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم از قلب شکایت کرد و گفت: تو چرا عاشق می شوی و من باید اشک بریزم؟ قلب گفت:تو چرا نگاه می کنی تا من درد بکشم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام باش... و بی هیچ عجله ای، از سفر زندگی خود، هم اکنون لذت ببر... و برای کسانی که در زندگیت هستند، وقت بگذار، چراکه آنها همیشه حضور نخواهند داشت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن قلبی مهربان در دنیایی بی رحم شجاعت است،نه ضعف!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که عاشــــــق است محــــرم ديگری نـــــمی شود محــــــرمـيـت دل ميخواهـــــد نه دليـــــــل!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــه حوصلـه اش رو نـداری بهــش بگــو!!!! امــا.... هیــچ وقـتـــــ.... جـوری رفتـار نکـن کــه احسـاس کنـه اضـــافیه........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــدایـــــــــا...... بـبـخـش مـرا بـرای گـنـاهـانـی کـه...... لـذتـش رفـتـه. امـا مـسـئـولـیـتـش مـانـده.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا از جمع خود دائم برانید مرا مجنون مرا دیوانه خوانید نباشد در دلم باکى از این که مرا هم عاشق مهدى (ع) بنامید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر،در قلب من، نه عشق نه احساس دیگر،درجان من، نه شور نه فریاد دشتم ، اما در او نه ناله ی مجنون کوهم،اما در او نه تیشه ی فرهاد(فریدون مشیری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای خونه از دوریت داره هر لحظه می گیره بیا برگردبا من باش،همین الآنشم دیره هنوزم از تب دستات لبالب غرق آتیشم هنوزم باورم میشه که من با تو یکی میشم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشاره گر ماوس خودت رو همیشه رو خوبی ها کلیک کن :)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی اشکال زندگی واقعی چیه؟ تو لحظات حساس موسیقی نداره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: خاموشی سرور اخلاق است و هر که مزاح کند، سبکش گیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه حباب دل میبندیم بعد انتظارم داریم که نترکه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بابام مهربون بود، هنوز هم هست، باهاش مهربون باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه... يكي بود و يكي نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید یک روز طول بکشد، و شاید یک سال، اما هر آنچه که قسمت باشد، همیشه راهی خواهد یافت ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم از قلب شکایت کرد و گفت: تو چرا عاشق می شوی و من باید اشک بریزم؟ قلب گفت:تو چرا نگاه می کنی تا من درد بکشم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام باش... و بی هیچ عجله ای، از سفر زندگی خود، هم اکنون لذت ببر... و برای کسانی که در زندگیت هستند، وقت بگذار، چراکه آنها همیشه حضور نخواهند داشت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن قلبی مهربان در دنیایی بی رحم شجاعت است،نه ضعف!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که عاشــــــق است محــــرم ديگری نـــــمی شود محــــــرمـيـت دل ميخواهـــــد نه دليـــــــل!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــه حوصلـه اش رو نـداری بهــش بگــو!!!! امــا.... هیــچ وقـتـــــ.... جـوری رفتـار نکـن کــه احسـاس کنـه اضـــافیه........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــدایـــــــــا...... بـبـخـش مـرا بـرای گـنـاهـانـی کـه...... لـذتـش رفـتـه. امـا مـسـئـولـیـتـش مـانـده.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا از جمع خود دائم برانید مرا مجنون مرا دیوانه خوانید نباشد در دلم باکى از این که مرا هم عاشق مهدى (ع) بنامید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر،در قلب من، نه عشق نه احساس دیگر،درجان من، نه شور نه فریاد دشتم ، اما در او نه ناله ی مجنون کوهم،اما در او نه تیشه ی فرهاد(فریدون مشیری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای خونه از دوریت داره هر لحظه می گیره بیا برگردبا من باش،همین الآنشم دیره هنوزم از تب دستات لبالب غرق آتیشم هنوزم باورم میشه که من با تو یکی میشم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشاره گر ماوس خودت رو همیشه رو خوبی ها کلیک کن :)