بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم نقاشی بلد نیست!  اما دلم  برایت پر میکشد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجـــــاست جـــــای رسیــــدن... و پهـــــن کــردن یک فــــرش... و بـــــی خیــــال نشستن؟! سهــــــراب سپهــــــری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بعضیا: فقط!!! آلودگی صوتیه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا سنگ نباشی واسه کسی بت نمیشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختراع تلفن بزرگترين خيانت به بشريت بود  خداحافظي بايد رو در رو باشد گاهي اوقات اشك ها ، آدم ها را بيدار ميكنند... "لعنت بر خداحافظي هاي تلفني"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی احساست را نفهمید مهم نیست سرت را بالا بگیر و لبخند بزن فهمیدن احســاس کار هر آدمی نیست...! "شـاملو "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو رسیدن واسه من،اگرچه خیلی ساده بود/اما خدا قول تورو به یکی دیگه داده بود از قول من بهش بگو رو قولی که دادی بمون/اون که هنوز ارزومه به ارزوهاش برسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناز غیرت رفیقی که وقتی رفیقش خرابه فکر تعمیرشه نه تعویضش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قَبرها پُر اَست اَز جوان هایی که میخواستَند دَر پیری تُوبه کُنَند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ترجیح میدم پرنسس بابای خودم باشم تا اینکه دیگران بهم بگن داف...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عاشقان!!! هیچ وقت بیش از حد عاشق نباشید... بیش از حد اعتماد نکنید.. و بیش از حد محبت نکنید... چون همین بیش از حد به تو, بیش از حد آسیب خواهد رساند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگر بهترین شناگر باشی گاهی درخیال کسی غرق می شوی غرق خیالتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی اشکال زندگی واقعی چیه؟ تو لحظات حساس موسیقی نداره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: خاموشی سرور اخلاق است و هر که مزاح کند، سبکش گیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه حباب دل میبندیم بعد انتظارم داریم که نترکه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بابام مهربون بود، هنوز هم هست، باهاش مهربون باش...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم نقاشی بلد نیست!  اما دلم  برایت پر میکشد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجـــــاست جـــــای رسیــــدن... و پهـــــن کــردن یک فــــرش... و بـــــی خیــــال نشستن؟! سهــــــراب سپهــــــری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بعضیا: فقط!!! آلودگی صوتیه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا سنگ نباشی واسه کسی بت نمیشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختراع تلفن بزرگترين خيانت به بشريت بود  خداحافظي بايد رو در رو باشد گاهي اوقات اشك ها ، آدم ها را بيدار ميكنند... "لعنت بر خداحافظي هاي تلفني"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی احساست را نفهمید مهم نیست سرت را بالا بگیر و لبخند بزن فهمیدن احســاس کار هر آدمی نیست...! "شـاملو "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو رسیدن واسه من،اگرچه خیلی ساده بود/اما خدا قول تورو به یکی دیگه داده بود از قول من بهش بگو رو قولی که دادی بمون/اون که هنوز ارزومه به ارزوهاش برسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناز غیرت رفیقی که وقتی رفیقش خرابه فکر تعمیرشه نه تعویضش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قَبرها پُر اَست اَز جوان هایی که میخواستَند دَر پیری تُوبه کُنَند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ترجیح میدم پرنسس بابای خودم باشم تا اینکه دیگران بهم بگن داف...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عاشقان!!! هیچ وقت بیش از حد عاشق نباشید... بیش از حد اعتماد نکنید.. و بیش از حد محبت نکنید... چون همین بیش از حد به تو, بیش از حد آسیب خواهد رساند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگر بهترین شناگر باشی گاهی درخیال کسی غرق می شوی غرق خیالتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی اشکال زندگی واقعی چیه؟ تو لحظات حساس موسیقی نداره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: خاموشی سرور اخلاق است و هر که مزاح کند، سبکش گیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه حباب دل میبندیم بعد انتظارم داریم که نترکه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بابام مهربون بود، هنوز هم هست، باهاش مهربون باش...