بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد ! گاه بایک گل سرخ گاه بایک دل تنگ، گاه با سوسوی امیدی کمرنگ زندگی باید کرد ،گاه باید خندید،بر غمی بی پایان لحظه هاتون بی غم، روزگارتون آرام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای قشنگی می شداگر... انسان هاقلبی مانندسگ هاداشتند؛باهرکه دل می بستن وفادارش می ماندند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما 2 جور ميرن: يه جور ميرن كه برگردن يه جور ميرن كه ديگه برنگردن كسي كه ميخواد ديگه برنگرده همه چيزشو ميبره... من همه چيزمو برده بودم؟؟؟ (ديالوگ قشنگ هانيه توسلي تو فيلم به خاطر پونه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن با همه چیز کنار بیایی فرار نکن زمین به شکل احمقانه ای گرد است... رسول یونان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همـه چیزهــای از دسـت رفتــــــه یک روز برمی گـــردنـد ، اما درسـت وقتــی که یــاد می گیــریم بـــدون آنهـا زندگــــی کنیـم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت را ارزانی همه کنیم ، آیا کسی را میشناسی نباشد محتاجش ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنی آدم اعضای یک پیکرند همه یک به یک نوکر حیدرند چو عضوی به درد آورد روزگار مدد گیرد از صاحب ذوالفقار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

~شبی گفتم به قلیانم کــــه از جانم چه میخواهی؟؟؟؟  نوشـــت با خط دود خود بـــه دردت میخورم گـــاهی...!  تو بر من مینهی آتش که درد خود کنی تـــسکین منـــه بیچاره میسوزم تو از حـــالم چـــه میدانی؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی نیست به این دختر پسرابگه..... بابا ما جنس مخالف نیستیم،جنس متفاوتیم ! والا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خـــوشـــــا شـــمــا کــــهـ جـــهــــــان مـــی رود بــــهـ کــــام شـــمـــــا ... ! " , هوشنگ ابتهاج ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنــدگـی ، اتّفــاقِ نـادریـست ! کـه بــرایِ بـعضـی از زنــــده ها می اُفتــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنده‌ها هیچ‌وقت بی‌خیال نمیشن و بی‌خیال‌ها هیچ وقت برنده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.........اکرقسمت باشد  حتما اتفاق خواهد افتاد یک اتفاق خوب .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اثر انگشت ما، از قلب هائی که لمسشان کرده ایم هیچوقت پاک نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پیش چشم من،تا چشم یاری میکند، دریاست. چراغ ساحل آسودگی ها در افق پیداست. در این ساحل که من افتاده ام خاموش غمم دریا،دلم تنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من بمان... آنان که رفتنشان را طاقت آوردم "تو" نبودند 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد ! گاه بایک گل سرخ گاه بایک دل تنگ، گاه با سوسوی امیدی کمرنگ زندگی باید کرد ،گاه باید خندید،بر غمی بی پایان لحظه هاتون بی غم، روزگارتون آرام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای قشنگی می شداگر... انسان هاقلبی مانندسگ هاداشتند؛باهرکه دل می بستن وفادارش می ماندند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما 2 جور ميرن: يه جور ميرن كه برگردن يه جور ميرن كه ديگه برنگردن كسي كه ميخواد ديگه برنگرده همه چيزشو ميبره... من همه چيزمو برده بودم؟؟؟ (ديالوگ قشنگ هانيه توسلي تو فيلم به خاطر پونه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن با همه چیز کنار بیایی فرار نکن زمین به شکل احمقانه ای گرد است... رسول یونان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همـه چیزهــای از دسـت رفتــــــه یک روز برمی گـــردنـد ، اما درسـت وقتــی که یــاد می گیــریم بـــدون آنهـا زندگــــی کنیـم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت را ارزانی همه کنیم ، آیا کسی را میشناسی نباشد محتاجش ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنی آدم اعضای یک پیکرند همه یک به یک نوکر حیدرند چو عضوی به درد آورد روزگار مدد گیرد از صاحب ذوالفقار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

~شبی گفتم به قلیانم کــــه از جانم چه میخواهی؟؟؟؟  نوشـــت با خط دود خود بـــه دردت میخورم گـــاهی...!  تو بر من مینهی آتش که درد خود کنی تـــسکین منـــه بیچاره میسوزم تو از حـــالم چـــه میدانی؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی نیست به این دختر پسرابگه..... بابا ما جنس مخالف نیستیم،جنس متفاوتیم ! والا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خـــوشـــــا شـــمــا کــــهـ جـــهــــــان مـــی رود بــــهـ کــــام شـــمـــــا ... ! " , هوشنگ ابتهاج ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنــدگـی ، اتّفــاقِ نـادریـست ! کـه بــرایِ بـعضـی از زنــــده ها می اُفتــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنده‌ها هیچ‌وقت بی‌خیال نمیشن و بی‌خیال‌ها هیچ وقت برنده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.........اکرقسمت باشد  حتما اتفاق خواهد افتاد یک اتفاق خوب .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اثر انگشت ما، از قلب هائی که لمسشان کرده ایم هیچوقت پاک نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پیش چشم من،تا چشم یاری میکند، دریاست. چراغ ساحل آسودگی ها در افق پیداست. در این ساحل که من افتاده ام خاموش غمم دریا،دلم تنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من بمان... آنان که رفتنشان را طاقت آوردم "تو" نبودند