بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نه طاقت, دوباره شکستن را دارم... نه حس دوباره ساختن را.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت ما تو وجود ماست ... فقط باید «دلیر» باشی تا بتونی پیداش کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا کلاغ، میرسانمت! من، به آخر قصه، نزدیکم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس کرده ام زنگ در تمام دفاتر قبول آگهی را به منظور ارسال پیام تبریکی بفشارم و سفارش کنم با فونت درشت به تو تبریک بگویند که گم شده ام!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...... میگن مرگ حقه  . ای خـــــــــــدا  حق بچه یتیم که خوردن نداره :( منم حقمو میخوام خب :(((((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با کسی درد دل کنید که دو چیز داشته باشد: یکی "درد" و دیگری "دل" غیر از این باشد به تو می خندد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـت رفـتـــن شده دوسـت... آخـریـــن شعــر مرا هم تـو بخوان و به این آخـر بــــــد هم تو بخـند، خــنده ات تسکـینی است،به دل خــــون شده ام وصـل مرگـــم پیـداست،جـــشن مـرگـــم برپـاســـت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـرش مـیـرفـت امـا قـولـش نـه! بـه مـادرقــول داده بــود حـتـمـا بـرمـی گـرده ، وقـتـی مـادر تـن بــی سـر فـرزنـدش را دیـد... لـبـخـنـد تـلـخـی زد و گــفـت : "پـسـرم سـرش مـیـرفت قـولـش نـمـیـرفـت."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمی از یادت را به تمامی دنیا نخواهم داد ... بی آنکه بخواهم به یادم باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. زیـــــــرِ آوارِ خــــــــاطــــــراتـــــ لــه نشــــــــــــدن هـــم  ........ عــــــــالمـــــــی دارد .......!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی اونایی که قول دادن تا آخرش بمونن !! اما مشخص نکردن آخرش کجاس . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهر را خالی می کنند تا هوا را پاکسازی کنند برای نفس کشیدن! چگونه می شود نفس کشیـد با ریه هایی که تا خرخره از پُک زدن به آینده ای مبهم، پُر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشي يا نباشي اين شب سر ميشود..!! اما اين شب كحا وآن شب كجا..؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی ناگفته هایی، که همیشه ناگفته ماند.  دوستت داشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاییم و ... ساده از هم نگذریم … گلدار از هم بگذریم …  یا حتی راه راه یا چارخونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻧﺶ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﻭ ﮐﺴﯽ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نه طاقت, دوباره شکستن را دارم... نه حس دوباره ساختن را.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت ما تو وجود ماست ... فقط باید «دلیر» باشی تا بتونی پیداش کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا کلاغ، میرسانمت! من، به آخر قصه، نزدیکم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس کرده ام زنگ در تمام دفاتر قبول آگهی را به منظور ارسال پیام تبریکی بفشارم و سفارش کنم با فونت درشت به تو تبریک بگویند که گم شده ام!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...... میگن مرگ حقه  . ای خـــــــــــدا  حق بچه یتیم که خوردن نداره :( منم حقمو میخوام خب :(((((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با کسی درد دل کنید که دو چیز داشته باشد: یکی "درد" و دیگری "دل" غیر از این باشد به تو می خندد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـت رفـتـــن شده دوسـت... آخـریـــن شعــر مرا هم تـو بخوان و به این آخـر بــــــد هم تو بخـند، خــنده ات تسکـینی است،به دل خــــون شده ام وصـل مرگـــم پیـداست،جـــشن مـرگـــم برپـاســـت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـرش مـیـرفـت امـا قـولـش نـه! بـه مـادرقــول داده بــود حـتـمـا بـرمـی گـرده ، وقـتـی مـادر تـن بــی سـر فـرزنـدش را دیـد... لـبـخـنـد تـلـخـی زد و گــفـت : "پـسـرم سـرش مـیـرفت قـولـش نـمـیـرفـت."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمی از یادت را به تمامی دنیا نخواهم داد ... بی آنکه بخواهم به یادم باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. زیـــــــرِ آوارِ خــــــــاطــــــراتـــــ لــه نشــــــــــــدن هـــم  ........ عــــــــالمـــــــی دارد .......!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی اونایی که قول دادن تا آخرش بمونن !! اما مشخص نکردن آخرش کجاس . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهر را خالی می کنند تا هوا را پاکسازی کنند برای نفس کشیدن! چگونه می شود نفس کشیـد با ریه هایی که تا خرخره از پُک زدن به آینده ای مبهم، پُر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشي يا نباشي اين شب سر ميشود..!! اما اين شب كحا وآن شب كجا..؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی ناگفته هایی، که همیشه ناگفته ماند.  دوستت داشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاییم و ... ساده از هم نگذریم … گلدار از هم بگذریم …  یا حتی راه راه یا چارخونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻧﺶ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﻭ ﮐﺴﯽ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ...