بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگي ناراحت را ديدم..!! پرسيدم چرا ناراحتي؟؟ گفت:شنيدم بعضي انسان ها با صفت من نامردي ميكنند...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــر انــسانــی عطـــری خـــاص دارد... گـــاهـــی... بـــرخــی عجـــیـــب بـــوی "خـــدا" میــــدهنـــد... مـــثـــل "پدر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسات خیلی شبیه به "امواج" هستند  نمیتوانیم مانع آمدنشان شویم اما میتوانیم انتخاب کنیم روی کدامشان سوار شویم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردا نباش! خدا از قبل آنجا هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جرمم اين بود!!! خودم بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو سوگند به راز گل سرخ به پروانه که در عشق فنا می گردد زندگی زیبا نیست.... آنچه زیباست تویی تو که آغاز منو لحظه پایان منی.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ پهلوون اسد در سریال پهلوانان نمیمیرند: مرد با خاطرات سیاه و سفیدش زندگی میكنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــا صـــدای اذان از گــلـدسـتـه هــا بـلـنـد اسـت، نــا امـیـدی گـنـاه کـبـیـره اســت. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه سَـلـامـتـی دریـا کـه هـمـه بـا لـَبـش خـاطـره دارن... . . . سَـلـامـتـی کـسـایـی کـه تـو خـیـالـمـونـن... ولـی بـیـخـیـالـمـونـن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا به هر کسی مهربونی میکنم فک میکنه بهش احتیاج دارم یا  ایییییییییینکه فکر میکنه عاشقش شدم اللخصوص تو کلاسمون. دانشگاه  عشق و صنعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند.... که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت ..... به رقص درآیی..... قصه عشق ، انسان بودن ماست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تركت كرده؟؟ شبها به يادش گريه ميكني؟؟ يه روز تو تنها آرزوي زندگيش ميشي....!! اين بدترين انتقامه...!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از رومم، نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم، بیا بگشای در، بگشای، دلتنگم... مهدی اخوان ثالث

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدرخشي... مي تابي... اما دوري ماه بودن همين است ديگر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ای دل چو زمانه می‌کند غمناکت ناگه برود ز تن روان پاکت بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند زان پیش که سبزه بردمد از خاکت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه آدما با معرفت باشن .... میشه آدما با مرام باشن .... اما حیف ک آدما ، آدم نیستن ....!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگي ناراحت را ديدم..!! پرسيدم چرا ناراحتي؟؟ گفت:شنيدم بعضي انسان ها با صفت من نامردي ميكنند...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــر انــسانــی عطـــری خـــاص دارد... گـــاهـــی... بـــرخــی عجـــیـــب بـــوی "خـــدا" میــــدهنـــد... مـــثـــل "پدر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسات خیلی شبیه به "امواج" هستند  نمیتوانیم مانع آمدنشان شویم اما میتوانیم انتخاب کنیم روی کدامشان سوار شویم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردا نباش! خدا از قبل آنجا هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جرمم اين بود!!! خودم بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو سوگند به راز گل سرخ به پروانه که در عشق فنا می گردد زندگی زیبا نیست.... آنچه زیباست تویی تو که آغاز منو لحظه پایان منی.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ پهلوون اسد در سریال پهلوانان نمیمیرند: مرد با خاطرات سیاه و سفیدش زندگی میكنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــا صـــدای اذان از گــلـدسـتـه هــا بـلـنـد اسـت، نــا امـیـدی گـنـاه کـبـیـره اســت. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه سَـلـامـتـی دریـا کـه هـمـه بـا لـَبـش خـاطـره دارن... . . . سَـلـامـتـی کـسـایـی کـه تـو خـیـالـمـونـن... ولـی بـیـخـیـالـمـونـن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا به هر کسی مهربونی میکنم فک میکنه بهش احتیاج دارم یا  ایییییییییینکه فکر میکنه عاشقش شدم اللخصوص تو کلاسمون. دانشگاه  عشق و صنعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند.... که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت ..... به رقص درآیی..... قصه عشق ، انسان بودن ماست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تركت كرده؟؟ شبها به يادش گريه ميكني؟؟ يه روز تو تنها آرزوي زندگيش ميشي....!! اين بدترين انتقامه...!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از رومم، نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم، بیا بگشای در، بگشای، دلتنگم... مهدی اخوان ثالث

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدرخشي... مي تابي... اما دوري ماه بودن همين است ديگر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ای دل چو زمانه می‌کند غمناکت ناگه برود ز تن روان پاکت بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند زان پیش که سبزه بردمد از خاکت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه آدما با معرفت باشن .... میشه آدما با مرام باشن .... اما حیف ک آدما ، آدم نیستن ....!