بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه چیزی تو چشمای خیس تو بود که خیلی نمیشد تماشاش کرد تو رو می کشیدم که یادم نری منه شاعرو عشق نقاش کرد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون بیرون ادمهای زیادی هستن که بهت خواهند گفت تو نمیتونی و کاری که تو باید انجام بدی اینه ک بهشون بگی بشین وتماشا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوهر خود را مزن بر سنگ هر نالايقي/صبر کن تا پيش آيد گوهر شناس لايقي..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَــعضی وَقتـا بَعضیا پَشـــــیمونم میکـــــنن از اینکه در حَقــشون بـــَــــــــــــدی نکردم .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگي ناراحت را ديدم..!! پرسيدم چرا ناراحتي؟؟ گفت:شنيدم بعضي انسان ها با صفت من نامردي ميكنند...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــر انــسانــی عطـــری خـــاص دارد... گـــاهـــی... بـــرخــی عجـــیـــب بـــوی "خـــدا" میــــدهنـــد... مـــثـــل "پدر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسات خیلی شبیه به "امواج" هستند  نمیتوانیم مانع آمدنشان شویم اما میتوانیم انتخاب کنیم روی کدامشان سوار شویم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردا نباش! خدا از قبل آنجا هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جرمم اين بود!!! خودم بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو سوگند به راز گل سرخ به پروانه که در عشق فنا می گردد زندگی زیبا نیست.... آنچه زیباست تویی تو که آغاز منو لحظه پایان منی.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ پهلوون اسد در سریال پهلوانان نمیمیرند: مرد با خاطرات سیاه و سفیدش زندگی میكنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــا صـــدای اذان از گــلـدسـتـه هــا بـلـنـد اسـت، نــا امـیـدی گـنـاه کـبـیـره اســت. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه سَـلـامـتـی دریـا کـه هـمـه بـا لـَبـش خـاطـره دارن... . . . سَـلـامـتـی کـسـایـی کـه تـو خـیـالـمـونـن... ولـی بـیـخـیـالـمـونـن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا به هر کسی مهربونی میکنم فک میکنه بهش احتیاج دارم یا  ایییییییییینکه فکر میکنه عاشقش شدم اللخصوص تو کلاسمون. دانشگاه  عشق و صنعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند.... که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت ..... به رقص درآیی..... قصه عشق ، انسان بودن ماست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تركت كرده؟؟ شبها به يادش گريه ميكني؟؟ يه روز تو تنها آرزوي زندگيش ميشي....!! اين بدترين انتقامه...!!!!!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه چیزی تو چشمای خیس تو بود که خیلی نمیشد تماشاش کرد تو رو می کشیدم که یادم نری منه شاعرو عشق نقاش کرد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون بیرون ادمهای زیادی هستن که بهت خواهند گفت تو نمیتونی و کاری که تو باید انجام بدی اینه ک بهشون بگی بشین وتماشا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوهر خود را مزن بر سنگ هر نالايقي/صبر کن تا پيش آيد گوهر شناس لايقي..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَــعضی وَقتـا بَعضیا پَشـــــیمونم میکـــــنن از اینکه در حَقــشون بـــَــــــــــــدی نکردم .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگي ناراحت را ديدم..!! پرسيدم چرا ناراحتي؟؟ گفت:شنيدم بعضي انسان ها با صفت من نامردي ميكنند...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــر انــسانــی عطـــری خـــاص دارد... گـــاهـــی... بـــرخــی عجـــیـــب بـــوی "خـــدا" میــــدهنـــد... مـــثـــل "پدر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسات خیلی شبیه به "امواج" هستند  نمیتوانیم مانع آمدنشان شویم اما میتوانیم انتخاب کنیم روی کدامشان سوار شویم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردا نباش! خدا از قبل آنجا هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جرمم اين بود!!! خودم بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو سوگند به راز گل سرخ به پروانه که در عشق فنا می گردد زندگی زیبا نیست.... آنچه زیباست تویی تو که آغاز منو لحظه پایان منی.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ پهلوون اسد در سریال پهلوانان نمیمیرند: مرد با خاطرات سیاه و سفیدش زندگی میكنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــا صـــدای اذان از گــلـدسـتـه هــا بـلـنـد اسـت، نــا امـیـدی گـنـاه کـبـیـره اســت. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه سَـلـامـتـی دریـا کـه هـمـه بـا لـَبـش خـاطـره دارن... . . . سَـلـامـتـی کـسـایـی کـه تـو خـیـالـمـونـن... ولـی بـیـخـیـالـمـونـن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا به هر کسی مهربونی میکنم فک میکنه بهش احتیاج دارم یا  ایییییییییینکه فکر میکنه عاشقش شدم اللخصوص تو کلاسمون. دانشگاه  عشق و صنعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند.... که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت ..... به رقص درآیی..... قصه عشق ، انسان بودن ماست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تركت كرده؟؟ شبها به يادش گريه ميكني؟؟ يه روز تو تنها آرزوي زندگيش ميشي....!! اين بدترين انتقامه...!!!!!!!!!!