بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادبادک های ما به هوا رفتند و در دست هیچ کودکی نیامدند آسمان هم امانت دار خوبی نبود... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه مواظب جفتک انداختن اونی که خررررر فرضش کردی باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرخی گونه های یک دختر بخاطر شرم و حیاش از هر آرایشی زیبنده تره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*تلنگر کوچکی است باران، وقتی فراموش می کنیم آسمان کجاست*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" ســکـــوت هــمــيــشــــه مــعــنــــــی ســـکــوت را نـــــدارد ؛ گــــاهــی ســـکــوت يـــعـــنــــی : س: ســــــاعــت هــــای ک: کــســـــری و: وجـــــود ت: تــــو ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرنـگ اون نیسـت کـه شـلوار شیش جیـب پاشـه ... زرنـگ اونـه جیــگرش بـالای شیـش سیـخ باشه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دوستت داشته باشه..تو اوج اختلافات نه میره نه میزاره تو بری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا دو چيز است كه صدا ندارد: . . . . . . . يكي مرگ فقير ديگري عيب ثروتمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست. / زشتی های آن تقصیر ماست / در مسیرش هر چه نازیباست / آن تدبیر ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت کنگر خوردن ولنگر انداختن است!!! حضور خاطراتت در وجود من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏‎1099‎سال است کسی منتظر 313مرد است ... مرد شدن چقدر زمان میخواهد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : یه دفه امتحانی آدم باش شاید خودتم خوشت اومد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب ، از پنجره به آسمون نگاه میکنم ، و میگم خدایا من نه پول دارم نه ثروت ، ولی خیلی خوشبختم ، چون یه همسر خیلی خوبی دارم ،خدایا شکرت، و آرزوی خوشبختی برای همه دارم،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلنا در و پنجره ها، شیر آب، زنگ در، همه  چی خراب بود ولی خونه ها با صفا بود چون آدماش سالم بودن الان همه چی درسته، آدما بد جور خراب شدن!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردایت نباش! خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست. ما اولین بار است که بندگی میکنیم، ولی او قرنهاست که خدایی میکند... به خدایی او اعتماد کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتمش نقاش را از زندگي نقشي بکش،،، با قلم نقش حبابي بر لب دريا کشيد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادبادک های ما به هوا رفتند و در دست هیچ کودکی نیامدند آسمان هم امانت دار خوبی نبود... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه مواظب جفتک انداختن اونی که خررررر فرضش کردی باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرخی گونه های یک دختر بخاطر شرم و حیاش از هر آرایشی زیبنده تره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*تلنگر کوچکی است باران، وقتی فراموش می کنیم آسمان کجاست*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" ســکـــوت هــمــيــشــــه مــعــنــــــی ســـکــوت را نـــــدارد ؛ گــــاهــی ســـکــوت يـــعـــنــــی : س: ســــــاعــت هــــای ک: کــســـــری و: وجـــــود ت: تــــو ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرنـگ اون نیسـت کـه شـلوار شیش جیـب پاشـه ... زرنـگ اونـه جیــگرش بـالای شیـش سیـخ باشه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دوستت داشته باشه..تو اوج اختلافات نه میره نه میزاره تو بری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا دو چيز است كه صدا ندارد: . . . . . . . يكي مرگ فقير ديگري عيب ثروتمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست. / زشتی های آن تقصیر ماست / در مسیرش هر چه نازیباست / آن تدبیر ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت کنگر خوردن ولنگر انداختن است!!! حضور خاطراتت در وجود من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏‎1099‎سال است کسی منتظر 313مرد است ... مرد شدن چقدر زمان میخواهد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : یه دفه امتحانی آدم باش شاید خودتم خوشت اومد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب ، از پنجره به آسمون نگاه میکنم ، و میگم خدایا من نه پول دارم نه ثروت ، ولی خیلی خوشبختم ، چون یه همسر خیلی خوبی دارم ،خدایا شکرت، و آرزوی خوشبختی برای همه دارم،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلنا در و پنجره ها، شیر آب، زنگ در، همه  چی خراب بود ولی خونه ها با صفا بود چون آدماش سالم بودن الان همه چی درسته، آدما بد جور خراب شدن!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردایت نباش! خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست. ما اولین بار است که بندگی میکنیم، ولی او قرنهاست که خدایی میکند... به خدایی او اعتماد کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتمش نقاش را از زندگي نقشي بکش،،، با قلم نقش حبابي بر لب دريا کشيد...