بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه را عــزیــز داشتـــم بــه خـــدا ســپــردمــ دســـتان خـــدا را تــرجـــیح داد و... رفــت ، رفـــت ، رفــــــــــــــــــت!! کـــاش کســی مــرا بــه خـــدا می ســپرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت به حرف دل گوش نکن ،چون دل با کشمش گرمیش میکنه ؛ با یه نخودچی سردی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چادر من لباس متهمان در دادگاه یا زندان نیست چادر من برای نشان دادن فقر در سریال ها و فیلم ها نیست چادر من تاج بندگی من است بگذار به چادرت "پیله" کنند به "پروانه" شدنت می ارزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاتوانی می گریز از یار بد یاربد بدتر بود از مار بد مار بد تنها تو را بر جان زند یار بد بر جان و بر ایمان زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادبادک های ما به هوا رفتند و در دست هیچ کودکی نیامدند آسمان هم امانت دار خوبی نبود... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه مواظب جفتک انداختن اونی که خررررر فرضش کردی باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرخی گونه های یک دختر بخاطر شرم و حیاش از هر آرایشی زیبنده تره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*تلنگر کوچکی است باران، وقتی فراموش می کنیم آسمان کجاست*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" ســکـــوت هــمــيــشــــه مــعــنــــــی ســـکــوت را نـــــدارد ؛ گــــاهــی ســـکــوت يـــعـــنــــی : س: ســــــاعــت هــــای ک: کــســـــری و: وجـــــود ت: تــــو ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرنـگ اون نیسـت کـه شـلوار شیش جیـب پاشـه ... زرنـگ اونـه جیــگرش بـالای شیـش سیـخ باشه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دوستت داشته باشه..تو اوج اختلافات نه میره نه میزاره تو بری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا دو چيز است كه صدا ندارد: . . . . . . . يكي مرگ فقير ديگري عيب ثروتمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست. / زشتی های آن تقصیر ماست / در مسیرش هر چه نازیباست / آن تدبیر ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت کنگر خوردن ولنگر انداختن است!!! حضور خاطراتت در وجود من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏‎1099‎سال است کسی منتظر 313مرد است ... مرد شدن چقدر زمان میخواهد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : یه دفه امتحانی آدم باش شاید خودتم خوشت اومد !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه را عــزیــز داشتـــم بــه خـــدا ســپــردمــ دســـتان خـــدا را تــرجـــیح داد و... رفــت ، رفـــت ، رفــــــــــــــــــت!! کـــاش کســی مــرا بــه خـــدا می ســپرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت به حرف دل گوش نکن ،چون دل با کشمش گرمیش میکنه ؛ با یه نخودچی سردی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چادر من لباس متهمان در دادگاه یا زندان نیست چادر من برای نشان دادن فقر در سریال ها و فیلم ها نیست چادر من تاج بندگی من است بگذار به چادرت "پیله" کنند به "پروانه" شدنت می ارزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاتوانی می گریز از یار بد یاربد بدتر بود از مار بد مار بد تنها تو را بر جان زند یار بد بر جان و بر ایمان زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادبادک های ما به هوا رفتند و در دست هیچ کودکی نیامدند آسمان هم امانت دار خوبی نبود... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه مواظب جفتک انداختن اونی که خررررر فرضش کردی باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرخی گونه های یک دختر بخاطر شرم و حیاش از هر آرایشی زیبنده تره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*تلنگر کوچکی است باران، وقتی فراموش می کنیم آسمان کجاست*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" ســکـــوت هــمــيــشــــه مــعــنــــــی ســـکــوت را نـــــدارد ؛ گــــاهــی ســـکــوت يـــعـــنــــی : س: ســــــاعــت هــــای ک: کــســـــری و: وجـــــود ت: تــــو ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرنـگ اون نیسـت کـه شـلوار شیش جیـب پاشـه ... زرنـگ اونـه جیــگرش بـالای شیـش سیـخ باشه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دوستت داشته باشه..تو اوج اختلافات نه میره نه میزاره تو بری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا دو چيز است كه صدا ندارد: . . . . . . . يكي مرگ فقير ديگري عيب ثروتمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست. / زشتی های آن تقصیر ماست / در مسیرش هر چه نازیباست / آن تدبیر ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت کنگر خوردن ولنگر انداختن است!!! حضور خاطراتت در وجود من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏‎1099‎سال است کسی منتظر 313مرد است ... مرد شدن چقدر زمان میخواهد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : یه دفه امتحانی آدم باش شاید خودتم خوشت اومد !