بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بضــی وختــا فکــر مــی کـنم... وقتــی چیــزی جاش امــنه..... کمـتـــر سـراغــش رو مـی گیــریم.....!!! فهـمــیدین مـنظورمــو....؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش همسایم درد و دل میکنم... شکایت میکنم... راز داره... سرزنشم نمیکنه... تو مشکلات کمکم میکنه... در کل بدجور هوامو داره ... بد جور میخوامش... یا ضامن اهو...عاشقتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن حرف های دوست داشتنیت بزن ...... بگذار این چند ساعتی که کنار همیم .. از تلخی این فنجان قهوه ، خاطرات شیرینی برایمان به یادگار بماند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی آرزو به دلم موند وقتی که دلم گرفته میام خونه بهم زل نزنن . انگار آدم ندیدن.درکشون پیش کش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ویترین زندگی دست روی جنسی گذاشتم که فروشنده گفت:فروشی نیست دکور مغازه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل را ز علی اگر بگیرم چه کنم/ بی مهر علی اگر بمیرم چه کنم فردا که کسی را به کسی کاری نیست/ دامان علی اگر نگیرم چه کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببندم شال و میپوشم قدک را بنازم گردش چرخ و فلک را بگردم آب دریاها سراسر بشویم هر دو دست بی نمک را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر دوست داشتن خجالت نکش.. اوني بايد خجالت بکشه که ميدونه دوسش داري، اما دوست داشتن بلد نيستو فک ميکنه محبتو بايد ازش گدايي کني..!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها دوست داشتنشون مثل قرص خوردن میمونه هر هشت ساعت یه نفر ..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن که میشه آدم با یه جشن پتو و چن تا سنگ و یه نون پنیر چایی ساده و یه دوربین و چار تا حرف الکی شاد بود ... راس میگن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دو خط موازی در نقطه ای که غرور می شکند به هم می رسند ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه ها که هیچ.. دوستان هم گاهی به اندازه ی دو سه خط بیشتر حوصله ات ندارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به " تــــو " کـــــه میرســـــم ...! مکـــث میکنـــــم ...! انگــار در " زیباییــ ــت " چیــزی را , جـــــا گذاشتــه ام ! مثلــــا"... در صـــدایت ... آرامـــــش ... در چشـ ـم هایــت ... زندگـــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من احساسیم درک من مشکله اجینم با هر چی به جز حوصله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗـــﻮ ﻣﻴـــــﺮﻳـــــﻮ ﻣﻴــﻤــــﻮﻧﻲ ﺍﻳـــﻦ ﻣﻌﻨﻲِ ﺭﻓﺘﻦ ﻧﻴﺴــــــــﺖ... ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﻤﻮﻣــﺶ ﻛﻦ ﺗﺎ ﻭﺳـــﻮﺳﻪ ﺑﺎﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت دوستان و ما، حکایت برکه است و ماه!! "دور از هم و در دل هم"...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بضــی وختــا فکــر مــی کـنم... وقتــی چیــزی جاش امــنه..... کمـتـــر سـراغــش رو مـی گیــریم.....!!! فهـمــیدین مـنظورمــو....؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش همسایم درد و دل میکنم... شکایت میکنم... راز داره... سرزنشم نمیکنه... تو مشکلات کمکم میکنه... در کل بدجور هوامو داره ... بد جور میخوامش... یا ضامن اهو...عاشقتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن حرف های دوست داشتنیت بزن ...... بگذار این چند ساعتی که کنار همیم .. از تلخی این فنجان قهوه ، خاطرات شیرینی برایمان به یادگار بماند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی آرزو به دلم موند وقتی که دلم گرفته میام خونه بهم زل نزنن . انگار آدم ندیدن.درکشون پیش کش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ویترین زندگی دست روی جنسی گذاشتم که فروشنده گفت:فروشی نیست دکور مغازه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل را ز علی اگر بگیرم چه کنم/ بی مهر علی اگر بمیرم چه کنم فردا که کسی را به کسی کاری نیست/ دامان علی اگر نگیرم چه کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببندم شال و میپوشم قدک را بنازم گردش چرخ و فلک را بگردم آب دریاها سراسر بشویم هر دو دست بی نمک را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر دوست داشتن خجالت نکش.. اوني بايد خجالت بکشه که ميدونه دوسش داري، اما دوست داشتن بلد نيستو فک ميکنه محبتو بايد ازش گدايي کني..!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها دوست داشتنشون مثل قرص خوردن میمونه هر هشت ساعت یه نفر ..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن که میشه آدم با یه جشن پتو و چن تا سنگ و یه نون پنیر چایی ساده و یه دوربین و چار تا حرف الکی شاد بود ... راس میگن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دو خط موازی در نقطه ای که غرور می شکند به هم می رسند ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه ها که هیچ.. دوستان هم گاهی به اندازه ی دو سه خط بیشتر حوصله ات ندارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به " تــــو " کـــــه میرســـــم ...! مکـــث میکنـــــم ...! انگــار در " زیباییــ ــت " چیــزی را , جـــــا گذاشتــه ام ! مثلــــا"... در صـــدایت ... آرامـــــش ... در چشـ ـم هایــت ... زندگـــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من احساسیم درک من مشکله اجینم با هر چی به جز حوصله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗـــﻮ ﻣﻴـــــﺮﻳـــــﻮ ﻣﻴــﻤــــﻮﻧﻲ ﺍﻳـــﻦ ﻣﻌﻨﻲِ ﺭﻓﺘﻦ ﻧﻴﺴــــــــﺖ... ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﻤﻮﻣــﺶ ﻛﻦ ﺗﺎ ﻭﺳـــﻮﺳﻪ ﺑﺎﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت دوستان و ما، حکایت برکه است و ماه!! "دور از هم و در دل هم"...