بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی از ذهن این خیابون تو گریه های بارون من میمـــــــــــــردم چیزی نگفتم از این سکوت به اونکه خونه نبود  دل سپـــــــــــردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک گاهی از لبخند با ارزش تره ,لبخندو واسه هر کسی میتونی هدیه کنی اما اشکو فقط واسه اونایی که صادقانه دوسشون داری.♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شیخ بهایی پرسیدند: خیلی سخت می گذرد ، چه باید کرد؟ شیخ گفت : خودت که میگویی ، سخت میگذرد ، سخت که نمی ماند ! پس خدا رو شکر که می گذرد و نمی ماند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند هنگام باران وقت استجابت دعاست...اما نگفته اند باران ابر یا باران اشک...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن کـه عـاشـق کـسـی بـاشـی یـعـنـی هـیـچ، ایـن کـه یـکـی عـاشـقـت بـاشـه یـه چـیـزی، امـا ایـن کـه عــــاشـق کـسـی بـاشی کـه عــــاشـقـتـه یـعـنـی هـمـه چـیـز، یـعـنـی بـاقـی دنـیـا هـیـچ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگتــرین لــذت زنـدگی، انجــام کــارهایی ست کــه مــردم میگـن نمیتــونید انجــام بــدین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم برفی از خجالت آّب شد. هنگامی که کودک فقیری به هویج روی صورتش زل زده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیایی ک روزی روح خودم مرا ترک می کند انتظار از دیگران نباید داشت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سابقه نشون داده که هرچقدر لا.....ی باشی شریک زندیگت هم تو آینده یکی از جنس خودت خواهد بود!!! پس یه لحظه فکر کن. بعد اگه خواستی بازم به کارات ادامه بده... و دیگر هیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادها رفتند و ما هم میرویم از یادها ، کی پر کاهی بماند در میان بادها ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر... * * * * باید در محیط دانشگاه طوری رفتار کندکه به اوبه عنوان دانشجونگاه کنندنه دختر.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی ما تو سه جمله خلاصه شده : تجربه از دیروز،استفاده از امروز امید به فردا.ولی با سه جمله دیگه زندگیمون رو تباه می کنیم : حسرت دیروز،اتلاف امروز،ترس از فردا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندبزن..برامدگی گونه هایت توان انرا دارد که امیدرفته را باز گرداند..گاه قوسی کوچک میتواند معماری یک سازه را عوض کند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏بگذاربسوزیم...؟ ما که دادمان به آسمان نرسید! شاید...دودمان برسد...‎‎¿‎‎¿‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه شاید زبان ظعیف باشد شاید خیلی کودکانه شاید بی غرور...  اما هر وقت گونه هایم خیس میشود می فهمم نه ضعیفم!!! نه یک کودکم!!!  بلکه پر از احساسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“سرت تو کار خودت باشه” فقط یه جمله کوتاه نیست، یه سبک زندگیه...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی از ذهن این خیابون تو گریه های بارون من میمـــــــــــــردم چیزی نگفتم از این سکوت به اونکه خونه نبود  دل سپـــــــــــردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک گاهی از لبخند با ارزش تره ,لبخندو واسه هر کسی میتونی هدیه کنی اما اشکو فقط واسه اونایی که صادقانه دوسشون داری.♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شیخ بهایی پرسیدند: خیلی سخت می گذرد ، چه باید کرد؟ شیخ گفت : خودت که میگویی ، سخت میگذرد ، سخت که نمی ماند ! پس خدا رو شکر که می گذرد و نمی ماند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند هنگام باران وقت استجابت دعاست...اما نگفته اند باران ابر یا باران اشک...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن کـه عـاشـق کـسـی بـاشـی یـعـنـی هـیـچ، ایـن کـه یـکـی عـاشـقـت بـاشـه یـه چـیـزی، امـا ایـن کـه عــــاشـق کـسـی بـاشی کـه عــــاشـقـتـه یـعـنـی هـمـه چـیـز، یـعـنـی بـاقـی دنـیـا هـیـچ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگتــرین لــذت زنـدگی، انجــام کــارهایی ست کــه مــردم میگـن نمیتــونید انجــام بــدین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم برفی از خجالت آّب شد. هنگامی که کودک فقیری به هویج روی صورتش زل زده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیایی ک روزی روح خودم مرا ترک می کند انتظار از دیگران نباید داشت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سابقه نشون داده که هرچقدر لا.....ی باشی شریک زندیگت هم تو آینده یکی از جنس خودت خواهد بود!!! پس یه لحظه فکر کن. بعد اگه خواستی بازم به کارات ادامه بده... و دیگر هیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادها رفتند و ما هم میرویم از یادها ، کی پر کاهی بماند در میان بادها ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر... * * * * باید در محیط دانشگاه طوری رفتار کندکه به اوبه عنوان دانشجونگاه کنندنه دختر.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی ما تو سه جمله خلاصه شده : تجربه از دیروز،استفاده از امروز امید به فردا.ولی با سه جمله دیگه زندگیمون رو تباه می کنیم : حسرت دیروز،اتلاف امروز،ترس از فردا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندبزن..برامدگی گونه هایت توان انرا دارد که امیدرفته را باز گرداند..گاه قوسی کوچک میتواند معماری یک سازه را عوض کند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏بگذاربسوزیم...؟ ما که دادمان به آسمان نرسید! شاید...دودمان برسد...‎‎¿‎‎¿‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه شاید زبان ظعیف باشد شاید خیلی کودکانه شاید بی غرور...  اما هر وقت گونه هایم خیس میشود می فهمم نه ضعیفم!!! نه یک کودکم!!!  بلکه پر از احساسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“سرت تو کار خودت باشه” فقط یه جمله کوتاه نیست، یه سبک زندگیه...!