بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارونو دوست دارم! چون رفتن بلد نیست! فقط میاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از بی قدری خاک سر دیوار فهمیدم که نا کس ، کس نمیگردد از آن بالا نشستن هاااا . . قابل توجه خیلی هااااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دریا اموختم غرقش کنم هرکس از حدش گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدم غم هست،اما همدمے نیست  وگر یك همدمم باشد غمے نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها شده مثل "سلف سرويس" همه ميخوان از هر آدمي يه ذره تو "بشقابشون" باشه.........!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه زیر رادیکال! من از این زندگی جان به در برده ام اما جان سالمی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالی یعنی.. * * * یه کاسه گوجه سبز^o^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... هدف بزرگ زندگی دانش نیست عمل است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیر شدم رفت... اما نه، خوب شد، تمام شد آن "اشتباهاتی" که، نامشان "جوانی" بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ساحل آرام باش تادیگران مثل دریابی قرارت باشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از کسانی متنفریم که قلبشان سیــــــــاه باشد نه رنگــــــــــشان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... جای سوره ای به نام " عشق " در قرآنت خالیست که چنین آغاز گردد : و قسم به روزی که قلبت را می شکنند و جز خدایت مرهمی نخواهی یافت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان چیست ؟ شنبه: به دنیا می آید. یكشنبه: راه می رود. دوشنبه: عاشق می شود. سه شنبه: شكست می خورد. چهارشنبه: ازدواج می كند. پنج شنبه: به بستر بیماری می افتد. جمعه: می میرد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش اگر همیشگی باشد سستی و پلشتی در پی دارد . "ارد بزرگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نمیخواهم حل شود!! خدایااااااااا تمام قرار هایمان منحل شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام وجود غمگینم... . . . مثه وقتی ک زن نمیسازه.. مثه وختی ک دوست میمیره.. مثه وقتی ک تیم میبازه..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارونو دوست دارم! چون رفتن بلد نیست! فقط میاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از بی قدری خاک سر دیوار فهمیدم که نا کس ، کس نمیگردد از آن بالا نشستن هاااا . . قابل توجه خیلی هااااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دریا اموختم غرقش کنم هرکس از حدش گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدم غم هست،اما همدمے نیست  وگر یك همدمم باشد غمے نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها شده مثل "سلف سرويس" همه ميخوان از هر آدمي يه ذره تو "بشقابشون" باشه.........!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه زیر رادیکال! من از این زندگی جان به در برده ام اما جان سالمی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالی یعنی.. * * * یه کاسه گوجه سبز^o^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... هدف بزرگ زندگی دانش نیست عمل است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیر شدم رفت... اما نه، خوب شد، تمام شد آن "اشتباهاتی" که، نامشان "جوانی" بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ساحل آرام باش تادیگران مثل دریابی قرارت باشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از کسانی متنفریم که قلبشان سیــــــــاه باشد نه رنگــــــــــشان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... جای سوره ای به نام " عشق " در قرآنت خالیست که چنین آغاز گردد : و قسم به روزی که قلبت را می شکنند و جز خدایت مرهمی نخواهی یافت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان چیست ؟ شنبه: به دنیا می آید. یكشنبه: راه می رود. دوشنبه: عاشق می شود. سه شنبه: شكست می خورد. چهارشنبه: ازدواج می كند. پنج شنبه: به بستر بیماری می افتد. جمعه: می میرد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش اگر همیشگی باشد سستی و پلشتی در پی دارد . "ارد بزرگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نمیخواهم حل شود!! خدایااااااااا تمام قرار هایمان منحل شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام وجود غمگینم... . . . مثه وقتی ک زن نمیسازه.. مثه وختی ک دوست میمیره.. مثه وقتی ک تیم میبازه..