بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُردم از بس ارزو کردم که به همه ارزوهات برسی اما سوختم وقتی فهمیدم همه ارزوت این بود که من نباشم و من همش نبودن خودم رو ارزو میکردم !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک درخت هرچقدر هم که بزرگ باشد با يک دانه آغاز ميشود طولاني ترين سفرها با اولين قدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر شرایطی خود واقیتان باشید .برخی شما را خواهند ستود و برخی از همه چیز شما متنفر خواهند بود . اما چه اهمیتی دارد ؟ این زندگی شماست از ان لذت ببرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها کردن برخی از ادم ها یعنی رسیدن به این درک که برخی ادم ها بخشی از گذشتتان هستند...نه سرنوشتتان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست تنها چیزی که مرا یاد تو می اندازد ؛  طعنه های دیگران است ! شاید اگر این دیگران نبودند تو زودتر از اینها برایم مرده بودی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ما، ماهی هایی هستیم که سزاوار ماهیتابه ایم  چرا که شنا کردن را بعد از غرق شدن یاد گرفته ایم" حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بشکن این ایینه ها را که من از دیدن آیینه سیرم مرا روی خوشی از زندگی نیست ولی از زنده ماندن ناگزیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصیت یک شهید 15 ساله : « پیکرم را به خاک ، روحم را به خدا ، و راهم را به آیندگان می سپارم » ما کجاییم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هیچ وقت اندازه تن ما نشد حتی وقتی که خودمان بریدیم و دوختیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم آنقدرخوب باشیم که وقتی ازخط پایان زندگی گذشتیم،کسی دست نزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخود منتظر نباش … تو خودت رفتی!!! بمیرم از دلتنگی هم؛صدایت نمیکنم برگردی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا دوباره من از پله های کنجکاوی خود بالا خواهم رفت تا به خدای خوب که در پشت بام خانه قدم می زند،سلام بگویم؟ "فروغ فرخزاد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارونو دوست دارم! چون رفتن بلد نیست! فقط میاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از بی قدری خاک سر دیوار فهمیدم که نا کس ، کس نمیگردد از آن بالا نشستن هاااا . . قابل توجه خیلی هااااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دریا اموختم غرقش کنم هرکس از حدش گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدم غم هست،اما همدمے نیست  وگر یك همدمم باشد غمے نیست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُردم از بس ارزو کردم که به همه ارزوهات برسی اما سوختم وقتی فهمیدم همه ارزوت این بود که من نباشم و من همش نبودن خودم رو ارزو میکردم !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک درخت هرچقدر هم که بزرگ باشد با يک دانه آغاز ميشود طولاني ترين سفرها با اولين قدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر شرایطی خود واقیتان باشید .برخی شما را خواهند ستود و برخی از همه چیز شما متنفر خواهند بود . اما چه اهمیتی دارد ؟ این زندگی شماست از ان لذت ببرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها کردن برخی از ادم ها یعنی رسیدن به این درک که برخی ادم ها بخشی از گذشتتان هستند...نه سرنوشتتان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست تنها چیزی که مرا یاد تو می اندازد ؛  طعنه های دیگران است ! شاید اگر این دیگران نبودند تو زودتر از اینها برایم مرده بودی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ما، ماهی هایی هستیم که سزاوار ماهیتابه ایم  چرا که شنا کردن را بعد از غرق شدن یاد گرفته ایم" حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بشکن این ایینه ها را که من از دیدن آیینه سیرم مرا روی خوشی از زندگی نیست ولی از زنده ماندن ناگزیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصیت یک شهید 15 ساله : « پیکرم را به خاک ، روحم را به خدا ، و راهم را به آیندگان می سپارم » ما کجاییم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هیچ وقت اندازه تن ما نشد حتی وقتی که خودمان بریدیم و دوختیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم آنقدرخوب باشیم که وقتی ازخط پایان زندگی گذشتیم،کسی دست نزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخود منتظر نباش … تو خودت رفتی!!! بمیرم از دلتنگی هم؛صدایت نمیکنم برگردی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا دوباره من از پله های کنجکاوی خود بالا خواهم رفت تا به خدای خوب که در پشت بام خانه قدم می زند،سلام بگویم؟ "فروغ فرخزاد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارونو دوست دارم! چون رفتن بلد نیست! فقط میاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از بی قدری خاک سر دیوار فهمیدم که نا کس ، کس نمیگردد از آن بالا نشستن هاااا . . قابل توجه خیلی هااااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دریا اموختم غرقش کنم هرکس از حدش گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدم غم هست،اما همدمے نیست  وگر یك همدمم باشد غمے نیست