بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی گفته وقتی من وتو هستیم اواضافی است؟ من او را درکنار تو می خواهم......... کودک حق هر زوج عاشقی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر دنیایی که گرفتاری های آن مانند خوابهای پریشان میگذرد شکیبا باش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد هرگز صدای آب زیبا نخواهد بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحال عروسک آویزان به آیینه ماشین! تمام پستی و بلندی زندگیش را میرقصد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافر بي بدرقه من  اينقدر بي صدا رفتي كه از وداع جا ماندم باز به غيرت چشمانم كه آبي پشت سرت ريختند.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینکه ارزوهایم را خاک کردم به ارامش رسیدم چه ساده بود خوشبختی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تمامی روزها یک روزند، تکه تکه میان شبی بی پایان ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـﻨﻬـﺎ ﻧﺸـﺴـﺘﻪ ﺍﯼ.. ﭼـﺎﯼ ﻣﻴـﻨﻮﺷـﯽ.. ﺳـﻴﮕـﺎﺭ ﻣﻴـﮑﺸـﯽ... ﻫـﻴﭽـﮑـﺲ ﺗــﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﻳـﺎﺩ ﻧﻤـی ﺁﻭﺭﺩ... ﺭﻭ ﮐـﻬـﮑـﺸﺎﻥ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺑـﺰﺭﮔﯽ ﺗـﻮ ﺣـﺘـﯽ ﺁﺭﺯﻭﯼ "ﻳــﮑــﯽ" ﻧﺒـﻮﺩﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت!!!!دستان مارا هوشمندتر...و هوش مارا بی دست وپاتر میکند...نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تعداد لایکایی که میخوری نناز! به زندگی واقعیت نگا کن ببین همینقد بهت لایک میدن ؟! به خودت نه نقابت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخـتـره خــوب.... مـن بـا هـرکـسـی صـمـیـمـی نـمـیـشـم تـــو بــذار پــای" غــرورم"  مـن مـی ذارم پــای "شــعــورم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین قهر: قهر بنده با خدایش است قهری که با نوای خوش اذان بدون هیچ واسطه ای از بین میرود... خدایا اگه تو هم نبودی به داشتن کی میخواستم بنازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شیرین ترین توتها پای درخت ریخته،درحالی که ما برای چیدن توتهای کال چشم به بالاترین شاخه ها دوختیم......و اینه قصه ی ندیدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم یا ثروت؟ . . . . . . . عشق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی پروانه ها هم اشتباه عاشق میشوند... بجای شمع گرد چراغهای بی احساس خیابان میمیرند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاسد بودن فقط به تن فروشي نيست گاهي اوقات به حراج کردن خاطرات قـــديمي به بهاي ورود يک تازه وارد است...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی گفته وقتی من وتو هستیم اواضافی است؟ من او را درکنار تو می خواهم......... کودک حق هر زوج عاشقی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر دنیایی که گرفتاری های آن مانند خوابهای پریشان میگذرد شکیبا باش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد هرگز صدای آب زیبا نخواهد بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحال عروسک آویزان به آیینه ماشین! تمام پستی و بلندی زندگیش را میرقصد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافر بي بدرقه من  اينقدر بي صدا رفتي كه از وداع جا ماندم باز به غيرت چشمانم كه آبي پشت سرت ريختند.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینکه ارزوهایم را خاک کردم به ارامش رسیدم چه ساده بود خوشبختی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تمامی روزها یک روزند، تکه تکه میان شبی بی پایان ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـﻨﻬـﺎ ﻧﺸـﺴـﺘﻪ ﺍﯼ.. ﭼـﺎﯼ ﻣﻴـﻨﻮﺷـﯽ.. ﺳـﻴﮕـﺎﺭ ﻣﻴـﮑﺸـﯽ... ﻫـﻴﭽـﮑـﺲ ﺗــﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﻳـﺎﺩ ﻧﻤـی ﺁﻭﺭﺩ... ﺭﻭ ﮐـﻬـﮑـﺸﺎﻥ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺑـﺰﺭﮔﯽ ﺗـﻮ ﺣـﺘـﯽ ﺁﺭﺯﻭﯼ "ﻳــﮑــﯽ" ﻧﺒـﻮﺩﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت!!!!دستان مارا هوشمندتر...و هوش مارا بی دست وپاتر میکند...نیچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تعداد لایکایی که میخوری نناز! به زندگی واقعیت نگا کن ببین همینقد بهت لایک میدن ؟! به خودت نه نقابت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخـتـره خــوب.... مـن بـا هـرکـسـی صـمـیـمـی نـمـیـشـم تـــو بــذار پــای" غــرورم"  مـن مـی ذارم پــای "شــعــورم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین قهر: قهر بنده با خدایش است قهری که با نوای خوش اذان بدون هیچ واسطه ای از بین میرود... خدایا اگه تو هم نبودی به داشتن کی میخواستم بنازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شیرین ترین توتها پای درخت ریخته،درحالی که ما برای چیدن توتهای کال چشم به بالاترین شاخه ها دوختیم......و اینه قصه ی ندیدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم یا ثروت؟ . . . . . . . عشق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی پروانه ها هم اشتباه عاشق میشوند... بجای شمع گرد چراغهای بی احساس خیابان میمیرند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاسد بودن فقط به تن فروشي نيست گاهي اوقات به حراج کردن خاطرات قـــديمي به بهاي ورود يک تازه وارد است...