بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسایی که دوست دارم رو مرور میکنم تا خاموشیم رو بحساب فراموشیم نذارن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش....خواهی دید که آن لحظه هرگز نخواهد آمد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول یه روحانی که تو تلویزیون می گفت... خوب شد گناه های ما بو نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرابیمارم امشب/سکوتی خفته درگفتارم امشب/غم اشک دلم اهسته می گفت/پریشان ازفراق یارم امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها شما یادتون نمیاد ولی... یه روز دروغگو دشمن خدا بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت تو با من حکایت باران ِ بی امان است بر تن نحیف ِ برگ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه مادرایی که سن توی شناسنامه شون با سنی که رنگ مو هاشون نشون میده به اندازه سن بچشون فاصله داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگند خدا روز قیامت بخاطر تک تک کارهات ازت سوال میکنه  آخ اگه ازم بپرسه تو چرا دلت شکست؟ قیامت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم شبا فکر می کردیم فردا چی بازی کنیم؟ ولی الان فکر می کنیم فردا زندگی قراره چه بازی ای باهامون بکنه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه تیم ملی والیبال انصاف نیست بگین: «چه قدر خوبیم ما» باید بگیم: «چه قدر شاخیم ما»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم گریه بد واسه مرد غرور زیادیش خوبه! کم نمیشه... مرد واسه بستن بند کفشش پاشو بالامیاره خم نمیشه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جور که میخوایم زندگی میکنیم چون میدونیم آخرش یجور میریم به دنیا اومدیم به دنیا نیومدیم اینجا رو زمین ما واسه چی امدیم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس تو ماشین موقع دنده عوض کردن دست زنش ازش جدا نشه............ والا ............................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی که غرق بشه میمیره 
چه تو دریا،
چه تو رویا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگـار بـی حـوصلگی هـاسـت بـگـويـی : مـراقـبـم بـاش مـی گـذارنـدت زمـيـن و مـی رونـد قـرص بـمـان دخـتـرك . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی داند این ارامش ظاهر و این دل ناارام چقدر خسته ام میکند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسایی که دوست دارم رو مرور میکنم تا خاموشیم رو بحساب فراموشیم نذارن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش....خواهی دید که آن لحظه هرگز نخواهد آمد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول یه روحانی که تو تلویزیون می گفت... خوب شد گناه های ما بو نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرابیمارم امشب/سکوتی خفته درگفتارم امشب/غم اشک دلم اهسته می گفت/پریشان ازفراق یارم امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها شما یادتون نمیاد ولی... یه روز دروغگو دشمن خدا بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت تو با من حکایت باران ِ بی امان است بر تن نحیف ِ برگ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه مادرایی که سن توی شناسنامه شون با سنی که رنگ مو هاشون نشون میده به اندازه سن بچشون فاصله داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگند خدا روز قیامت بخاطر تک تک کارهات ازت سوال میکنه  آخ اگه ازم بپرسه تو چرا دلت شکست؟ قیامت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم شبا فکر می کردیم فردا چی بازی کنیم؟ ولی الان فکر می کنیم فردا زندگی قراره چه بازی ای باهامون بکنه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه تیم ملی والیبال انصاف نیست بگین: «چه قدر خوبیم ما» باید بگیم: «چه قدر شاخیم ما»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم گریه بد واسه مرد غرور زیادیش خوبه! کم نمیشه... مرد واسه بستن بند کفشش پاشو بالامیاره خم نمیشه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جور که میخوایم زندگی میکنیم چون میدونیم آخرش یجور میریم به دنیا اومدیم به دنیا نیومدیم اینجا رو زمین ما واسه چی امدیم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس تو ماشین موقع دنده عوض کردن دست زنش ازش جدا نشه............ والا ............................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی که غرق بشه میمیره 
چه تو دریا،
چه تو رویا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگـار بـی حـوصلگی هـاسـت بـگـويـی : مـراقـبـم بـاش مـی گـذارنـدت زمـيـن و مـی رونـد قـرص بـمـان دخـتـرك . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی داند این ارامش ظاهر و این دل ناارام چقدر خسته ام میکند