بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس تو ماشین موقع دنده عوض کردن دست زنش ازش جدا نشه............ والا ............................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی که غرق بشه میمیره 
چه تو دریا،
چه تو رویا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگـار بـی حـوصلگی هـاسـت بـگـويـی : مـراقـبـم بـاش مـی گـذارنـدت زمـيـن و مـی رونـد قـرص بـمـان دخـتـرك . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی داند این ارامش ظاهر و این دل ناارام چقدر خسته ام میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در زندگی بدنبال آرامش هستید به پیش آمد های زندگی  برچسب  خوب و بد نزنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان ادم هارادگرگون میکند..اماتصویری راکه ازایشان داریم ثابت نگه میدارد..هیچ چیزی دردناک ترازاین تضادمیان دگرگونی آدم هاوثبات خاطره نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست . . . (حضرت علی علیه‌السلام)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه خود را تحقیر نکنید... . . . خدا بعد از آفرینش شما به خود آفرین گفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه روزی پدر باشم....... هیچوقت به بچم عروسک بازی رو یاد نمیدم!چون موقع بزرگسالی همون رفتار رو با ادما میکنه!......همون جوری که آدما یاد گرفتن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در"داوری درمورددیگران"عامه مردم بی آنکه مزدی بگیرنداضافه کاری می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کردم عاشقم شدی بعد ها فهمیدم تاب تاب دلم را شنیدی ، ذوق کردی ، فکر بازی به سرت زد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ما سه راه حل دارد: راه اول گذشت ، راه دوم گذشت ، راه سوم هم گذشت است... !  البته راه چهارمی هم وجود دارد و آن هم "گذشت" است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقتي يه حس تكرار نشدني رو با يكي تجربه ميكنه... ديگه اون حس رو با كس ديگه اي نميتونه تجربه كنه! بعضي حس ها... خاص و ناب هستند... مثل بعضي آدمها...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انســـــان فقط از جنگ، زلزله و سيگار نميميــــرد، انســــان روزی از لبخنــــدهايی که نميزنــد و اشکهايــی که نميريزد،خواهـــد مــــرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک غلط گیر را برمیدارم و ‏"تو‏"‏ را از تمام خاطراتم پاک میکنم تو غلط اضافیه زندگیم بودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم. "اسکات پک"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس تو ماشین موقع دنده عوض کردن دست زنش ازش جدا نشه............ والا ............................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی که غرق بشه میمیره 
چه تو دریا،
چه تو رویا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگـار بـی حـوصلگی هـاسـت بـگـويـی : مـراقـبـم بـاش مـی گـذارنـدت زمـيـن و مـی رونـد قـرص بـمـان دخـتـرك . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی داند این ارامش ظاهر و این دل ناارام چقدر خسته ام میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در زندگی بدنبال آرامش هستید به پیش آمد های زندگی  برچسب  خوب و بد نزنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان ادم هارادگرگون میکند..اماتصویری راکه ازایشان داریم ثابت نگه میدارد..هیچ چیزی دردناک ترازاین تضادمیان دگرگونی آدم هاوثبات خاطره نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست . . . (حضرت علی علیه‌السلام)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه خود را تحقیر نکنید... . . . خدا بعد از آفرینش شما به خود آفرین گفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه روزی پدر باشم....... هیچوقت به بچم عروسک بازی رو یاد نمیدم!چون موقع بزرگسالی همون رفتار رو با ادما میکنه!......همون جوری که آدما یاد گرفتن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در"داوری درمورددیگران"عامه مردم بی آنکه مزدی بگیرنداضافه کاری می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کردم عاشقم شدی بعد ها فهمیدم تاب تاب دلم را شنیدی ، ذوق کردی ، فکر بازی به سرت زد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ما سه راه حل دارد: راه اول گذشت ، راه دوم گذشت ، راه سوم هم گذشت است... !  البته راه چهارمی هم وجود دارد و آن هم "گذشت" است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقتي يه حس تكرار نشدني رو با يكي تجربه ميكنه... ديگه اون حس رو با كس ديگه اي نميتونه تجربه كنه! بعضي حس ها... خاص و ناب هستند... مثل بعضي آدمها...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انســـــان فقط از جنگ، زلزله و سيگار نميميــــرد، انســــان روزی از لبخنــــدهايی که نميزنــد و اشکهايــی که نميريزد،خواهـــد مــــرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک غلط گیر را برمیدارم و ‏"تو‏"‏ را از تمام خاطراتم پاک میکنم تو غلط اضافیه زندگیم بودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم. "اسکات پک"