بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺴﺪﻭﺩﯾﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻧﯽ ﻧﯽ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﻓﺮﻭﻍ ﻓﺮﺧﺰﺍﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنتلمن واقعی اونیه که حسادت بقیه زنها رو نسبت به همسرش تحریک کنه، نه حسادت همسرشو نسبت به بقیه زنها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل دیکته است هی مینویسیم و هی پاک میکنیم غافل ازاینکه یک روزخواهند گفت برگه ها بالا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــــیچ وقت قرص هایی که حال آدم را خوب میکنند ... جای خوب هایی که دل آدم را قرص میــــــــکنند نمیگیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی ک عشــــــــــــــقشونو مثل کانال تلویزیون هی عوض میکنن... آخرش باید بشینن برفک ببینن..... از ما گفتن بود..... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضــی وقتا یه اتفاقایــی تو زندگــیت میفته که باعــث میشه دیگــه اون آدم احمق سابق نبــاشــی و ایــن خیلی خوبـــه !!! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره ... وقتی ساعت ها میشینی به حرفایی که هیچ وقت قرار نیست بگی فکر میکنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نصیحت: هیچوقت فریب واژه ها رو نخور، چون حتی اولین حرف الفبا هم سرش کلاه رفته ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من  ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه کردن مرد میخواد وگرنه گریه از پس هر زنی برمیاد اگر با سر بالا گریه کردی خیلی مردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا خيال تو بيخيال عالم كرد... هي با تو ام.. باش تا هردومون نگيم كاش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن قصه ی شمع است ولی قسمت ماست شاید این قصه ی تنهایی ما کار خداست آنقدر سوخته ام با همه بی تقصیری ک جهنم نگذارد ب تنم تاثیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیک ترین ادم به تو! اون کسیه که؟ از فاصله ی دور همیشه بیادته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. نــــوشـتـــه هــــــایـــی کــه هیـــچ وقــتــــــــ بـــه پـــایـــــــان نــرسیــــــد!! ...... قــلــــــم  ................. خــــوابـــش بــــــرده روی اســــــمِ " تـــــو "........!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" وقتی آدم نمی‌نویسد یا پر از حرف است یا چیزی برای گفتن ندارد پر از حرفم، اما چیزی برای گفتن ندارم ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد . "گوته"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺴﺪﻭﺩﯾﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻧﯽ ﻧﯽ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﻓﺮﻭﻍ ﻓﺮﺧﺰﺍﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنتلمن واقعی اونیه که حسادت بقیه زنها رو نسبت به همسرش تحریک کنه، نه حسادت همسرشو نسبت به بقیه زنها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل دیکته است هی مینویسیم و هی پاک میکنیم غافل ازاینکه یک روزخواهند گفت برگه ها بالا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــــیچ وقت قرص هایی که حال آدم را خوب میکنند ... جای خوب هایی که دل آدم را قرص میــــــــکنند نمیگیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی ک عشــــــــــــــقشونو مثل کانال تلویزیون هی عوض میکنن... آخرش باید بشینن برفک ببینن..... از ما گفتن بود..... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضــی وقتا یه اتفاقایــی تو زندگــیت میفته که باعــث میشه دیگــه اون آدم احمق سابق نبــاشــی و ایــن خیلی خوبـــه !!! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره ... وقتی ساعت ها میشینی به حرفایی که هیچ وقت قرار نیست بگی فکر میکنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نصیحت: هیچوقت فریب واژه ها رو نخور، چون حتی اولین حرف الفبا هم سرش کلاه رفته ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من  ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه کردن مرد میخواد وگرنه گریه از پس هر زنی برمیاد اگر با سر بالا گریه کردی خیلی مردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا خيال تو بيخيال عالم كرد... هي با تو ام.. باش تا هردومون نگيم كاش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن قصه ی شمع است ولی قسمت ماست شاید این قصه ی تنهایی ما کار خداست آنقدر سوخته ام با همه بی تقصیری ک جهنم نگذارد ب تنم تاثیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیک ترین ادم به تو! اون کسیه که؟ از فاصله ی دور همیشه بیادته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. نــــوشـتـــه هــــــایـــی کــه هیـــچ وقــتــــــــ بـــه پـــایـــــــان نــرسیــــــد!! ...... قــلــــــم  ................. خــــوابـــش بــــــرده روی اســــــمِ " تـــــو "........!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" وقتی آدم نمی‌نویسد یا پر از حرف است یا چیزی برای گفتن ندارد پر از حرفم، اما چیزی برای گفتن ندارم ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد . "گوته"