بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم از اون احسان تو قصه ی ماه عسل می خواد؛ با وفا؛ سر به زیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــراے بعضیــــا نبـــایــב פֿــــوבت بـاشــــے... بـایــב یڪــــے شبیــــہ פֿـــــوבش باشے...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب روزگاريست...! خواستند از (عشق) آغوش وبوسه را حذف كنند... (عشق) از آغوش و بوسه حذف شد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتـی کـسی تـــــــو را عـاشقـانـــــــه دوست دارد شیـوه ی بیــان اســم تـو در صــدای او مـتـفـاوت است ... و تــــو مـی دانـی کـه نـامتت در لـبهـای او ایـمـن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست ما اولین بار است بندگی میکنیم ولی او بی زمانی است که خدایی میکند ! اعتماد کن به خدایی اش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در دنیایی زندگی میکنم که آدم هایش مثل سکه اند... هم "زرق و برق" دارند:هم 2 "رو"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احسان:آرزوت چیه اقا رضا؟ رضا:اینقد که کار میکنم هنوز وقت نکردم به ارزوهام فک کنم... ((دیالوگی ماندنی و فوق العاده))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راننده تاکسی: دانشجویی + بله - راننده: زنگ میزنی خونه حتما باپدرت هم حرف بزن پسرم هرموقع زنگ میزنه فقط با مادرش حرف میزنه دلم براش تنگ شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست شدن با صد ها نفر معجزه نیست . معجزه ان است که با یک نفر دوست شوید که اگر صد ها نفر در مقابلتان قرار گرفتند همیشه در کنارتان بماند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﭘﺎﯼ ﭼﻮﺑﻪ ﯼ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪ… ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺜﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ !!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم مثل پرنده ای که به دانه های روی تله خیره شده و به این فکر میکند که چگونه بمیرد ... ؟ گرسنه و آزاد .... یا سیر و اسیر .... ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... و عشق و مرگ از ابتدای خلقت آدم کاری به‌غیر خاطره سازی نداشتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَقتِ شادی، تُند  و دَر غَم، کُند حَرکَت میکُنَد آدَم آزاری، مَرامِ ساعَت دیواری اَست! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای از هـمـه بـخـشنـده‌تـر ! ای بـخـشنـدگـان را مـراد و سـرور ! هـر چـه خـواهـم از تـو خـواهـم کـه بـی لطـف و مـحـبـت تـو، سـرگـشـته و گـمـراهـم مـــارا دريـــاب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمال سرِِ محبت ببین ،نه نقص گناه که هرکه بی هنر افتد نظر به عیب کند.. "حافظ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ک خدا در دلهــــــــای شکسته جای دارد... چرا ب دستان کسی ک بارها دلم را شـکـسـت  بــوســـــه نـزنـم؟!؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم از اون احسان تو قصه ی ماه عسل می خواد؛ با وفا؛ سر به زیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــراے بعضیــــا نبـــایــב פֿــــوבت بـاشــــے... بـایــב یڪــــے شبیــــہ פֿـــــوבش باشے...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب روزگاريست...! خواستند از (عشق) آغوش وبوسه را حذف كنند... (عشق) از آغوش و بوسه حذف شد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتـی کـسی تـــــــو را عـاشقـانـــــــه دوست دارد شیـوه ی بیــان اســم تـو در صــدای او مـتـفـاوت است ... و تــــو مـی دانـی کـه نـامتت در لـبهـای او ایـمـن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست ما اولین بار است بندگی میکنیم ولی او بی زمانی است که خدایی میکند ! اعتماد کن به خدایی اش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در دنیایی زندگی میکنم که آدم هایش مثل سکه اند... هم "زرق و برق" دارند:هم 2 "رو"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احسان:آرزوت چیه اقا رضا؟ رضا:اینقد که کار میکنم هنوز وقت نکردم به ارزوهام فک کنم... ((دیالوگی ماندنی و فوق العاده))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راننده تاکسی: دانشجویی + بله - راننده: زنگ میزنی خونه حتما باپدرت هم حرف بزن پسرم هرموقع زنگ میزنه فقط با مادرش حرف میزنه دلم براش تنگ شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست شدن با صد ها نفر معجزه نیست . معجزه ان است که با یک نفر دوست شوید که اگر صد ها نفر در مقابلتان قرار گرفتند همیشه در کنارتان بماند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﭘﺎﯼ ﭼﻮﺑﻪ ﯼ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪ… ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺜﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ !!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم مثل پرنده ای که به دانه های روی تله خیره شده و به این فکر میکند که چگونه بمیرد ... ؟ گرسنه و آزاد .... یا سیر و اسیر .... ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... و عشق و مرگ از ابتدای خلقت آدم کاری به‌غیر خاطره سازی نداشتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَقتِ شادی، تُند  و دَر غَم، کُند حَرکَت میکُنَد آدَم آزاری، مَرامِ ساعَت دیواری اَست! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای از هـمـه بـخـشنـده‌تـر ! ای بـخـشنـدگـان را مـراد و سـرور ! هـر چـه خـواهـم از تـو خـواهـم کـه بـی لطـف و مـحـبـت تـو، سـرگـشـته و گـمـراهـم مـــارا دريـــاب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمال سرِِ محبت ببین ،نه نقص گناه که هرکه بی هنر افتد نظر به عیب کند.. "حافظ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ک خدا در دلهــــــــای شکسته جای دارد... چرا ب دستان کسی ک بارها دلم را شـکـسـت  بــوســـــه نـزنـم؟!؟