بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جُمله دوستَت دآرَم شُده اَست جُمله ی فَرار  بِشنَویم ، فَرار می کُنیم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شانس بدم آینه فروش شهر کوران شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام کِشیش‌ها عاشقت می‌شوند، من جهنم را ترجیح می‌دهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت عــبــاس یــادم داد : وقــتـــی بــا خـــدا دســت دادی ، نـــبــاید دســت خــود را پــس بــگــیری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب روباهی خودکشی کرد. حیله گری انسانها کلافه اش کرده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان اگر خدا میبخشد محض گل روی مجتبی میبخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  چه ساده لوح اند ...     آنان که میپندارند عکس تو را به دیوارهای خانه ام آویخته ام !     و نمی دانند که من ...دیوارهای خانه ام را به عکس تو آویخته ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه نمیتونــــی با حرفات به کســـی کمک کنـــی با سکــــوتت این کارو بکـــن! هومـــن برق نـــورد-ساختمـــان پزشکــان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایـــــــــــــی کـــــــــــــه اوضاشـــــــــــــون آســـــــــــــو پاســـــــــــــه ؛؛؛ شـــــــرف دارن بــــــه اونایـــــــــــــی کــــــه کاراشـــــون لاســــــو خاصـــــــــــــه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگربه هرسرتارمویت دوصدهنرباشد هنربه کارنیایداگربخت بدباشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی رو که تو این دنیا نمیشه ذخیره کرد عمر و زمانه  بهتره بیشتر تو صرف زمان دقت کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تنها تنهایی است که تنها را تنها نمیگذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را زدعا کاش فراموش نسازند رندان سحرخیز که صاحب نفسانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل مسافر و آب ... صبح‌ها زنی باید باشد که پشت ِ سر مرد نگاه بریزد ... ، وگرنه مرد برنمی‌گردد ... ، به خانه هم برگردد امّا به خودش برنمی‌گردد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـبـال کـسـی نـیـستـم. . . کـه وقـتـی مـیـگـم مـیـرم بـگـه نـرو. . . کـسی رو مـیـخـوام کـه وقـتـی گـفـتـم مـیـرم. . . بـگـه صـبـر کـن مـنـم بـاهـات مـیـام تـنـها نـــــــرو. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین خرید دنیا،خرید عصا برای پدرم بود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جُمله دوستَت دآرَم شُده اَست جُمله ی فَرار  بِشنَویم ، فَرار می کُنیم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شانس بدم آینه فروش شهر کوران شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام کِشیش‌ها عاشقت می‌شوند، من جهنم را ترجیح می‌دهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت عــبــاس یــادم داد : وقــتـــی بــا خـــدا دســت دادی ، نـــبــاید دســت خــود را پــس بــگــیری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب روباهی خودکشی کرد. حیله گری انسانها کلافه اش کرده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان اگر خدا میبخشد محض گل روی مجتبی میبخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  چه ساده لوح اند ...     آنان که میپندارند عکس تو را به دیوارهای خانه ام آویخته ام !     و نمی دانند که من ...دیوارهای خانه ام را به عکس تو آویخته ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه نمیتونــــی با حرفات به کســـی کمک کنـــی با سکــــوتت این کارو بکـــن! هومـــن برق نـــورد-ساختمـــان پزشکــان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایـــــــــــــی کـــــــــــــه اوضاشـــــــــــــون آســـــــــــــو پاســـــــــــــه ؛؛؛ شـــــــرف دارن بــــــه اونایـــــــــــــی کــــــه کاراشـــــون لاســــــو خاصـــــــــــــه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگربه هرسرتارمویت دوصدهنرباشد هنربه کارنیایداگربخت بدباشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی رو که تو این دنیا نمیشه ذخیره کرد عمر و زمانه  بهتره بیشتر تو صرف زمان دقت کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تنها تنهایی است که تنها را تنها نمیگذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را زدعا کاش فراموش نسازند رندان سحرخیز که صاحب نفسانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل مسافر و آب ... صبح‌ها زنی باید باشد که پشت ِ سر مرد نگاه بریزد ... ، وگرنه مرد برنمی‌گردد ... ، به خانه هم برگردد امّا به خودش برنمی‌گردد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـبـال کـسـی نـیـستـم. . . کـه وقـتـی مـیـگـم مـیـرم بـگـه نـرو. . . کـسی رو مـیـخـوام کـه وقـتـی گـفـتـم مـیـرم. . . بـگـه صـبـر کـن مـنـم بـاهـات مـیـام تـنـها نـــــــرو. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین خرید دنیا،خرید عصا برای پدرم بود...