بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی دختر! تو زندگیتو با احساس شروع میكنی...اما یه پسر با عقلش... اینو همیشه یادت باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را بد ساخته اند انکه دوستش داری تورا دوست ندارد و انکه تو را دوست دارد تو دوستش نداری  و ان دونفر که یکدیگر را دوست دارند طبق ایین به هم نمی رسند و این رنج است.... دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده باد خوباني كه مهربانيشان با ما شرطي نيست ، حتي اگر محبتي از ما نبينند.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا تا"دَمِ" دَرِ دِلِمون اومدن،حالا"دُم"در آوردن.. بلِه.اينهِ وَضِـ مآ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جُمله دوستَت دآرَم شُده اَست جُمله ی فَرار  بِشنَویم ، فَرار می کُنیم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شانس بدم آینه فروش شهر کوران شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام کِشیش‌ها عاشقت می‌شوند، من جهنم را ترجیح می‌دهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت عــبــاس یــادم داد : وقــتـــی بــا خـــدا دســت دادی ، نـــبــاید دســت خــود را پــس بــگــیری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب روباهی خودکشی کرد. حیله گری انسانها کلافه اش کرده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان اگر خدا میبخشد محض گل روی مجتبی میبخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  چه ساده لوح اند ...     آنان که میپندارند عکس تو را به دیوارهای خانه ام آویخته ام !     و نمی دانند که من ...دیوارهای خانه ام را به عکس تو آویخته ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه نمیتونــــی با حرفات به کســـی کمک کنـــی با سکــــوتت این کارو بکـــن! هومـــن برق نـــورد-ساختمـــان پزشکــان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایـــــــــــــی کـــــــــــــه اوضاشـــــــــــــون آســـــــــــــو پاســـــــــــــه ؛؛؛ شـــــــرف دارن بــــــه اونایـــــــــــــی کــــــه کاراشـــــون لاســــــو خاصـــــــــــــه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگربه هرسرتارمویت دوصدهنرباشد هنربه کارنیایداگربخت بدباشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی رو که تو این دنیا نمیشه ذخیره کرد عمر و زمانه  بهتره بیشتر تو صرف زمان دقت کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تنها تنهایی است که تنها را تنها نمیگذارد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی دختر! تو زندگیتو با احساس شروع میكنی...اما یه پسر با عقلش... اینو همیشه یادت باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را بد ساخته اند انکه دوستش داری تورا دوست ندارد و انکه تو را دوست دارد تو دوستش نداری  و ان دونفر که یکدیگر را دوست دارند طبق ایین به هم نمی رسند و این رنج است.... دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده باد خوباني كه مهربانيشان با ما شرطي نيست ، حتي اگر محبتي از ما نبينند.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا تا"دَمِ" دَرِ دِلِمون اومدن،حالا"دُم"در آوردن.. بلِه.اينهِ وَضِـ مآ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جُمله دوستَت دآرَم شُده اَست جُمله ی فَرار  بِشنَویم ، فَرار می کُنیم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شانس بدم آینه فروش شهر کوران شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام کِشیش‌ها عاشقت می‌شوند، من جهنم را ترجیح می‌دهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت عــبــاس یــادم داد : وقــتـــی بــا خـــدا دســت دادی ، نـــبــاید دســت خــود را پــس بــگــیری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب روباهی خودکشی کرد. حیله گری انسانها کلافه اش کرده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان اگر خدا میبخشد محض گل روی مجتبی میبخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  چه ساده لوح اند ...     آنان که میپندارند عکس تو را به دیوارهای خانه ام آویخته ام !     و نمی دانند که من ...دیوارهای خانه ام را به عکس تو آویخته ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه نمیتونــــی با حرفات به کســـی کمک کنـــی با سکــــوتت این کارو بکـــن! هومـــن برق نـــورد-ساختمـــان پزشکــان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایـــــــــــــی کـــــــــــــه اوضاشـــــــــــــون آســـــــــــــو پاســـــــــــــه ؛؛؛ شـــــــرف دارن بــــــه اونایـــــــــــــی کــــــه کاراشـــــون لاســــــو خاصـــــــــــــه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگربه هرسرتارمویت دوصدهنرباشد هنربه کارنیایداگربخت بدباشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی رو که تو این دنیا نمیشه ذخیره کرد عمر و زمانه  بهتره بیشتر تو صرف زمان دقت کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تنها تنهایی است که تنها را تنها نمیگذارد