بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــــــــــــــــــی رفیـــــــــــــــــــــــــق مـــاندگـــــــــار بـــــاش نــــه یـــــــــــــــــادگــار. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعور هم باعث سر درد می شه!!! وقتی که بهش عادت نداشته باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت بعضی از آدمها از ملک سلیمان وگنج قارون و عمر نوح هم بیشر می ارزه یه روز زندگی توی یه کلبه خرابه سرسفره با یه لواش نون اما کنار آدمهای بامعرفت همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستم  از راهی که ترسیدم در آن قدم بگزارم.... آلان خیلی وقت است که مرا روی این زمین می کش اند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به دنیا اومدی تنها کسی که گریه میکرد و بقیه میخندیدن تو بودی … سعی کن یه جوری زندگی کنی که وقتی رفتی تنها تو بخندی و بقیه گریه کنن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پدری که “نمی توانم” را در چشمانش زیاد دیدیم، ولی از زبانش هرگز نشنیدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار سرنوش هر راهي مي خواهد برود..... ما راه مان جداست. بگذار اين ابر ها تا مي توانند بگريند...... ما سقف مان خداست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسروشكيبايي:{عشق همه چيزوشفاميده الا خودشو}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﮔﺮ اﻧﺴﺎن، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش را در ﻣﻐﺰش ﺑﮕﺬارد، ﻧﻪ در ﻛﯿﻒ ﭘﻮﻟﺶ، ﻫﯿﭻﻛﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را از او ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ. "ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮاﻧﻜﻠﯿﻦ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا...نگذار دلتنگش باشم وقتی حتی در خیالش هم نیستم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خودمونو گول می زنیم و تصور می كنیم كسانی را كه دوست داریم با دیگران فرق دارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرم بین و لطف خداوندگار گنه بنده کردست و او شرمسار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نباید صبر کرد...! باید رها کرد و رفت تا بدانند ک اگر ماندی رفتن را بلد بوده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که تو برخورد اول ازشون بدت میاد یه روزی بهترین دوستت میشن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی که بتازتاختم دیگرچه؟ گفتی که بسازساختم دیگرچه؟ فی الجمله دراین نردکه بردش زتو بود من یکسره هرچه داشتم باختم دیگرچه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس موهاش بلند باشه بره تو جشمای شوهرش.........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــــــــــــــــــی رفیـــــــــــــــــــــــــق مـــاندگـــــــــار بـــــاش نــــه یـــــــــــــــــادگــار. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعور هم باعث سر درد می شه!!! وقتی که بهش عادت نداشته باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت بعضی از آدمها از ملک سلیمان وگنج قارون و عمر نوح هم بیشر می ارزه یه روز زندگی توی یه کلبه خرابه سرسفره با یه لواش نون اما کنار آدمهای بامعرفت همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستم  از راهی که ترسیدم در آن قدم بگزارم.... آلان خیلی وقت است که مرا روی این زمین می کش اند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به دنیا اومدی تنها کسی که گریه میکرد و بقیه میخندیدن تو بودی … سعی کن یه جوری زندگی کنی که وقتی رفتی تنها تو بخندی و بقیه گریه کنن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پدری که “نمی توانم” را در چشمانش زیاد دیدیم، ولی از زبانش هرگز نشنیدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار سرنوش هر راهي مي خواهد برود..... ما راه مان جداست. بگذار اين ابر ها تا مي توانند بگريند...... ما سقف مان خداست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسروشكيبايي:{عشق همه چيزوشفاميده الا خودشو}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﮔﺮ اﻧﺴﺎن، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش را در ﻣﻐﺰش ﺑﮕﺬارد، ﻧﻪ در ﻛﯿﻒ ﭘﻮﻟﺶ، ﻫﯿﭻﻛﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را از او ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ. "ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮاﻧﻜﻠﯿﻦ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا...نگذار دلتنگش باشم وقتی حتی در خیالش هم نیستم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خودمونو گول می زنیم و تصور می كنیم كسانی را كه دوست داریم با دیگران فرق دارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرم بین و لطف خداوندگار گنه بنده کردست و او شرمسار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نباید صبر کرد...! باید رها کرد و رفت تا بدانند ک اگر ماندی رفتن را بلد بوده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که تو برخورد اول ازشون بدت میاد یه روزی بهترین دوستت میشن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی که بتازتاختم دیگرچه؟ گفتی که بسازساختم دیگرچه؟ فی الجمله دراین نردکه بردش زتو بود من یکسره هرچه داشتم باختم دیگرچه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس موهاش بلند باشه بره تو جشمای شوهرش.........