بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است... وقتی جسم و روحت یکی نباشند... فقط همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندان دخیل مبند  که بخشکانیم از شرم ناتوانی خویش من درخت معجزه نیستم !!! تک درختم تنها هنرم این است که تکیه گاه تو باشم  تختت و تابوتت !!!!!!!!!!!!!!!! شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضــی وقتا یه اتفاقایــی تو زندگــیت میفته که باعــث میشه دیگــه اون آدم احمق سابق نبــاشــی و ایــن خیلی خوبـــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران را می بخشم حتی آنانی را که مرا آزرده اند نه از برای آنکه آنان مستحق بخشایشند بلکه من لایق آرامشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاید خودمان را به نفهمی بزنیم  زیرا گاهی بفهمی نفهمی  نفهمی اوج فهم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگــــی ک روی یه چـــرخ بچرخـــــه زندگــــــی نیســــــ بایــــــد رو چهــــــــــــــــار چرخ بچرخـــــه ک امثـــال منـــــــــــوتـــو سوارشـــــ بشیمـــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای زن که دلـــــی پراز صـــــــفا داری از مــــرد وفا مجـــو، مجو هرگـــز او معنـــی عشـــــــق را نمی داند راز دل خــود به او مگـــو هرگـــز "فروغ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که زمان مرگم فرا رسد، کسی که باید بمیرد منم........ پس بگذار، آنطور که میخواهم زندگی کنم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هایی که شما را بارها و بارها می آزارند مانند کاغذ سمباده هستند .آنها شما را می خراشند و آزار میدهند ,اما در نهایت شما صیقلی وبراق خواهید شد و آنها مستهلک وفرسوده:-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دست خودم مرا به مَسلَخ بردند ، ببین چگونه "شــاه بی شین" تو شده ام ...! بیا و آهم ( ـــاه ) تو باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه دنیا رو پرازحس تو کرد میشه گرم شد حتی بادستای سرد میشه گم شد تو نگاه عاشقت مثل شبگردی و حس دوره گرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــاش میـــ ـشد بعــ ـــضی روزهـ ــا رو 2بار تجریـ ــــه کـــرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق اشتباه نکن! کاسه ی صبر بعضی ها پر نشده لبریز میشود.. گاهی فقط به یک حرف نابجا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش در آن لحظه که تقدیم تو شد هستی من می سپردم که مراقب باش جنس این جام بلور است پر از عشق وغرور است.مبادا بازیچه شود .....می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جاي دنيا كودكان به هواپيماها اشاره ميكنند. در غزه, هواپيماها به كودكان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست،اززندكى من... لحظه هايى رادزديده اى... كه تمام اين لحظه ها... بانام تويكى شده اند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است... وقتی جسم و روحت یکی نباشند... فقط همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندان دخیل مبند  که بخشکانیم از شرم ناتوانی خویش من درخت معجزه نیستم !!! تک درختم تنها هنرم این است که تکیه گاه تو باشم  تختت و تابوتت !!!!!!!!!!!!!!!! شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضــی وقتا یه اتفاقایــی تو زندگــیت میفته که باعــث میشه دیگــه اون آدم احمق سابق نبــاشــی و ایــن خیلی خوبـــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران را می بخشم حتی آنانی را که مرا آزرده اند نه از برای آنکه آنان مستحق بخشایشند بلکه من لایق آرامشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاید خودمان را به نفهمی بزنیم  زیرا گاهی بفهمی نفهمی  نفهمی اوج فهم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگــــی ک روی یه چـــرخ بچرخـــــه زندگــــــی نیســــــ بایــــــد رو چهــــــــــــــــار چرخ بچرخـــــه ک امثـــال منـــــــــــوتـــو سوارشـــــ بشیمـــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای زن که دلـــــی پراز صـــــــفا داری از مــــرد وفا مجـــو، مجو هرگـــز او معنـــی عشـــــــق را نمی داند راز دل خــود به او مگـــو هرگـــز "فروغ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که زمان مرگم فرا رسد، کسی که باید بمیرد منم........ پس بگذار، آنطور که میخواهم زندگی کنم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هایی که شما را بارها و بارها می آزارند مانند کاغذ سمباده هستند .آنها شما را می خراشند و آزار میدهند ,اما در نهایت شما صیقلی وبراق خواهید شد و آنها مستهلک وفرسوده:-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دست خودم مرا به مَسلَخ بردند ، ببین چگونه "شــاه بی شین" تو شده ام ...! بیا و آهم ( ـــاه ) تو باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه دنیا رو پرازحس تو کرد میشه گرم شد حتی بادستای سرد میشه گم شد تو نگاه عاشقت مثل شبگردی و حس دوره گرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــاش میـــ ـشد بعــ ـــضی روزهـ ــا رو 2بار تجریـ ــــه کـــرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق اشتباه نکن! کاسه ی صبر بعضی ها پر نشده لبریز میشود.. گاهی فقط به یک حرف نابجا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش در آن لحظه که تقدیم تو شد هستی من می سپردم که مراقب باش جنس این جام بلور است پر از عشق وغرور است.مبادا بازیچه شود .....می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جاي دنيا كودكان به هواپيماها اشاره ميكنند. در غزه, هواپيماها به كودكان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست،اززندكى من... لحظه هايى رادزديده اى... كه تمام اين لحظه ها... بانام تويكى شده اند.