بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

20 طبقه لاف بزرگی ست برای مردن... کافی ست از ایوان یک خاطره بایین ببری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي مهربان بود... در زمستان بودنش... براي اينكه سرم را گرم كند... سرم كلاه گذاشت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم تنها نشستم دل گرفت گفتــمش یــادی کنم از آنکه یــادم میــکند یادت از من بوی حکمت میدهد من نمیدانم چرا؟ اما دلت بوی محبت میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مــــردمیخوام که مرد بودنش از ریش و هیکل چهارشونش معلوم نباشه از شـــرف وغیــــــرت و ناموسش معلوم بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم دو دسته اند یا پرسپولیسی یا سرور پرسپولیسی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین رک بودن و بیشعوری یک مرز باریکه که متاسفانه خیلیا این مرزو رد میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز را در تو تشخیص دهد :  اندوه پنهان شده در لبخندت را عشق پنهان شده در عصبانیتت را  و معنای حقیقی سکوتت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. دیگـــــــر حــــــالــــم از تمــــــــومِ عـــــــاشقــــــانـه هـــا  ........ بــه هـــــم میــــــــخــورد  ...................................... بــــــی تـــــــــــو .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت ها همیشه در اوج اعتماد ها توسط نزدیکترین دوستان اتفاق می افتند..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘ گِــــرون بـــاش . . . بِـــذار بَــهـــات رو پًــرداخــت کُـــنَـن . . . آدَمــــا چیزای مُــفت رو مُـفـت از دَســـت مـیـدَن !! ✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خواب برای فرار از بیداری باشد،تمام شده ای!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دعا چیست؟ گفتند:طلب نیاز از بی نیاز، گفتم التماس دعا چیست؟ گفتند:خوبان را دردرگاه خدا واسطه قرار دادن. ای خوب خدا(التماس دعا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است... وقتی جسم و روحت یکی نباشند... فقط همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندان دخیل مبند  که بخشکانیم از شرم ناتوانی خویش من درخت معجزه نیستم !!! تک درختم تنها هنرم این است که تکیه گاه تو باشم  تختت و تابوتت !!!!!!!!!!!!!!!! شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضــی وقتا یه اتفاقایــی تو زندگــیت میفته که باعــث میشه دیگــه اون آدم احمق سابق نبــاشــی و ایــن خیلی خوبـــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران را می بخشم حتی آنانی را که مرا آزرده اند نه از برای آنکه آنان مستحق بخشایشند بلکه من لایق آرامشم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

20 طبقه لاف بزرگی ست برای مردن... کافی ست از ایوان یک خاطره بایین ببری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي مهربان بود... در زمستان بودنش... براي اينكه سرم را گرم كند... سرم كلاه گذاشت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم تنها نشستم دل گرفت گفتــمش یــادی کنم از آنکه یــادم میــکند یادت از من بوی حکمت میدهد من نمیدانم چرا؟ اما دلت بوی محبت میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مــــردمیخوام که مرد بودنش از ریش و هیکل چهارشونش معلوم نباشه از شـــرف وغیــــــرت و ناموسش معلوم بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم دو دسته اند یا پرسپولیسی یا سرور پرسپولیسی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین رک بودن و بیشعوری یک مرز باریکه که متاسفانه خیلیا این مرزو رد میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز را در تو تشخیص دهد :  اندوه پنهان شده در لبخندت را عشق پنهان شده در عصبانیتت را  و معنای حقیقی سکوتت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. دیگـــــــر حــــــالــــم از تمــــــــومِ عـــــــاشقــــــانـه هـــا  ........ بــه هـــــم میــــــــخــورد  ...................................... بــــــی تـــــــــــو .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت ها همیشه در اوج اعتماد ها توسط نزدیکترین دوستان اتفاق می افتند..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘ گِــــرون بـــاش . . . بِـــذار بَــهـــات رو پًــرداخــت کُـــنَـن . . . آدَمــــا چیزای مُــفت رو مُـفـت از دَســـت مـیـدَن !! ✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خواب برای فرار از بیداری باشد،تمام شده ای!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دعا چیست؟ گفتند:طلب نیاز از بی نیاز، گفتم التماس دعا چیست؟ گفتند:خوبان را دردرگاه خدا واسطه قرار دادن. ای خوب خدا(التماس دعا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است... وقتی جسم و روحت یکی نباشند... فقط همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندان دخیل مبند  که بخشکانیم از شرم ناتوانی خویش من درخت معجزه نیستم !!! تک درختم تنها هنرم این است که تکیه گاه تو باشم  تختت و تابوتت !!!!!!!!!!!!!!!! شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضــی وقتا یه اتفاقایــی تو زندگــیت میفته که باعــث میشه دیگــه اون آدم احمق سابق نبــاشــی و ایــن خیلی خوبـــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران را می بخشم حتی آنانی را که مرا آزرده اند نه از برای آنکه آنان مستحق بخشایشند بلکه من لایق آرامشم...