بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم برای خود لباس عید میخرند و غزه هر دقیقه برای شهیدانش کفن میخرد"با یک دعا یادشان کنید"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ماسوله اند ادمها سقف آرزوهای ما میشود حیاط مردم بالایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیر شدیم ... اما ... بزرگ نشدیم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزندگی غصه از دست دادن هیچ چیز را نخورید چون وقتی یک درخت برگی را از دست میدهد برگی از قبل آماده جایگزین شدن شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

20 طبقه لاف بزرگی ست برای مردن... کافی ست از ایوان یک خاطره بایین ببری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي مهربان بود... در زمستان بودنش... براي اينكه سرم را گرم كند... سرم كلاه گذاشت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم تنها نشستم دل گرفت گفتــمش یــادی کنم از آنکه یــادم میــکند یادت از من بوی حکمت میدهد من نمیدانم چرا؟ اما دلت بوی محبت میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مــــردمیخوام که مرد بودنش از ریش و هیکل چهارشونش معلوم نباشه از شـــرف وغیــــــرت و ناموسش معلوم بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم دو دسته اند یا پرسپولیسی یا سرور پرسپولیسی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین رک بودن و بیشعوری یک مرز باریکه که متاسفانه خیلیا این مرزو رد میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز را در تو تشخیص دهد :  اندوه پنهان شده در لبخندت را عشق پنهان شده در عصبانیتت را  و معنای حقیقی سکوتت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. دیگـــــــر حــــــالــــم از تمــــــــومِ عـــــــاشقــــــانـه هـــا  ........ بــه هـــــم میــــــــخــورد  ...................................... بــــــی تـــــــــــو .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت ها همیشه در اوج اعتماد ها توسط نزدیکترین دوستان اتفاق می افتند..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘ گِــــرون بـــاش . . . بِـــذار بَــهـــات رو پًــرداخــت کُـــنَـن . . . آدَمــــا چیزای مُــفت رو مُـفـت از دَســـت مـیـدَن !! ✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خواب برای فرار از بیداری باشد،تمام شده ای!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دعا چیست؟ گفتند:طلب نیاز از بی نیاز، گفتم التماس دعا چیست؟ گفتند:خوبان را دردرگاه خدا واسطه قرار دادن. ای خوب خدا(التماس دعا)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم برای خود لباس عید میخرند و غزه هر دقیقه برای شهیدانش کفن میخرد"با یک دعا یادشان کنید"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ماسوله اند ادمها سقف آرزوهای ما میشود حیاط مردم بالایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیر شدیم ... اما ... بزرگ نشدیم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزندگی غصه از دست دادن هیچ چیز را نخورید چون وقتی یک درخت برگی را از دست میدهد برگی از قبل آماده جایگزین شدن شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

20 طبقه لاف بزرگی ست برای مردن... کافی ست از ایوان یک خاطره بایین ببری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي مهربان بود... در زمستان بودنش... براي اينكه سرم را گرم كند... سرم كلاه گذاشت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم تنها نشستم دل گرفت گفتــمش یــادی کنم از آنکه یــادم میــکند یادت از من بوی حکمت میدهد من نمیدانم چرا؟ اما دلت بوی محبت میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مــــردمیخوام که مرد بودنش از ریش و هیکل چهارشونش معلوم نباشه از شـــرف وغیــــــرت و ناموسش معلوم بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم دو دسته اند یا پرسپولیسی یا سرور پرسپولیسی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین رک بودن و بیشعوری یک مرز باریکه که متاسفانه خیلیا این مرزو رد میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز را در تو تشخیص دهد :  اندوه پنهان شده در لبخندت را عشق پنهان شده در عصبانیتت را  و معنای حقیقی سکوتت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. دیگـــــــر حــــــالــــم از تمــــــــومِ عـــــــاشقــــــانـه هـــا  ........ بــه هـــــم میــــــــخــورد  ...................................... بــــــی تـــــــــــو .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت ها همیشه در اوج اعتماد ها توسط نزدیکترین دوستان اتفاق می افتند..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘ گِــــرون بـــاش . . . بِـــذار بَــهـــات رو پًــرداخــت کُـــنَـن . . . آدَمــــا چیزای مُــفت رو مُـفـت از دَســـت مـیـدَن !! ✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خواب برای فرار از بیداری باشد،تمام شده ای!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دعا چیست؟ گفتند:طلب نیاز از بی نیاز، گفتم التماس دعا چیست؟ گفتند:خوبان را دردرگاه خدا واسطه قرار دادن. ای خوب خدا(التماس دعا)