بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک که بودم به خودم میگفتم اگر در آینده فروشنده شدم هرگز سیگار نمیفروشم... حالا بزرگ شده ام و به فروشندگانی ک سیگار ندارد لعنت میفرستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سر ما حرف زياده...بيخيال... مردم راجبه آرزوهاشون زياد حرف ميزنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو زندگیت هم خرو بخوای هم خرمارو مطمعن باش هیچ کدرم و بدست نمیاری . تو این راه هر چی هم که از قبل داشتی از دست میدی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درابتدا سرخپوستان را سر بريدند وبعد ها خاطرات سرخ شان را به موزه سپردند. فردا نيز موزه اى از عروسكان كودكان جنگ در قتلگاه شان ساخته خواهد شد. انسان... تو چرا آدم نمى شوى؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر حسم را کشتند آدم ها  که دیگر سیب سرخ هم حوایی ام نمی کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عقل امروزم را داشتم کارهای دیروزم را نمی کردم... ولی  اگر کارهای دیروزم را نمی کردم عقل امروزم را نداشتم...........!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر یعنی‌ واکنش در بهترین فرصت نه در اولین فرصت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشفته ترین خیال ها به عشق وجود یک دوست خوب،آرام می گیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه مواظب کاری ک می کنی باش اخه این کارته ک تو رو بزرگ (کوچیک) می کنه 8-) . . . عَمو جون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون مـرا هیـچ کـس نمـی توانـد ببینـد ، حتـی نزدیـک تریـن کسـانِ مـن ، تـازه چـه مـی تـوانند بـکنند ؟ در نهـایت احسـاس همـدردی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر هوای دلم ابریست که چتر نگاه پدر هم زیر طوفان دلم واژگون می گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرده راز هاي دلم را دريدند!
آنان كه مي گفتند:
بگو تا آرام شوي...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه هیچی ب تو مربوط نیست ...بجز حالم ، ک اونم ازت بهم میخوره !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا نکنه دل یه زن بشکنه..... درست کردنش خیلی مشکله..... ( سریال مدینه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همـــه جـــای دنیـــا. . . کــودکــان بــه هــواپیمــاهـا اشـــاره می کننـــد . . . اما در غـــــزه ، هواپیمـــاهــا بــه کـــودکـــان . . . به امـیـد آزادی فـلسـطین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه چای گس فنجانم میچسبد نه داغی شیر و نه تلخی شکلات... دیگر هیچ مزه ای به نابی عطم بودنت نخواهد بود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک که بودم به خودم میگفتم اگر در آینده فروشنده شدم هرگز سیگار نمیفروشم... حالا بزرگ شده ام و به فروشندگانی ک سیگار ندارد لعنت میفرستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سر ما حرف زياده...بيخيال... مردم راجبه آرزوهاشون زياد حرف ميزنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو زندگیت هم خرو بخوای هم خرمارو مطمعن باش هیچ کدرم و بدست نمیاری . تو این راه هر چی هم که از قبل داشتی از دست میدی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درابتدا سرخپوستان را سر بريدند وبعد ها خاطرات سرخ شان را به موزه سپردند. فردا نيز موزه اى از عروسكان كودكان جنگ در قتلگاه شان ساخته خواهد شد. انسان... تو چرا آدم نمى شوى؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر حسم را کشتند آدم ها  که دیگر سیب سرخ هم حوایی ام نمی کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عقل امروزم را داشتم کارهای دیروزم را نمی کردم... ولی  اگر کارهای دیروزم را نمی کردم عقل امروزم را نداشتم...........!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر یعنی‌ واکنش در بهترین فرصت نه در اولین فرصت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشفته ترین خیال ها به عشق وجود یک دوست خوب،آرام می گیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه مواظب کاری ک می کنی باش اخه این کارته ک تو رو بزرگ (کوچیک) می کنه 8-) . . . عَمو جون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون مـرا هیـچ کـس نمـی توانـد ببینـد ، حتـی نزدیـک تریـن کسـانِ مـن ، تـازه چـه مـی تـوانند بـکنند ؟ در نهـایت احسـاس همـدردی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر هوای دلم ابریست که چتر نگاه پدر هم زیر طوفان دلم واژگون می گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرده راز هاي دلم را دريدند!
آنان كه مي گفتند:
بگو تا آرام شوي...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه هیچی ب تو مربوط نیست ...بجز حالم ، ک اونم ازت بهم میخوره !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا نکنه دل یه زن بشکنه..... درست کردنش خیلی مشکله..... ( سریال مدینه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همـــه جـــای دنیـــا. . . کــودکــان بــه هــواپیمــاهـا اشـــاره می کننـــد . . . اما در غـــــزه ، هواپیمـــاهــا بــه کـــودکـــان . . . به امـیـد آزادی فـلسـطین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه چای گس فنجانم میچسبد نه داغی شیر و نه تلخی شکلات... دیگر هیچ مزه ای به نابی عطم بودنت نخواهد بود.