بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـلامتـی دخــدری کـه تـو قرن 21 بی حـجـابی و بـد حـجابی رو جـزو پـیشرفـت ِعـلم نـمی دونه .ܓ❀

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشمندانه ترین کار این است: عاشقانه زندگی کنی و اندیشمندانه عاشق باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✍ ♡عشـــــــــــــــــــــق♡فَقَط  ♥پدر و مـــــــــــــــــــــــــــــادَر♥ بـــــقیَه رو سآعت"9" بزار✘دَمه دَر✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چیستم؟ لبخند پر ملامت پاییزی غروب در جستجوی شبکه یک شبنم فتاده به چنگ شب حیات ، گمنام و بی نشان در آرزوی سر زدن آفتاب مرگ (زنده یاد دکتر علی شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسپیر میگوید: من همیشه خوشحالم میدانید چرا؟ برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظار ندارم.................. اتظارات همیشه صدمه زننده هستن.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... دلم مرهمی میخواهد، از جنس خودت! نزدیک! بی خطر! بخشنده! بی منت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم در زندگــــــــــــــی چیزی نداشته باشد اما فقط مــــــــــــــــرد باشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــقد زیــادن تـو دنـیا آدمـــایی که  راهــشون جـــداس امـــ ــ ــا دلاشـــون ی جـــاس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی باخوشی تفاوت بسیار دارد. برای رسیدن به خوبی باید ازخیلی خوشی ها گذشت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی در همان جایی که هستید متوقف میگردید چون خدا میداند آنجایی که قرار است بروید طوفانی برپاست شکرگزار باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آسانی ها خدا را بخواه تا در سختی ها*صدایت*برای او آشنا باشد***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن زندگـیمو مـَدیون ِ "خــدا" بـودم با دو تا اسم « پـدر و مـادر »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک که بودم به خودم میگفتم اگر در آینده فروشنده شدم هرگز سیگار نمیفروشم... حالا بزرگ شده ام و به فروشندگانی ک سیگار ندارد لعنت میفرستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سر ما حرف زياده...بيخيال... مردم راجبه آرزوهاشون زياد حرف ميزنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو زندگیت هم خرو بخوای هم خرمارو مطمعن باش هیچ کدرم و بدست نمیاری . تو این راه هر چی هم که از قبل داشتی از دست میدی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درابتدا سرخپوستان را سر بريدند وبعد ها خاطرات سرخ شان را به موزه سپردند. فردا نيز موزه اى از عروسكان كودكان جنگ در قتلگاه شان ساخته خواهد شد. انسان... تو چرا آدم نمى شوى؟!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـلامتـی دخــدری کـه تـو قرن 21 بی حـجـابی و بـد حـجابی رو جـزو پـیشرفـت ِعـلم نـمی دونه .ܓ❀

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشمندانه ترین کار این است: عاشقانه زندگی کنی و اندیشمندانه عاشق باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✍ ♡عشـــــــــــــــــــــق♡فَقَط  ♥پدر و مـــــــــــــــــــــــــــــادَر♥ بـــــقیَه رو سآعت"9" بزار✘دَمه دَر✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چیستم؟ لبخند پر ملامت پاییزی غروب در جستجوی شبکه یک شبنم فتاده به چنگ شب حیات ، گمنام و بی نشان در آرزوی سر زدن آفتاب مرگ (زنده یاد دکتر علی شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسپیر میگوید: من همیشه خوشحالم میدانید چرا؟ برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظار ندارم.................. اتظارات همیشه صدمه زننده هستن.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... دلم مرهمی میخواهد، از جنس خودت! نزدیک! بی خطر! بخشنده! بی منت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم در زندگــــــــــــــی چیزی نداشته باشد اما فقط مــــــــــــــــرد باشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــقد زیــادن تـو دنـیا آدمـــایی که  راهــشون جـــداس امـــ ــ ــا دلاشـــون ی جـــاس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی باخوشی تفاوت بسیار دارد. برای رسیدن به خوبی باید ازخیلی خوشی ها گذشت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی در همان جایی که هستید متوقف میگردید چون خدا میداند آنجایی که قرار است بروید طوفانی برپاست شکرگزار باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آسانی ها خدا را بخواه تا در سختی ها*صدایت*برای او آشنا باشد***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن زندگـیمو مـَدیون ِ "خــدا" بـودم با دو تا اسم « پـدر و مـادر »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک که بودم به خودم میگفتم اگر در آینده فروشنده شدم هرگز سیگار نمیفروشم... حالا بزرگ شده ام و به فروشندگانی ک سیگار ندارد لعنت میفرستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سر ما حرف زياده...بيخيال... مردم راجبه آرزوهاشون زياد حرف ميزنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو زندگیت هم خرو بخوای هم خرمارو مطمعن باش هیچ کدرم و بدست نمیاری . تو این راه هر چی هم که از قبل داشتی از دست میدی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درابتدا سرخپوستان را سر بريدند وبعد ها خاطرات سرخ شان را به موزه سپردند. فردا نيز موزه اى از عروسكان كودكان جنگ در قتلگاه شان ساخته خواهد شد. انسان... تو چرا آدم نمى شوى؟!