بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه من... چه صبری دارد دلم.چون عاشقت هستم وهرشب به دنبال "تو" در آسمان میگردم،تا تمام فردا هایم عید باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه آرزویی ندارم! دلیل بر پایان من نیست.. یاد گرفته أم که فقط آب نطلبیده مراد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم حال گرگی است که، خداوند توبه اش را پذیرفته، ولی مردمان می گویند: . . . توبه گرگ؛مرگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه گفتم "دوستت دارم"، اما این طولانی‌ترین احساس من بود ... به قدر تمام عمرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گذشت میکنیم!!! گاهی گذر..........و ای کاش میفهمیدند فرق این دورا!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عازم یک سفرم سفری دور بجایی نزدیک… سفری از خود من تا به خودم… مدتی هست نگاهم به تماشای خداست… وامیدم به خداوندی اوست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔـﺮ ﻋـﺸـﻘﺖ ﻣـﺮﺩﺍﻧـﮕﯽ ﺩﺍﺷـﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ ﯾـﮑﺪﯾـﮕﺮ ﻫـﻢ ﻟـﺬﺕ ﻣـﯿـﺒﺮﯾـﺪ ﭼـﻮﻥ ﻣـﻄـﻤـﺌﻦ ﻫـﺴـﺘـﯽ ﺟـﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﻣـﯿـﺎﻥ ﻗـﻠﺒـﺶ ﺛـﺎﺑﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧـﺨـﻮﺭﺩﻧـﯽ ﺳـﺖ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها هر چقدر هم فیلم بازی کنند اگه یه مدت باهاش حرف بزنی خودشونو نشون میدن...//

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـر پــــول در جـیـب نــــــــداری ، عــســل در دهـان داشـتـه بـــــــاش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب رویای فراموشی هاست!خواب را دریابم که در ان دولت خاموشی هاست من شکوفایی گل های امید را در رویاها میبینم و ندایی که به من میگوید: گرچه شب تاریک است "دل قوی دار" سحر نزدیک است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدایــــــــا من که این همه آرزوهای رَنـگـو وارَنگ داشتم... چرا از میان آن همه خواسته های شیرین؛ به تلخ ترینشون که بزرگ شدن بود، رسیدم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا با آنکه عمیق است، اما امواجی را که در سطحش هستند سرکوب نمی کند، بلکه اجازه می دهد به ساحل برسند. تو هم مثل دریا امواج سطحی و زودگذر زندگی ات را به بهترین ها هدایت کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوب.. اینکه نه آرزوی کسی ام نه آویزون کسی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه پيروزي براي من از آن جهت شيرين است که پيران ، زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببينم .  نادر شاه افشار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی نوشتنی زیادی داره اماگاهی هیچی پیدانمیکنی بنویسی جز...سکوت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه صبری دارد آنکه عاشق توست!! اینکه امشب همه دنبال تو در آسمان هستند که فردا عیدشان باشد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه من... چه صبری دارد دلم.چون عاشقت هستم وهرشب به دنبال "تو" در آسمان میگردم،تا تمام فردا هایم عید باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه آرزویی ندارم! دلیل بر پایان من نیست.. یاد گرفته أم که فقط آب نطلبیده مراد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم حال گرگی است که، خداوند توبه اش را پذیرفته، ولی مردمان می گویند: . . . توبه گرگ؛مرگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه گفتم "دوستت دارم"، اما این طولانی‌ترین احساس من بود ... به قدر تمام عمرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گذشت میکنیم!!! گاهی گذر..........و ای کاش میفهمیدند فرق این دورا!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عازم یک سفرم سفری دور بجایی نزدیک… سفری از خود من تا به خودم… مدتی هست نگاهم به تماشای خداست… وامیدم به خداوندی اوست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔـﺮ ﻋـﺸـﻘﺖ ﻣـﺮﺩﺍﻧـﮕﯽ ﺩﺍﺷـﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ ﯾـﮑﺪﯾـﮕﺮ ﻫـﻢ ﻟـﺬﺕ ﻣـﯿـﺒﺮﯾـﺪ ﭼـﻮﻥ ﻣـﻄـﻤـﺌﻦ ﻫـﺴـﺘـﯽ ﺟـﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﻣـﯿـﺎﻥ ﻗـﻠﺒـﺶ ﺛـﺎﺑﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧـﺨـﻮﺭﺩﻧـﯽ ﺳـﺖ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها هر چقدر هم فیلم بازی کنند اگه یه مدت باهاش حرف بزنی خودشونو نشون میدن...//

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـر پــــول در جـیـب نــــــــداری ، عــســل در دهـان داشـتـه بـــــــاش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب رویای فراموشی هاست!خواب را دریابم که در ان دولت خاموشی هاست من شکوفایی گل های امید را در رویاها میبینم و ندایی که به من میگوید: گرچه شب تاریک است "دل قوی دار" سحر نزدیک است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدایــــــــا من که این همه آرزوهای رَنـگـو وارَنگ داشتم... چرا از میان آن همه خواسته های شیرین؛ به تلخ ترینشون که بزرگ شدن بود، رسیدم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا با آنکه عمیق است، اما امواجی را که در سطحش هستند سرکوب نمی کند، بلکه اجازه می دهد به ساحل برسند. تو هم مثل دریا امواج سطحی و زودگذر زندگی ات را به بهترین ها هدایت کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوب.. اینکه نه آرزوی کسی ام نه آویزون کسی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه پيروزي براي من از آن جهت شيرين است که پيران ، زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببينم .  نادر شاه افشار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی نوشتنی زیادی داره اماگاهی هیچی پیدانمیکنی بنویسی جز...سکوت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه صبری دارد آنکه عاشق توست!! اینکه امشب همه دنبال تو در آسمان هستند که فردا عیدشان باشد...