بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ زیبای اسدالله خان در سریال پدر سالار ناصر_اقا جون من که دیگه بچه نیستم ۲۶ سالمه اسدالله خان_ تو هنوز انقدر بچه ای که نمیدونی سن رو با سال اندازه نمیگیرن با ثانیه باید اندازه گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را مجیر و اجرنا و الغوث عوض نکرد  دلتنگ گریه های محرم شده دلم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق طرز فکر آدم ها نشوید  .  .  .  .  .  .  .  آدم ها زیبا فکر می کنند،  زیبا حرف می زنند  اما زیبا زندگی نمی کنند! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد فرش باور را در قلبمان به اندازه ی وسعت حقیقت بگسترانیم نه یک تخته بیشتر نه یک تخته کمتر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و عشق در همین حوالیست. میان یک خواستن و بودن ولی تمام میشود با یک "ن" نخواستن و نبودن و این پایانی بود بر یک عاشقانۀ قشنگ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي نارفيق به كدامين گناه ناكرده تازيانه ميزني براعتمادم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم همیشه بخاطر چیزیایی پشیمون میشه ک ی زمانی با تمامه وجودش از خدا میخواستشون  همون بهتر ب خیلی چیزای پوچ نرسیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم دلتنگ باشه شرافت داره،به هر دل گشادی که هرکسی بتونه توش چادر بزنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حرف قشنگی که علی ضیاء توی برنامه نبش جنت آباد زد این بود که: خدایا یه کاری کن به دلمون بیوفته که تو رو واسه خودت بخوایم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها شیرها روزهای زیادی را گرسنه میمانند چون نه مثل کفتار لاشخورند و نه مثل روباه دزدند،آنها شیرند،لاغر میشوند اما اصالتشان را از دست نمی دهند.تقدیم به همه شیرصفتان روزگار...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم  از تکرار شنیدن "مواظب خودت باش"  تواگر نگران حال من بودی که نمی رفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار که تو را یاد می کنم، گم می شود تکه ای از من؛در من! همین روزهاست که " تمام شوم.......... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب بود خسته بودم چشمامو بسته بودم خورشی سر زد و من تنهـــا نشسته بودم چشمامو باز کزدم دیــدم ازت خبـر نـیـست دیدم برام تــو دنیــــا جز تو عزیزتر نـیـسـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که عیب دگران پیش تو اورد و شمرد بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد... برا من که اینجوری بوده...شما هم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه یعنی.... تو در خیالت... گاهی به من فکر میکنی!…"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تآ وَقتی کِ بَد نَشی نمیفَهمَن کِ چِقَدر خوب بُودی . . . پَس مِن بَعد مَن بَد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ زیبای اسدالله خان در سریال پدر سالار ناصر_اقا جون من که دیگه بچه نیستم ۲۶ سالمه اسدالله خان_ تو هنوز انقدر بچه ای که نمیدونی سن رو با سال اندازه نمیگیرن با ثانیه باید اندازه گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را مجیر و اجرنا و الغوث عوض نکرد  دلتنگ گریه های محرم شده دلم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق طرز فکر آدم ها نشوید  .  .  .  .  .  .  .  آدم ها زیبا فکر می کنند،  زیبا حرف می زنند  اما زیبا زندگی نمی کنند! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد فرش باور را در قلبمان به اندازه ی وسعت حقیقت بگسترانیم نه یک تخته بیشتر نه یک تخته کمتر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و عشق در همین حوالیست. میان یک خواستن و بودن ولی تمام میشود با یک "ن" نخواستن و نبودن و این پایانی بود بر یک عاشقانۀ قشنگ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي نارفيق به كدامين گناه ناكرده تازيانه ميزني براعتمادم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم همیشه بخاطر چیزیایی پشیمون میشه ک ی زمانی با تمامه وجودش از خدا میخواستشون  همون بهتر ب خیلی چیزای پوچ نرسیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم دلتنگ باشه شرافت داره،به هر دل گشادی که هرکسی بتونه توش چادر بزنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حرف قشنگی که علی ضیاء توی برنامه نبش جنت آباد زد این بود که: خدایا یه کاری کن به دلمون بیوفته که تو رو واسه خودت بخوایم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها شیرها روزهای زیادی را گرسنه میمانند چون نه مثل کفتار لاشخورند و نه مثل روباه دزدند،آنها شیرند،لاغر میشوند اما اصالتشان را از دست نمی دهند.تقدیم به همه شیرصفتان روزگار...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم  از تکرار شنیدن "مواظب خودت باش"  تواگر نگران حال من بودی که نمی رفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار که تو را یاد می کنم، گم می شود تکه ای از من؛در من! همین روزهاست که " تمام شوم.......... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب بود خسته بودم چشمامو بسته بودم خورشی سر زد و من تنهـــا نشسته بودم چشمامو باز کزدم دیــدم ازت خبـر نـیـست دیدم برام تــو دنیــــا جز تو عزیزتر نـیـسـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که عیب دگران پیش تو اورد و شمرد بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد... برا من که اینجوری بوده...شما هم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه یعنی.... تو در خیالت... گاهی به من فکر میکنی!…"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تآ وَقتی کِ بَد نَشی نمیفَهمَن کِ چِقَدر خوب بُودی . . . پَس مِن بَعد مَن بَد . . .