بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا گفت پیرمرد خیاط:زندگی هیچوقت اندازه تنم نشد...... حتی زمانی که خودم بریدم و دوختم.//

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی رو یــاد گرفتــم سازی خریدم خوش آهنــگ ایندفعه من با ســازم روزگار رو میرقصانم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای اینکه قصه هایی برای فرزندانمان بگوییم که به خواب بروند سعی کنیم قصه هایی بگوییم که بیدار شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات راه مدرسه،در روزهای بارانی مجبورم کرد به خاطر پاها و کفشهایم،به باران با همه ی عظمتش بدبین شوم.(حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسات آدم کانال تلوزیون نیست که هروقت دلت خواست عوضش کنی!!! توی زندگی واقعی نمیشه از این کانال به اون کانال پرید....!! (مهدی سلوکی-سریال ستایش)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای روزهای خوبت دعا میکنم... روزهای خوب تو ربط عجیبی دارند به حال خوب من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی بچه فقیرایی که همیشه به بچه پولدارا میگن تو که پول داری خوب دیگه چرا میای دانشگاه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که برایت آرامش بیاورد... مستحق "ستایش " است... انسان ها را در زیستن بشناس نه در گفتن، در گفتار همه آراسته اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدام پل ؟ کجای این دنیا شکسته است که هیچکس به خانه اش نمی رسد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست/زشتی های آن تقصیرماست/درمسیرش هرچه نازیباست آن تدبیرماست/زندگی آب روان است،میگذرد/آنچه تقدیرمن وتوست،همان میگذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــرگ بر امريكا و مـــرگ بر اسرايئل شــعار نيست دعــــاست.. كم مانده تا استجابت دعـــا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست اینکه من باشم تو هم باشی و... و خدا هم باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا می خـواهـم فـقـیری بـی نـیـاز بـاشم کـه جـاذبـه هـای مـادی زنـدگـی مـرا از زیـبـایـی عـظمـت تـو غـافـل نـگـردانـد. . . شـهیـد چــمـران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است ديگر  گاهي...  نه !!!  هميشه دلش مي خواهد همه ي زندگي اش را به پاي فرزندانش بريزد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی قلبی را نشکنی دلی را نرنجانی آبرویی را نریزی ودیگران ازتو آسیبی نبینند حالا برو ببین چقد خوشبختی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبیست؛برای دروغ هایمان خداراقسم میدهیم.به حرف راست که میرسیم میشود:جان تو!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا گفت پیرمرد خیاط:زندگی هیچوقت اندازه تنم نشد...... حتی زمانی که خودم بریدم و دوختم.//

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی رو یــاد گرفتــم سازی خریدم خوش آهنــگ ایندفعه من با ســازم روزگار رو میرقصانم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای اینکه قصه هایی برای فرزندانمان بگوییم که به خواب بروند سعی کنیم قصه هایی بگوییم که بیدار شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات راه مدرسه،در روزهای بارانی مجبورم کرد به خاطر پاها و کفشهایم،به باران با همه ی عظمتش بدبین شوم.(حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسات آدم کانال تلوزیون نیست که هروقت دلت خواست عوضش کنی!!! توی زندگی واقعی نمیشه از این کانال به اون کانال پرید....!! (مهدی سلوکی-سریال ستایش)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای روزهای خوبت دعا میکنم... روزهای خوب تو ربط عجیبی دارند به حال خوب من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی بچه فقیرایی که همیشه به بچه پولدارا میگن تو که پول داری خوب دیگه چرا میای دانشگاه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که برایت آرامش بیاورد... مستحق "ستایش " است... انسان ها را در زیستن بشناس نه در گفتن، در گفتار همه آراسته اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدام پل ؟ کجای این دنیا شکسته است که هیچکس به خانه اش نمی رسد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست/زشتی های آن تقصیرماست/درمسیرش هرچه نازیباست آن تدبیرماست/زندگی آب روان است،میگذرد/آنچه تقدیرمن وتوست،همان میگذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــرگ بر امريكا و مـــرگ بر اسرايئل شــعار نيست دعــــاست.. كم مانده تا استجابت دعـــا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست اینکه من باشم تو هم باشی و... و خدا هم باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا می خـواهـم فـقـیری بـی نـیـاز بـاشم کـه جـاذبـه هـای مـادی زنـدگـی مـرا از زیـبـایـی عـظمـت تـو غـافـل نـگـردانـد. . . شـهیـد چــمـران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است ديگر  گاهي...  نه !!!  هميشه دلش مي خواهد همه ي زندگي اش را به پاي فرزندانش بريزد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی قلبی را نشکنی دلی را نرنجانی آبرویی را نریزی ودیگران ازتو آسیبی نبینند حالا برو ببین چقد خوشبختی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبیست؛برای دروغ هایمان خداراقسم میدهیم.به حرف راست که میرسیم میشود:جان تو!