بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس دارم هر چی پول میاد دستم,خرج تن پوش شیک و خوراک خوب و تفریح توپ کنم.نه زمین و خونه و ویلا بخرم چون ترجیح میدم... دنیا به کامم باشه تا به نامم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميزی برای کار کاری برای تخت تختی برای خواب خوابی برای جان جانی برای مرگ مرگی برای ياد يادی برای سنگ اين بود زندگی؟ زنده یاد حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادگی کن، ایستادگی کن؛ و ایستادگی کن…
و به یاد داشته باش که لشکری از کلاغها جرات نزدیک شدن به مترسکی که ایستادگی را

فقط به نمایش می گذارد ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تمام اعتماد و علاقه ات را صرف یک نفر میکنی ...! دو چیز بدست می اوری... یا شخصی برای زندگی ، یا درسی برای زندگی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر از عاشقانه می نویسم نه عاشقم و نه معشوق کسی! فقط می نویسم تا عشق یاد قلبم بماند... در این ژرفای دل کندن ها و عادت ها و هوس ها ،،، فقط تمرین آدم بودن می کنم!!! همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواد روبروم بشینه بهش بگم چقدر دلم واسش تنگ شده بود..که قلبم واسه اون می تپید..هنوزم مثه قبل دوسش دارم اما.. دیگه دستام واسش عرق نمیکنه... دیالوگ حامد در انقلاب زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل گندم خوب است... گل خوبی زیباست... ای دریغا که همه ی مزرعه ی دنیا را علف هرزه ی کین پوشانده است...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـمله : « نـگران نـبـاش درستـش مـی کـنـم » آرامـبخش تـریـن عبـارت دنـیـاست و کـسی کـه ایـن جـمـله را مـی شنـود خـوش شانـس تـریـن آدم دنـیـا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به 3 طریق جواب میدهد _می گوید بله وآنچه که خواسته اید را به شما میدهد. _می گوید نه وچیز بهتری را به شما میدهد _می گوید صبر کن و بهترین را به شما می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی ک وقتی کم باشی ولت نمیکنه،همونه ک بایدبخاطرش زیادشی. گرفتی مطلبو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه دل با قلب فرق داره؟ با اینکه تو توی قلبمی ولی همیشه دلم برات تنگه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسبت ادم ها رو دلشون مشخص میکنه نه شناسنامشون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قدیم گفتن مواظب باش چی آرزو می کنی، چون ممکنه برآورده شه. خانه ای روی آب (بهمن فرمان آرا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلماتی که از دهانتان بیرون میاید ویترین فروشگاه شعور شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم آرزویـــــت چیست! اما برای رسیدن به آرزویـــت دســـتانم به آسمان جاری و سبزه دلــــــم را به نیت تـــــــو و آرزویــــت، هرچـــه که هســـت، گره می زنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا فکـــر ميکــــردم جواب يه زنــــه تنهــــارو کـــي ميـــده حالا فکـــر ميکنـــم جـــواب بچـــه شــو کــــــي ميده (زنده ياد خســـرو شکيبايـــي- اتوبوس شب)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس دارم هر چی پول میاد دستم,خرج تن پوش شیک و خوراک خوب و تفریح توپ کنم.نه زمین و خونه و ویلا بخرم چون ترجیح میدم... دنیا به کامم باشه تا به نامم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميزی برای کار کاری برای تخت تختی برای خواب خوابی برای جان جانی برای مرگ مرگی برای ياد يادی برای سنگ اين بود زندگی؟ زنده یاد حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادگی کن، ایستادگی کن؛ و ایستادگی کن…
و به یاد داشته باش که لشکری از کلاغها جرات نزدیک شدن به مترسکی که ایستادگی را

فقط به نمایش می گذارد ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تمام اعتماد و علاقه ات را صرف یک نفر میکنی ...! دو چیز بدست می اوری... یا شخصی برای زندگی ، یا درسی برای زندگی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر از عاشقانه می نویسم نه عاشقم و نه معشوق کسی! فقط می نویسم تا عشق یاد قلبم بماند... در این ژرفای دل کندن ها و عادت ها و هوس ها ،،، فقط تمرین آدم بودن می کنم!!! همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواد روبروم بشینه بهش بگم چقدر دلم واسش تنگ شده بود..که قلبم واسه اون می تپید..هنوزم مثه قبل دوسش دارم اما.. دیگه دستام واسش عرق نمیکنه... دیالوگ حامد در انقلاب زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل گندم خوب است... گل خوبی زیباست... ای دریغا که همه ی مزرعه ی دنیا را علف هرزه ی کین پوشانده است...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـمله : « نـگران نـبـاش درستـش مـی کـنـم » آرامـبخش تـریـن عبـارت دنـیـاست و کـسی کـه ایـن جـمـله را مـی شنـود خـوش شانـس تـریـن آدم دنـیـا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به 3 طریق جواب میدهد _می گوید بله وآنچه که خواسته اید را به شما میدهد. _می گوید نه وچیز بهتری را به شما میدهد _می گوید صبر کن و بهترین را به شما می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی ک وقتی کم باشی ولت نمیکنه،همونه ک بایدبخاطرش زیادشی. گرفتی مطلبو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه دل با قلب فرق داره؟ با اینکه تو توی قلبمی ولی همیشه دلم برات تنگه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسبت ادم ها رو دلشون مشخص میکنه نه شناسنامشون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قدیم گفتن مواظب باش چی آرزو می کنی، چون ممکنه برآورده شه. خانه ای روی آب (بهمن فرمان آرا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلماتی که از دهانتان بیرون میاید ویترین فروشگاه شعور شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم آرزویـــــت چیست! اما برای رسیدن به آرزویـــت دســـتانم به آسمان جاری و سبزه دلــــــم را به نیت تـــــــو و آرزویــــت، هرچـــه که هســـت، گره می زنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا فکـــر ميکــــردم جواب يه زنــــه تنهــــارو کـــي ميـــده حالا فکـــر ميکنـــم جـــواب بچـــه شــو کــــــي ميده (زنده ياد خســـرو شکيبايـــي- اتوبوس شب)