بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم تو اقیانوس خوشبختی جوری غرق بشی که هیچ وقت نجات پیدا نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاودان باد سایه دوستانی که ... شادی را علتند، نه شریک و غم را شریکند، نه دلیل .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه فقط یه دونه دختر خوب و مهربون توی دنیا باشه … عهههـ مثل اینکه از اتاق فرمان میگن گشتیم نبود نگرد نیست!! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مترو دختره عطسه کرد پسره گفت: ببخشید شما اسپانیایی هستید؟ دختر: نه چطور مگه؟؟ پسر: آخه با لهجه اسپانیایی عطسه کردید . . من .. اوباما و گزینه هاش.. گاج.. صنف مخ زنان..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان بالا بمان ! لذت می برم وقتی همه ب من میگویند تاج سرت زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن جـهانــی کـه هـمـش مـضـحکــه و تـکــراره تـکــه تـکــه شـدن دل چــه تـمــاشـــا داره "حسیـن پناهــی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا یه دل بهت بده اونقدر بزرگ که پر بهانه ترین بهونه دنیا غمگینش نکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دل من را آنقدر صاف بگردان تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـقـوا یـعـنـی ایـنـکه اگـر یـک هـفـتـه مـخـفـیـانـه از هـمـه کـارهـای مـا فـیـلـم گـرفـتـنـد و گـفـتـنـد اعـمـال هـفـتـه گـذشتـه ات در تـلویـزیـون پـخـش شـده، نـاراحـت نـشـویـم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي گمان نمي كني وميشود گاهي نمي شود كه بشود گاهي هزار دوره دعا بي اجابت است گاهي نگفته قرعه به نام تو مي شود گاهي گداي گدايي وبخت نيست گاهي تمام شهر گداي تو مي شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طاق ابروي تو سرمشق كدام استاد است/كه خرابات دلم در پی اّن اّباد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درجهان هرچه هست قسمت پررویان است خون دل میخورد آنکس که حیایی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیمون شده مثل دوییدن رو تردمیل  هرچقدر میدویم به جایی نمیرسیم  وقتی هم که میخوایم وایستیم با مخ میخوریم زمین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــردهــا بـغـض مـی کـنـنـد بــعـد لـبــــخـنـد تقـلبی مـیـزنـنـد و در جـیـبهـــــــــــایشان بـه دنـبـال فـنـدک مـیـگردنـد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرحوم حسين پناهي: اين آينده كدام بود كه بهترين روز هاي عمرم را حرام ديدارش كردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل اب توی لیوان ترک خورده میمونه.... بخوری تموم میشه,نخوری حروم میشه.... از زندگیت لذت ببر چون درهرصورت تموم میشه......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم تو اقیانوس خوشبختی جوری غرق بشی که هیچ وقت نجات پیدا نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاودان باد سایه دوستانی که ... شادی را علتند، نه شریک و غم را شریکند، نه دلیل .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه فقط یه دونه دختر خوب و مهربون توی دنیا باشه … عهههـ مثل اینکه از اتاق فرمان میگن گشتیم نبود نگرد نیست!! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مترو دختره عطسه کرد پسره گفت: ببخشید شما اسپانیایی هستید؟ دختر: نه چطور مگه؟؟ پسر: آخه با لهجه اسپانیایی عطسه کردید . . من .. اوباما و گزینه هاش.. گاج.. صنف مخ زنان..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان بالا بمان ! لذت می برم وقتی همه ب من میگویند تاج سرت زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن جـهانــی کـه هـمـش مـضـحکــه و تـکــراره تـکــه تـکــه شـدن دل چــه تـمــاشـــا داره "حسیـن پناهــی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا یه دل بهت بده اونقدر بزرگ که پر بهانه ترین بهونه دنیا غمگینش نکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دل من را آنقدر صاف بگردان تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـقـوا یـعـنـی ایـنـکه اگـر یـک هـفـتـه مـخـفـیـانـه از هـمـه کـارهـای مـا فـیـلـم گـرفـتـنـد و گـفـتـنـد اعـمـال هـفـتـه گـذشتـه ات در تـلویـزیـون پـخـش شـده، نـاراحـت نـشـویـم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي گمان نمي كني وميشود گاهي نمي شود كه بشود گاهي هزار دوره دعا بي اجابت است گاهي نگفته قرعه به نام تو مي شود گاهي گداي گدايي وبخت نيست گاهي تمام شهر گداي تو مي شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طاق ابروي تو سرمشق كدام استاد است/كه خرابات دلم در پی اّن اّباد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درجهان هرچه هست قسمت پررویان است خون دل میخورد آنکس که حیایی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیمون شده مثل دوییدن رو تردمیل  هرچقدر میدویم به جایی نمیرسیم  وقتی هم که میخوایم وایستیم با مخ میخوریم زمین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــردهــا بـغـض مـی کـنـنـد بــعـد لـبــــخـنـد تقـلبی مـیـزنـنـد و در جـیـبهـــــــــــایشان بـه دنـبـال فـنـدک مـیـگردنـد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرحوم حسين پناهي: اين آينده كدام بود كه بهترين روز هاي عمرم را حرام ديدارش كردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل اب توی لیوان ترک خورده میمونه.... بخوری تموم میشه,نخوری حروم میشه.... از زندگیت لذت ببر چون درهرصورت تموم میشه......