بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به خاطر ابراز احساسات عذرخواهی نکنید.هرگز از اینکه خود واقعیتان هستید افسوس نخورید.کسانی که به زندگی شما تعلق دارند در هر شرایطی دوستتان خواهند داشت..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخندیم، اما سرمایه ی خنده ما گریه دیگران نباشد :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه نفهمیدم چه رازیست بین دل و دستم!از دستم رفت به هرچه دل بستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمه قبلنا تو عــــکس همــه میگفتن سییییییییییییییب الان هر چی دقت میکنــــم انگار میگـــن مووووووووز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باچنـــــان عــــــشقـــی زنـــــدگـــی کـــن که حتـــی اگربنابه تـــصادف به دوزخ افــــتادی خودشـــــیطان تورابه بهشت بازگرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سکوت خویش را گم کرده ام!  ای سکوت ای مادر فریادها  گم شدم در این هیاهو... گم شدم تو کجایی تا بگیری داد من؟  گر سکوت خویش را میداشتم زندگی پر بود از فریاد من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد در غروب آفتاب ، بی صدا با سایه ها کوچید و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

√نِمیدُونَم چرا هَمِه دارَن پِلِّه های تَرَقّی رو طِی میکُنَن.. وَلی مَن هَمَش دارَم پِلِّه های بَدبَختی رو طِی میکُنَم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ روزهایی شده که کسی را دوست نداشتم!چقدر خوب بود آن بیخیالی ها !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنــان قـــوی دردهـــای خـــود را مــــانند کفـــش پـــاشنه بلــند می پوشـــند ؛ مـــهم نیـــست چـــقدر اذیتـــ میـــشونـــد ، شــمافقـــط زیبــایی آنــهارا می بینید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتـــی آقاش صـــدا میـــزنه :خـــانومـــم آمـــاده شـــو بریــم بیــــرون بگـه : واستـــا آرایشمــــو پاک کنم چشــــم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر كه نشستيم دل از او نشكستيم بر جام مي و ميكده مردانه نشستيم هر چند كه اين جام پر از جور جفا بود خورديم ولي حرمت ساقي نشكستيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا … بدون نوازشهای تو میان دستهای زندگی مچاله می شویم دست نوازشت را از ما نگیر و آفتاب مهربانی ات را از ما دریغ مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دختری که موهاشو بخاطره باباش زد که وسوسه بیرون رفتن نشه و باباشو تنها نزاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــــروردگــــــــارا جایے کہ افتادم بہ پاے تو ، زیباترین جاے نمازم بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درصد کمی از انسان ها نود سال زندگی میکنند ما بقی یک سال را نود بار تکرار میکنند!!!‏

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به خاطر ابراز احساسات عذرخواهی نکنید.هرگز از اینکه خود واقعیتان هستید افسوس نخورید.کسانی که به زندگی شما تعلق دارند در هر شرایطی دوستتان خواهند داشت..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخندیم، اما سرمایه ی خنده ما گریه دیگران نباشد :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه نفهمیدم چه رازیست بین دل و دستم!از دستم رفت به هرچه دل بستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمه قبلنا تو عــــکس همــه میگفتن سییییییییییییییب الان هر چی دقت میکنــــم انگار میگـــن مووووووووز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باچنـــــان عــــــشقـــی زنـــــدگـــی کـــن که حتـــی اگربنابه تـــصادف به دوزخ افــــتادی خودشـــــیطان تورابه بهشت بازگرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سکوت خویش را گم کرده ام!  ای سکوت ای مادر فریادها  گم شدم در این هیاهو... گم شدم تو کجایی تا بگیری داد من؟  گر سکوت خویش را میداشتم زندگی پر بود از فریاد من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد در غروب آفتاب ، بی صدا با سایه ها کوچید و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

√نِمیدُونَم چرا هَمِه دارَن پِلِّه های تَرَقّی رو طِی میکُنَن.. وَلی مَن هَمَش دارَم پِلِّه های بَدبَختی رو طِی میکُنَم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ روزهایی شده که کسی را دوست نداشتم!چقدر خوب بود آن بیخیالی ها !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنــان قـــوی دردهـــای خـــود را مــــانند کفـــش پـــاشنه بلــند می پوشـــند ؛ مـــهم نیـــست چـــقدر اذیتـــ میـــشونـــد ، شــمافقـــط زیبــایی آنــهارا می بینید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتـــی آقاش صـــدا میـــزنه :خـــانومـــم آمـــاده شـــو بریــم بیــــرون بگـه : واستـــا آرایشمــــو پاک کنم چشــــم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر كه نشستيم دل از او نشكستيم بر جام مي و ميكده مردانه نشستيم هر چند كه اين جام پر از جور جفا بود خورديم ولي حرمت ساقي نشكستيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا … بدون نوازشهای تو میان دستهای زندگی مچاله می شویم دست نوازشت را از ما نگیر و آفتاب مهربانی ات را از ما دریغ مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دختری که موهاشو بخاطره باباش زد که وسوسه بیرون رفتن نشه و باباشو تنها نزاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــــروردگــــــــارا جایے کہ افتادم بہ پاے تو ، زیباترین جاے نمازم بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درصد کمی از انسان ها نود سال زندگی میکنند ما بقی یک سال را نود بار تکرار میکنند!!!‏