بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

°. . دیــــروز . . .°  ♡ســــــآدگی زیــــبــاتـرین رنگـــــــ دنیـــــآ بــود . . .♡  " . . . امـــــــــــــــروز . . . "  ●ســـادگی بـــزرگــــ تــریــن خــطــای●  ♣ آدمـــــهــآســـت ♣

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبم... مثل پدر بزرگ.... که خوب بود... و... مُرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران. هیچ چیز نیستم... چون میدانم و باور دارم... روزهای خوب خواهند امد.... به زودی زود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوستا کریم رخصت؟؟؟؟؟؟اوستا میخوام بگم هیچکدوم از ادمات به خودت نرفتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگــران فـــردایــت نــبـاش ، خــدای دیـــروز و امــروزت ، فــردا هــم هــســت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم به کله میکوبدو شقیقه اش دو شقه میشود بی آنکه بداند حلقه آتش را در خواب دیده است  عقرب عاشق ... حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم میتوانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺑــﻡ ﺍﮔـــﺭ ﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﺪﻡ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﻴﺴﺘﻢ, ﻣــــﻧﻢ... ﻣﺮﺍ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺴـــــــــﭘﺎﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺩﺭﺳﺘﻴﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﺒﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻱ ﻏﻠﻂ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگیم هیچ کس لبخندم را نخواست.. مگر عکاس .. که آن هم پولش را گرفت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــا زنــــدگــــے قهــ♨ـــر نکــن!!!  ↜دنیـــــــــــــــــــا↝  منــــــت هیــــــچ کــــــســـے را  " نــمـیـکــــــشــــــــــــــــد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیطـان فقـط گفـت آدمـو دوس نـداره خـدا لعنتـش کـرد... . . . . . تـو کـه هـر روز بـه یکـی الکـی میگـی {دوسـِت دارم...} بـه نظـرت خـدا بـا تـو چکـار میکنـه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه روزگار گفتــم : چــرا رو چرخ و فلـک ِ تو  بعضیــا بالان و بعضــیا پایین ؟! لبخند زد و گفــت : نتــرس مــی چرخــه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرز گاهی دریا هوس میکنه به ساحل سری بزنه براش مهم نیست که ساحل دستشو  میگیره یا نه،مهم اثبات وفاداری دریاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل كوه پشتت ايستاده بودم....... تو اما چمنزار روبرويت را ترجيح دادي!!!!!!!!!!!!1

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا کرم ترک دل نداریم؟؟؟؟؟؟ یعنی کف بامون از دلمون واجب تره!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو سيب سرخ كدامين بهشت گمشده اي؟؟؟ كه باز با تو مي شكند..............توبه ي ادم!!!!!!!!!؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

°. . دیــــروز . . .°  ♡ســــــآدگی زیــــبــاتـرین رنگـــــــ دنیـــــآ بــود . . .♡  " . . . امـــــــــــــــروز . . . "  ●ســـادگی بـــزرگــــ تــریــن خــطــای●  ♣ آدمـــــهــآســـت ♣

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبم... مثل پدر بزرگ.... که خوب بود... و... مُرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران. هیچ چیز نیستم... چون میدانم و باور دارم... روزهای خوب خواهند امد.... به زودی زود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوستا کریم رخصت؟؟؟؟؟؟اوستا میخوام بگم هیچکدوم از ادمات به خودت نرفتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگــران فـــردایــت نــبـاش ، خــدای دیـــروز و امــروزت ، فــردا هــم هــســت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم به کله میکوبدو شقیقه اش دو شقه میشود بی آنکه بداند حلقه آتش را در خواب دیده است  عقرب عاشق ... حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم میتوانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺑــﻡ ﺍﮔـــﺭ ﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﺪﻡ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﻴﺴﺘﻢ, ﻣــــﻧﻢ... ﻣﺮﺍ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺴـــــــــﭘﺎﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺩﺭﺳﺘﻴﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﺒﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻱ ﻏﻠﻂ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگیم هیچ کس لبخندم را نخواست.. مگر عکاس .. که آن هم پولش را گرفت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــا زنــــدگــــے قهــ♨ـــر نکــن!!!  ↜دنیـــــــــــــــــــا↝  منــــــت هیــــــچ کــــــســـے را  " نــمـیـکــــــشــــــــــــــــد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیطـان فقـط گفـت آدمـو دوس نـداره خـدا لعنتـش کـرد... . . . . . تـو کـه هـر روز بـه یکـی الکـی میگـی {دوسـِت دارم...} بـه نظـرت خـدا بـا تـو چکـار میکنـه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه روزگار گفتــم : چــرا رو چرخ و فلـک ِ تو  بعضیــا بالان و بعضــیا پایین ؟! لبخند زد و گفــت : نتــرس مــی چرخــه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرز گاهی دریا هوس میکنه به ساحل سری بزنه براش مهم نیست که ساحل دستشو  میگیره یا نه،مهم اثبات وفاداری دریاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل كوه پشتت ايستاده بودم....... تو اما چمنزار روبرويت را ترجيح دادي!!!!!!!!!!!!1

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا کرم ترک دل نداریم؟؟؟؟؟؟ یعنی کف بامون از دلمون واجب تره!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو سيب سرخ كدامين بهشت گمشده اي؟؟؟ كه باز با تو مي شكند..............توبه ي ادم!!!!!!!!!؟؟؟