بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وزن یک عشق،روی دوشم بود... من برای خودم کسی بودم! گفته بودم شکست خواهم خورد،ازتوهم ضربه شست خواهم خورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواستان باشد! اثر انگشت شما از زندگی هایی که به آنها دست می زنید پاک نمی شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را شکستی و گفتی هرچه بود گذشت   به گریه گفتمت آری ؛ ولی چه زود گذشت  بهار بود و عشق بود و تو بودی  ولی  بهار نیست و عشق مرد و تو رفتی و ....  هرچه بود گذشت***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمزمه دلتنگیم رابه نسیم میسپارم تابه تو برساند همیشه به یادت هستم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت به شرفم قسم خیانت نمیکنم نمیدانم شرفش برایش مهم نبود: یا به چیزی قسم خورد که نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگه چيزى براى شکستن نمونده ✘ ⇦ فقط ⇨ ☜ تيکه هاى شکستش مونده ♂

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعره هیچ شیری خانه چوبی مرا خراب نمی کند من از سکوت موریانه ها می ترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکايــــت آن گرگـــــی 《شده ام كه》 با جمع  《زندگی ميكند》 با جمع  《به شكار ميرود》 امــــــا . . . تنهايی می جــــــــــــــــنگد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم که هيچ آدمی من و آدم حساب نکرد جزء خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهــی اوقــــــات بــایـــدسـَـــرتو بگیـــــری بــــالا، دستــــاتــو بـــــزاری تـــــو جیبـــــت،بـــــری... فقــــط بـــــری تـــا بـــرسی بــه بینهــــــــــــــایــــت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر زیباعاشق اوشده ای,ک ادم لذت میبرد از این همه خیانت روزی هم اینگونه عاشق من بودی, یادت هست لعنتی؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقد بدم میاد از آدم هایی که میگن:"من از تنها چیزی که بدم میاد دروغ گفتنه"،حالا جالب اینجاست خودشونم منبع دروغن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــلامــــتـــیــــه اونــــــایــــــــی کــــــــه.. بــــــــه عـــــشـــــــق دوچـــــرخــــــه و آتـــــاری مــعــدلشــــون بـــالا شــد… ولـــــــی بــــــراشـــــــون نـــخــــریـــــدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها شدن قضيه ی اون يارو كه پوست موز ديد گفت : اه باز بايدبخورم زمين ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــعــضــی وقــتــا تــوءِ زنــدگــی ، مـوقـعـیـت هـایـی پــیش میآد کــه ادم بـایـد تــاوان دعـاهـای مـسـتـجــاب شــده خــودشـو رو بپــردازه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انسانهایی که از خدا میترسند هیچگاه نترسید!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وزن یک عشق،روی دوشم بود... من برای خودم کسی بودم! گفته بودم شکست خواهم خورد،ازتوهم ضربه شست خواهم خورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواستان باشد! اثر انگشت شما از زندگی هایی که به آنها دست می زنید پاک نمی شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را شکستی و گفتی هرچه بود گذشت   به گریه گفتمت آری ؛ ولی چه زود گذشت  بهار بود و عشق بود و تو بودی  ولی  بهار نیست و عشق مرد و تو رفتی و ....  هرچه بود گذشت***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمزمه دلتنگیم رابه نسیم میسپارم تابه تو برساند همیشه به یادت هستم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت به شرفم قسم خیانت نمیکنم نمیدانم شرفش برایش مهم نبود: یا به چیزی قسم خورد که نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگه چيزى براى شکستن نمونده ✘ ⇦ فقط ⇨ ☜ تيکه هاى شکستش مونده ♂

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعره هیچ شیری خانه چوبی مرا خراب نمی کند من از سکوت موریانه ها می ترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکايــــت آن گرگـــــی 《شده ام كه》 با جمع  《زندگی ميكند》 با جمع  《به شكار ميرود》 امــــــا . . . تنهايی می جــــــــــــــــنگد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم که هيچ آدمی من و آدم حساب نکرد جزء خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهــی اوقــــــات بــایـــدسـَـــرتو بگیـــــری بــــالا، دستــــاتــو بـــــزاری تـــــو جیبـــــت،بـــــری... فقــــط بـــــری تـــا بـــرسی بــه بینهــــــــــــــایــــت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر زیباعاشق اوشده ای,ک ادم لذت میبرد از این همه خیانت روزی هم اینگونه عاشق من بودی, یادت هست لعنتی؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقد بدم میاد از آدم هایی که میگن:"من از تنها چیزی که بدم میاد دروغ گفتنه"،حالا جالب اینجاست خودشونم منبع دروغن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــلامــــتـــیــــه اونــــــایــــــــی کــــــــه.. بــــــــه عـــــشـــــــق دوچـــــرخــــــه و آتـــــاری مــعــدلشــــون بـــالا شــد… ولـــــــی بــــــراشـــــــون نـــخــــریـــــدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها شدن قضيه ی اون يارو كه پوست موز ديد گفت : اه باز بايدبخورم زمين ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــعــضــی وقــتــا تــوءِ زنــدگــی ، مـوقـعـیـت هـایـی پــیش میآد کــه ادم بـایـد تــاوان دعـاهـای مـسـتـجــاب شــده خــودشـو رو بپــردازه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انسانهایی که از خدا میترسند هیچگاه نترسید!!!