بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــلامــــتـــیــــه اونــــــایــــــــی کــــــــه.. بــــــــه عـــــشـــــــق دوچـــــرخــــــه و آتـــــاری مــعــدلشــــون بـــالا شــد… ولـــــــی بــــــراشـــــــون نـــخــــریـــــدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها شدن قضيه ی اون يارو كه پوست موز ديد گفت : اه باز بايدبخورم زمين ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــعــضــی وقــتــا تــوءِ زنــدگــی ، مـوقـعـیـت هـایـی پــیش میآد کــه ادم بـایـد تــاوان دعـاهـای مـسـتـجــاب شــده خــودشـو رو بپــردازه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انسانهایی که از خدا میترسند هیچگاه نترسید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زیبایست که در تاریکی شبها در آن هنگام که هراس مرگ میدزدد سکوتت را یکی مثل نسیم دشت میگوید: کنارت هستم ای تنها....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دختری که نه منتظره کسی بیاد و خوشبختش کنه...و نه اجازه میده کسی بدبختش کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست متر کن !!!!!! آدم ها هم قد خودشان اند، نه هم قد تصورات تو ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل ما چشمی را فرمان میدهد که بی اراده می بیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ها را بگذارید بخوابند...بیهوده زیستن را احتیاجی به شمردن نیست. (دکتر علی شریعتی)........ جمله ای که مسیر زندگی منو تغییر داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــرد اونــه که وقتـــی با دختـــره واســـه بقیـــه دختــــرا نمــــاز میت بخونـــه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خواهش! دل من . . . . دیگه نخواهش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد،وقتی چیزی را کسر میکنی که با تمام وجودت جمع زده ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻛﻪ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻋﺮﻱ ﺑﻠﺪﻳﺪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفانه دنیای مجازی همونطور که حجب و حیا رو از خیلی دخترا گرفته... همونطور هم غیرت و مردونگی رو از خیلی پسرا گرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سعی در شناخت زن ها توهین بزرگی سـت ؛؛وقتی دنیا همه ی نگرانی هایش را توی رحم یک زن تزریق می کند؛؛

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــلامــــتـــیــــه اونــــــایــــــــی کــــــــه.. بــــــــه عـــــشـــــــق دوچـــــرخــــــه و آتـــــاری مــعــدلشــــون بـــالا شــد… ولـــــــی بــــــراشـــــــون نـــخــــریـــــدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها شدن قضيه ی اون يارو كه پوست موز ديد گفت : اه باز بايدبخورم زمين ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــعــضــی وقــتــا تــوءِ زنــدگــی ، مـوقـعـیـت هـایـی پــیش میآد کــه ادم بـایـد تــاوان دعـاهـای مـسـتـجــاب شــده خــودشـو رو بپــردازه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انسانهایی که از خدا میترسند هیچگاه نترسید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زیبایست که در تاریکی شبها در آن هنگام که هراس مرگ میدزدد سکوتت را یکی مثل نسیم دشت میگوید: کنارت هستم ای تنها....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دختری که نه منتظره کسی بیاد و خوشبختش کنه...و نه اجازه میده کسی بدبختش کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست متر کن !!!!!! آدم ها هم قد خودشان اند، نه هم قد تصورات تو ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل ما چشمی را فرمان میدهد که بی اراده می بیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ها را بگذارید بخوابند...بیهوده زیستن را احتیاجی به شمردن نیست. (دکتر علی شریعتی)........ جمله ای که مسیر زندگی منو تغییر داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــرد اونــه که وقتـــی با دختـــره واســـه بقیـــه دختــــرا نمــــاز میت بخونـــه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خواهش! دل من . . . . دیگه نخواهش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد،وقتی چیزی را کسر میکنی که با تمام وجودت جمع زده ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻛﻪ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻋﺮﻱ ﺑﻠﺪﻳﺪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفانه دنیای مجازی همونطور که حجب و حیا رو از خیلی دخترا گرفته... همونطور هم غیرت و مردونگی رو از خیلی پسرا گرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سعی در شناخت زن ها توهین بزرگی سـت ؛؛وقتی دنیا همه ی نگرانی هایش را توی رحم یک زن تزریق می کند؛؛