بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميــــدانم اگــــر ســـفـــره دلــــــم را بــــاز كـــــنم...هـــ ـــمه سيـــــــر خـــواهــــند شـــــد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حتی برای کوچ هم صدایم نکردند،دانستم قبیله هم دروغ بزرگیست،برای دستهایی که خالی هستن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ زنی،تمام نمی شود،وقتی،امتدادنگاه یک مرد،تنها به اوختم شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهادردل من گرگ هاهم افسردگی مفرط گرفته اند!دیگربره نمیدرند!به نی چوپان دل می‌سپارند وگریه میکنند...!حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نگو به اخر خط رسیدی... همیشه به یاد بیار معلمت را که اخر خط رو میگفت.. نقطه سر خط..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ از زندگی سوال کرد:چراتوشیرین هستی ومن تلخ!! زندگی جواب داد: چون من دروغ هستم وتو حقیقت!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کن ... دوره بی لیاقتها که تمام شود , دوره ماست ... انموقع کسی که عاشقمان باشد را پیدا میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن هـــیچ وقـــت شــاد نـــبودم. حـــتی وقـــــتایی کـــه شــــاد بـــودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـازم فـروخـتـمـت .... نــاراحـت نــشـو .... هـر کـی از یـه راهـی پـول درمـیِاره .... مـنـم از گــلــفــروشـــی ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقیقا در همان لحظه ای شکست میخوری ک بیشتر از همیشه نسبت ب پیروزی مطمئنی... ‏"ناپلئون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«در ذات اپل این باور وجود دارد که فناوری به تنهایی، کافی نیست،‌ بلکه فناوری در پیوند با هنر آزاد و‌ انسانیت است که ما را به نتیجه‌‌ای می‌رساند که باعث شادی قلب‌هایمان می‌شود.» استيو جابز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت این بـغض سنـگین بیدی نشسته کــــه خیـــال میکرد بـــااین بـــادهــــانمیلرزد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمیان هفت دریا ذره ای ازلطف دوست بی نیازازمنت هر‏"ناخدایم‏"میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هر ستاره ای که ناگهان در آسمان غروب میکند دلم هزار پاره است دل هزار پاره را، خیال آنکه آسمان همیشه و هنوز پراز ستاره است چاره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس از عشـــق سوغاتی بجز دوری ندید هر چقدر یعقوب تنهــــا شد زُلیخا بیشتر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار گر نکوبی شیشه غم را به سنگ هفت رنگش میشود هفتاد رنگ … 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميــــدانم اگــــر ســـفـــره دلــــــم را بــــاز كـــــنم...هـــ ـــمه سيـــــــر خـــواهــــند شـــــد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حتی برای کوچ هم صدایم نکردند،دانستم قبیله هم دروغ بزرگیست،برای دستهایی که خالی هستن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ زنی،تمام نمی شود،وقتی،امتدادنگاه یک مرد،تنها به اوختم شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهادردل من گرگ هاهم افسردگی مفرط گرفته اند!دیگربره نمیدرند!به نی چوپان دل می‌سپارند وگریه میکنند...!حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نگو به اخر خط رسیدی... همیشه به یاد بیار معلمت را که اخر خط رو میگفت.. نقطه سر خط..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ از زندگی سوال کرد:چراتوشیرین هستی ومن تلخ!! زندگی جواب داد: چون من دروغ هستم وتو حقیقت!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کن ... دوره بی لیاقتها که تمام شود , دوره ماست ... انموقع کسی که عاشقمان باشد را پیدا میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن هـــیچ وقـــت شــاد نـــبودم. حـــتی وقـــــتایی کـــه شــــاد بـــودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـازم فـروخـتـمـت .... نــاراحـت نــشـو .... هـر کـی از یـه راهـی پـول درمـیِاره .... مـنـم از گــلــفــروشـــی ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقیقا در همان لحظه ای شکست میخوری ک بیشتر از همیشه نسبت ب پیروزی مطمئنی... ‏"ناپلئون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«در ذات اپل این باور وجود دارد که فناوری به تنهایی، کافی نیست،‌ بلکه فناوری در پیوند با هنر آزاد و‌ انسانیت است که ما را به نتیجه‌‌ای می‌رساند که باعث شادی قلب‌هایمان می‌شود.» استيو جابز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت این بـغض سنـگین بیدی نشسته کــــه خیـــال میکرد بـــااین بـــادهــــانمیلرزد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمیان هفت دریا ذره ای ازلطف دوست بی نیازازمنت هر‏"ناخدایم‏"میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هر ستاره ای که ناگهان در آسمان غروب میکند دلم هزار پاره است دل هزار پاره را، خیال آنکه آسمان همیشه و هنوز پراز ستاره است چاره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس از عشـــق سوغاتی بجز دوری ندید هر چقدر یعقوب تنهــــا شد زُلیخا بیشتر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار گر نکوبی شیشه غم را به سنگ هفت رنگش میشود هفتاد رنگ …