بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــنــد دل آدمـــا کــجــاســت ...؟! کــه گـــاهــی بــا یــک اســم پـــاره مــیــشــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتــــــي بِفهــــم دارد نــــاز تورا ميكـشـــــــد دختـــري كه ازغــــــــــرور خورشيـد هـمــــ به گـرد پايـــــــش نمــيــرسيد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد را بـا جـان پـذیـراییــم و بـا غـم هـا خوشیــم قالـیِ کـرمــان کــه بـاشـی میـخـوری "پـــا" بیشتـــر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نزدیکی کرده ایم با آنکه دور باید..و دوری کرده ایم با آنکه نزدیک باید.. و اینگونه ، دشمنانمان به ما نزدیک ، و دوستانمان از ما دور گشته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عکـــس تــــو و بغـــض همیـن قـــدر بگویــــم دردا کـه چــه شبـــ هـا ؛ کـه چــه شبـــ هـا ؛ کـه چــه شبـــ هـا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بودنت عادتی ساختی که هرگز بی تو بودن را باور نمیکنم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقايسه كن!!! هر شب موقع خواب تعداد لايك هايي كه تو دنياي مجازي نثار آدم ها مي كني با تعداد شكر هايي كه تو دنياي واقعي نثار خدا مي كني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس روزنه ایست به سوی خدا اگر اندوهناگ شود.اگربه شدت اندوهناک شود................................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدميــــزاد هيچوقت، جايي که هست رو، خوش نداره......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لزومي ندارد من هماني باشم که تو فکر مي کني ، من هماني ام که حتي فکرش را هم نمي تواني بکني ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های این دنیا تنها فعل هایی را صرف می کنند که برایشان صرف کند... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه دلــمــون بــخــواد، چــه دلــمـون نــخــواد، خــدا یــه وقــت هــایی دلــش نـمـیـخــواد، مــا چـیـزی روکــه دلـمــون مــیـخــواد داشــتــه بــاشــیــم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی نامِ دیگر پاییز است هرچه عمیق‌تر برگ‌ریزانِ خاطره‌هاتْ بیش‌تر . . . پاییز پیشاپیش مبارک !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اون دستای نامحرم که دستاتو ازم دزدیده بیزارم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش با عقب کشیدن ساعت به گذشته برمیگشتیم نه یک ساعت بلکه هزاران ساعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی پسری که جواب پسرارو بیشترازدخترامیداد هرچند که الان شده یه موردکم یاب  قبول داری لایک تا حرفمونو به گوش همه برسونیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــنــد دل آدمـــا کــجــاســت ...؟! کــه گـــاهــی بــا یــک اســم پـــاره مــیــشــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتــــــي بِفهــــم دارد نــــاز تورا ميكـشـــــــد دختـــري كه ازغــــــــــرور خورشيـد هـمــــ به گـرد پايـــــــش نمــيــرسيد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد را بـا جـان پـذیـراییــم و بـا غـم هـا خوشیــم قالـیِ کـرمــان کــه بـاشـی میـخـوری "پـــا" بیشتـــر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نزدیکی کرده ایم با آنکه دور باید..و دوری کرده ایم با آنکه نزدیک باید.. و اینگونه ، دشمنانمان به ما نزدیک ، و دوستانمان از ما دور گشته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عکـــس تــــو و بغـــض همیـن قـــدر بگویــــم دردا کـه چــه شبـــ هـا ؛ کـه چــه شبـــ هـا ؛ کـه چــه شبـــ هـا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بودنت عادتی ساختی که هرگز بی تو بودن را باور نمیکنم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقايسه كن!!! هر شب موقع خواب تعداد لايك هايي كه تو دنياي مجازي نثار آدم ها مي كني با تعداد شكر هايي كه تو دنياي واقعي نثار خدا مي كني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس روزنه ایست به سوی خدا اگر اندوهناگ شود.اگربه شدت اندوهناک شود................................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدميــــزاد هيچوقت، جايي که هست رو، خوش نداره......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لزومي ندارد من هماني باشم که تو فکر مي کني ، من هماني ام که حتي فکرش را هم نمي تواني بکني ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های این دنیا تنها فعل هایی را صرف می کنند که برایشان صرف کند... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه دلــمــون بــخــواد، چــه دلــمـون نــخــواد، خــدا یــه وقــت هــایی دلــش نـمـیـخــواد، مــا چـیـزی روکــه دلـمــون مــیـخــواد داشــتــه بــاشــیــم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی نامِ دیگر پاییز است هرچه عمیق‌تر برگ‌ریزانِ خاطره‌هاتْ بیش‌تر . . . پاییز پیشاپیش مبارک !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اون دستای نامحرم که دستاتو ازم دزدیده بیزارم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش با عقب کشیدن ساعت به گذشته برمیگشتیم نه یک ساعت بلکه هزاران ساعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی پسری که جواب پسرارو بیشترازدخترامیداد هرچند که الان شده یه موردکم یاب  قبول داری لایک تا حرفمونو به گوش همه برسونیم