بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم: دیدار تو اگر با من و دلتنگ منی یک به یک فاصله ها را بردار..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختـرِ زیبـای جنگـل هـای آرامِ شمـــال از کجـا آورده دستِ بــاد گیسـوی تــو را . . . بعله دختــرِ شمالی ام ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی دلت میسوزه یه وقتایی دلت میشکنه یه وقتایی دلت میگیره اما خدا نکنه سه تاش با هم اتفاق بیفته 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯿﮕﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺭﺑﺎﺑﯽ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﭘﺲ ﺗﻮ ﺍﻫﻞ ﮐﺪﻭﻡ دیاﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻏﻼﻣﺘﯿﻢ !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابام همیشه بعد از کلی نصیحت یجیزی میگه: اگه میخوای کسی حرفت رو گوش نده "نصیحت" اش کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تابستان"حالاکه تمام شدی بگذاربگویم...روزهای گرمت به سردی گذشت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نه باز با باز است،نه کبوتر با کبوتر این روزها زاغ هم برای مرغ عشق لاف عاشقی می زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ قشنگ فیلم بوی پیراهن یوسف شیرین:نمیشه مردم نباشن نمیشه کسی باور نمیکنه دایی: مهم اینکه خودت ایمان داشته باشی دیگران مهم نیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قسم میدم آمینشو خودت بگو.. خدایا به تنهایت قسم دل هیچکس رو به آنکه قسمتش نیست عادت نده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مآمآن کِـ شُدَمـ اَگهـ دیدمـ پِسَرمـ دآره {سیگآر}میکِشهـ یهـ سیلی میزَنمـ تو گوششـ... نَـ وآس اینکهـ سیگآرکِشیده هآ نَـ وآس این میزَنمـ چون پِسر مَن نَبآید کَم بیآره(:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه زندگی را جهنم دیدی سعی کن پخته بیرون بیایی  سوختن را همه بلدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی غم خیلی چیز جالبه بعضیارودل مرده میکنه بعضیاروعصبانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوارهای قلبم برای حمله ی چشمانت زیاد محکم نبود دار و ندار قلبم را به غارت برد چشمانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مادر" نماینده خداوند تو خونواده هاست. من به معجزه "مادرم" همانقدر اعتقاد دارم که به معجزه پیامبران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند مي زنم و او فکر ميکند بازي را برده ، هرگز نمي فهمد با هر کسي رقابت نمي کنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نواختن ويولن هم ديگر آرامم نخواهد كرد ؛ زمانيكه از دست بدهم صدای ناز لالایی ات را . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم: دیدار تو اگر با من و دلتنگ منی یک به یک فاصله ها را بردار..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختـرِ زیبـای جنگـل هـای آرامِ شمـــال از کجـا آورده دستِ بــاد گیسـوی تــو را . . . بعله دختــرِ شمالی ام ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی دلت میسوزه یه وقتایی دلت میشکنه یه وقتایی دلت میگیره اما خدا نکنه سه تاش با هم اتفاق بیفته 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯿﮕﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺭﺑﺎﺑﯽ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﭘﺲ ﺗﻮ ﺍﻫﻞ ﮐﺪﻭﻡ دیاﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻏﻼﻣﺘﯿﻢ !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابام همیشه بعد از کلی نصیحت یجیزی میگه: اگه میخوای کسی حرفت رو گوش نده "نصیحت" اش کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تابستان"حالاکه تمام شدی بگذاربگویم...روزهای گرمت به سردی گذشت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نه باز با باز است،نه کبوتر با کبوتر این روزها زاغ هم برای مرغ عشق لاف عاشقی می زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ قشنگ فیلم بوی پیراهن یوسف شیرین:نمیشه مردم نباشن نمیشه کسی باور نمیکنه دایی: مهم اینکه خودت ایمان داشته باشی دیگران مهم نیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قسم میدم آمینشو خودت بگو.. خدایا به تنهایت قسم دل هیچکس رو به آنکه قسمتش نیست عادت نده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مآمآن کِـ شُدَمـ اَگهـ دیدمـ پِسَرمـ دآره {سیگآر}میکِشهـ یهـ سیلی میزَنمـ تو گوششـ... نَـ وآس اینکهـ سیگآرکِشیده هآ نَـ وآس این میزَنمـ چون پِسر مَن نَبآید کَم بیآره(:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه زندگی را جهنم دیدی سعی کن پخته بیرون بیایی  سوختن را همه بلدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی غم خیلی چیز جالبه بعضیارودل مرده میکنه بعضیاروعصبانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوارهای قلبم برای حمله ی چشمانت زیاد محکم نبود دار و ندار قلبم را به غارت برد چشمانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مادر" نماینده خداوند تو خونواده هاست. من به معجزه "مادرم" همانقدر اعتقاد دارم که به معجزه پیامبران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند مي زنم و او فکر ميکند بازي را برده ، هرگز نمي فهمد با هر کسي رقابت نمي کنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نواختن ويولن هم ديگر آرامم نخواهد كرد ؛ زمانيكه از دست بدهم صدای ناز لالایی ات را . . .