بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـا ســر تــا پــا دافــعه  شمـا همـش جـاذبـه  اینکـه تـو فـکـرِمونـے جـالبـه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بزار عشق مغلوب تو باشه نه تو مغلوب عشق...یعنی اگه طرف مقابل جازد بزار عشق بشکنه نه خودت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیای مجازی ... دنیای واقعی خیلیا رو خراب کرد ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس شگفت انگیزیست... به کسی که رهایت کرده دیگر نه احساسی داشته باشی نه نیازی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غم انگیز است ؛ عمری گداختن از غم نبود کسی که،تا بود ؛ از غم نبودن تو ،می گداخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن صداها به کجا رفت  صداهای بلند گریه ها،قهقهه ها آن امانت هارا آسمان آیا پس خواهد داد؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه یه مرد اینه که, به مرد دیگه ای فرصت ایجاد لبخند,روی لبهای زن مورد علاقه اش رو بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی من پیدا کردن تو‌ از میان این همه ضمیر بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه فکر نمیکردم فاصله بینمان آنقدر زیاد شود .. که تو بیخیال زندگی کنی .. و من با خیالت بیخیال زندگی شوم ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه تُو بآ دیگری بآشی و مَن بآ خیآل تُو... صَد شَرف دآرد به اینکه... مَن بآ تُو بآشم و تُو بآ فکر دیگری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

↻ کــی گُفتـهـ پاییــز اونهـ کـ‌ه باد بـَـرگا رو می ریزه واسـ‌ه کَسـ‌ـے کـ‌ه عاشِـقـ‌ه تَــمـومِ سـال پاییــزه ↻

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.....خاص بودن تو مغز اتفاق میفته وگرنه واسه خرم کروات بزنی خاص میشه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر ن تکرار می‌شود ن تکراری......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی هرکس یه نفر هست که نیست... توی زندگی هرکس یه نفر نیست که هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هايش با من ، چشم هايش در خيابان ، و دلش . . . اين يكى را نميخواهم بدانم ، ولى لعنت به دل هرزه اش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشترین دردی که امروز می کشیم ازِ مقایسه است دردِ مقایسه یِ درون خودمون با بیرونِ دیگران

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـا ســر تــا پــا دافــعه  شمـا همـش جـاذبـه  اینکـه تـو فـکـرِمونـے جـالبـه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بزار عشق مغلوب تو باشه نه تو مغلوب عشق...یعنی اگه طرف مقابل جازد بزار عشق بشکنه نه خودت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیای مجازی ... دنیای واقعی خیلیا رو خراب کرد ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس شگفت انگیزیست... به کسی که رهایت کرده دیگر نه احساسی داشته باشی نه نیازی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غم انگیز است ؛ عمری گداختن از غم نبود کسی که،تا بود ؛ از غم نبودن تو ،می گداخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن صداها به کجا رفت  صداهای بلند گریه ها،قهقهه ها آن امانت هارا آسمان آیا پس خواهد داد؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه یه مرد اینه که, به مرد دیگه ای فرصت ایجاد لبخند,روی لبهای زن مورد علاقه اش رو بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی من پیدا کردن تو‌ از میان این همه ضمیر بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه فکر نمیکردم فاصله بینمان آنقدر زیاد شود .. که تو بیخیال زندگی کنی .. و من با خیالت بیخیال زندگی شوم ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه تُو بآ دیگری بآشی و مَن بآ خیآل تُو... صَد شَرف دآرد به اینکه... مَن بآ تُو بآشم و تُو بآ فکر دیگری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

↻ کــی گُفتـهـ پاییــز اونهـ کـ‌ه باد بـَـرگا رو می ریزه واسـ‌ه کَسـ‌ـے کـ‌ه عاشِـقـ‌ه تَــمـومِ سـال پاییــزه ↻

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.....خاص بودن تو مغز اتفاق میفته وگرنه واسه خرم کروات بزنی خاص میشه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر ن تکرار می‌شود ن تکراری......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی هرکس یه نفر هست که نیست... توی زندگی هرکس یه نفر نیست که هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هايش با من ، چشم هايش در خيابان ، و دلش . . . اين يكى را نميخواهم بدانم ، ولى لعنت به دل هرزه اش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشترین دردی که امروز می کشیم ازِ مقایسه است دردِ مقایسه یِ درون خودمون با بیرونِ دیگران