بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون باران باشیم رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگى‎ ‎نه گل باش که اسیرخاک شوى‎ ‎ نه باران که به خاک بیفتى خاک باش که گل از تو بروید و باران به خاطر تو ببارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه نباید به اجبار خندید گاهی باید با نهایت آرامش گریه کرد لبخند بعد از گریه از رنگین کمان بعد از باران هم زیباتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بهانه ای بود که زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی … کاش نه کوچه انتها داشت نه باران بند می آمد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه ، باز هم باران … باران که می بارد دلت را محکم بچسب زیر باران دل به اشاره ای می رود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را از یاد بُرده‌ام باران را، نه. گفته بودی در باران می‌آیی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره را باز کن و از این هوای مطبوع بارانی لذت ببر خوشبختانه باران ارث پدر هیچ کس نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا فرار ؟ چرا چتر ؟ تنها آدم های آهنی در باران زنگ می زنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر واقعی از آن ابر بود اما همه برای باران شعر نوشتند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوخی ساده ی باد و درخت نعش برگ بر شانه های اب روان می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فانوسهای ده میدانند بیهوده روشن اند… و سگان باخبرند که بیهوذه بیدارند… وقتی در روشنی روز دزد ها به مهمانی کدخدا میروند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در وجود هر کس رازی بزرگ نهان است داستانی، راهی، بی راهه ای طرح افکندن این راز راز من و راز تو، راز زندگی پاداش بزرگ تلاشی پر حاصل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 شبی دیدیم کسی در می زند، در را گشودم روی او، دیدم غم است در میزند. ای دوستان بی وفا، از غم بیاموزید وفا، غم با آن همه بیگانگی، هر شب به من سر می زند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

   قلم زرین آفرینش وقتی سرنوشت انسانها را نوشت،                             با جوهر طلایی نوشت،اما وقتی نوبت ما رسید،جوهر                                                        طلایی ریخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سادگی را دوست دارم چون با صداقت است, هیچ دروغی درآن راه ندارد مانند کودکی است که با چشمان معصوم اش به همه نگاه میکند و با معصومیتش هزاران حرف به دنیا میزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت دیگر آن زمان که فقط یک بار از دنیا می رفتیم حالا یک بار از شهر می رویم یک بار از دیار یک بار از یاد یک بار از دل و یک بار از دست !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون باران باشیم رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگى‎ ‎نه گل باش که اسیرخاک شوى‎ ‎ نه باران که به خاک بیفتى خاک باش که گل از تو بروید و باران به خاطر تو ببارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه نباید به اجبار خندید گاهی باید با نهایت آرامش گریه کرد لبخند بعد از گریه از رنگین کمان بعد از باران هم زیباتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بهانه ای بود که زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی … کاش نه کوچه انتها داشت نه باران بند می آمد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه ، باز هم باران … باران که می بارد دلت را محکم بچسب زیر باران دل به اشاره ای می رود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را از یاد بُرده‌ام باران را، نه. گفته بودی در باران می‌آیی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره را باز کن و از این هوای مطبوع بارانی لذت ببر خوشبختانه باران ارث پدر هیچ کس نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا فرار ؟ چرا چتر ؟ تنها آدم های آهنی در باران زنگ می زنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر واقعی از آن ابر بود اما همه برای باران شعر نوشتند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوخی ساده ی باد و درخت نعش برگ بر شانه های اب روان می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فانوسهای ده میدانند بیهوده روشن اند… و سگان باخبرند که بیهوذه بیدارند… وقتی در روشنی روز دزد ها به مهمانی کدخدا میروند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در وجود هر کس رازی بزرگ نهان است داستانی، راهی، بی راهه ای طرح افکندن این راز راز من و راز تو، راز زندگی پاداش بزرگ تلاشی پر حاصل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 شبی دیدیم کسی در می زند، در را گشودم روی او، دیدم غم است در میزند. ای دوستان بی وفا، از غم بیاموزید وفا، غم با آن همه بیگانگی، هر شب به من سر می زند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

   قلم زرین آفرینش وقتی سرنوشت انسانها را نوشت،                             با جوهر طلایی نوشت،اما وقتی نوبت ما رسید،جوهر                                                        طلایی ریخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سادگی را دوست دارم چون با صداقت است, هیچ دروغی درآن راه ندارد مانند کودکی است که با چشمان معصوم اش به همه نگاه میکند و با معصومیتش هزاران حرف به دنیا میزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت دیگر آن زمان که فقط یک بار از دنیا می رفتیم حالا یک بار از شهر می رویم یک بار از دیار یک بار از یاد یک بار از دل و یک بار از دست !