بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زن باس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس به مردش بگه: عشقم سردمه مردشم بگه: بیاعزیزم توبغل خودم زنم بگه: ممنون عزیزم ولی تحمل سرماازتحمل بوعرق توآسونتره!پ زرنزن بروبخاری روروشن کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس موهاشو بده آقاش شونه کونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس شعرای عاشقونه از بر کنه تو خلوت واسه آقاش بخونه و واسه آقاش دلبری کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس یه چادر گلی ببنده کمرش با جارو دستی کله خونه رو جاروکنه تازه به اقاشم نگه پاتوبلند کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی که عاقاش از سر کار برمی گرده تا ازش یه بوس نگرفته تو خونه راش نده منبع : http://www.amirfb.ir/post/16051/sms-zan-bas-dokhtar-bas#ixzz3afy9Jqyw

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس از خونه باباش که میاد از مچ تا کتف النگو داشته باشه تا مردش هی بفروشه بزنه به یه زخمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس با مشت بکوبه رو قلب آقاش و با یه لحن خیلی جدی بگه:اینجامال منه..فهمیدی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس کمر باریک باشه تو بغل آقاش جاشه…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زن باس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس به مردش بگه: عشقم سردمه مردشم بگه: بیاعزیزم توبغل خودم زنم بگه: ممنون عزیزم ولی تحمل سرماازتحمل بوعرق توآسونتره!پ زرنزن بروبخاری روروشن کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس موهاشو بده آقاش شونه کونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس شعرای عاشقونه از بر کنه تو خلوت واسه آقاش بخونه و واسه آقاش دلبری کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس یه چادر گلی ببنده کمرش با جارو دستی کله خونه رو جاروکنه تازه به اقاشم نگه پاتوبلند کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی که عاقاش از سر کار برمی گرده تا ازش یه بوس نگرفته تو خونه راش نده منبع : http://www.amirfb.ir/post/16051/sms-zan-bas-dokhtar-bas#ixzz3afy9Jqyw

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس از خونه باباش که میاد از مچ تا کتف النگو داشته باشه تا مردش هی بفروشه بزنه به یه زخمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس با مشت بکوبه رو قلب آقاش و با یه لحن خیلی جدی بگه:اینجامال منه..فهمیدی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس کمر باریک باشه تو بغل آقاش جاشه…