بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زن باس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس یـه ریمـوت داشـته باشـه دکمـشو که میزنی بیاد بــغــل آقــاش منبع : http://www.amirfb.ir/post/16052/sms-zan-bas-tanz-jadid-94#ixzz3ag11diKd

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی جورابای اقاشو میشوره بگه: ای جااااااااااانم… چقدر کثیفو بو گندوس اقامون فداش بشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتى اقاش حوصله نداره، به زور بره تو دل اقاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس کاراته کار باشه، تا وقتی آقاش حرف زور زد بهش بزنه لهش کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس تریپ اقاش واسه مهمونی رو خودش انتخاب کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی آقاشون خوابه هی باریشاش وربره وموهاشوبکشه… که دیونه شه آقاشون هم پاشه دادبزنه بگه دیونم کردی نیم وجبی چی میخوای…؟ دختر زل بزنه توچشاش بگه: بوس میخواااام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن نبـــــاس تو مهمــونی شــوورش و با اسـم صدا کنه بـــاس بگـــــه آقــــامون تا همـــه بفهمـــن ســایه ی مـــــــرد بالاســـــرشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس حسود باشه باید دلش بخات همه ی دخترای اطراف آغاشو بکشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس بجای وایمکس طرز استفده از وایتکس رو بلد باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس موهاش بلند باشه بره تو جشمای عشقش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس دماغش اورجینال باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس میوه پوست بگیره بذاره دهن اقاشون بگه: گوشت بشه به تنتون سایه بالا سرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس آقاشو طوری نیگا کنه که انگار آدم قحطی اومده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس عاشــقِ بازوهای شوهــرش باشه تا به هر بهونه ای بچســبه بهــش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن نباس گوش و چشمش بجنبه … زن باس تو خیابون سفت بازو آقاشو بچسبه … زن باس هر وقت آقاش خسه بود ماساژش بده … زن باس فقط واسه آقاش خوشکل کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی رفت جایی سریع برگرده خونه و اگه پرسیدن: چی شد مگه؟ جواب بده: آقام تنهاس، ناراحت میشه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زن باس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس یـه ریمـوت داشـته باشـه دکمـشو که میزنی بیاد بــغــل آقــاش منبع : http://www.amirfb.ir/post/16052/sms-zan-bas-tanz-jadid-94#ixzz3ag11diKd

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی جورابای اقاشو میشوره بگه: ای جااااااااااانم… چقدر کثیفو بو گندوس اقامون فداش بشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتى اقاش حوصله نداره، به زور بره تو دل اقاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس کاراته کار باشه، تا وقتی آقاش حرف زور زد بهش بزنه لهش کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس تریپ اقاش واسه مهمونی رو خودش انتخاب کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی آقاشون خوابه هی باریشاش وربره وموهاشوبکشه… که دیونه شه آقاشون هم پاشه دادبزنه بگه دیونم کردی نیم وجبی چی میخوای…؟ دختر زل بزنه توچشاش بگه: بوس میخواااام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن نبـــــاس تو مهمــونی شــوورش و با اسـم صدا کنه بـــاس بگـــــه آقــــامون تا همـــه بفهمـــن ســایه ی مـــــــرد بالاســـــرشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس حسود باشه باید دلش بخات همه ی دخترای اطراف آغاشو بکشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس بجای وایمکس طرز استفده از وایتکس رو بلد باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس موهاش بلند باشه بره تو جشمای عشقش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس دماغش اورجینال باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس میوه پوست بگیره بذاره دهن اقاشون بگه: گوشت بشه به تنتون سایه بالا سرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس آقاشو طوری نیگا کنه که انگار آدم قحطی اومده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس عاشــقِ بازوهای شوهــرش باشه تا به هر بهونه ای بچســبه بهــش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن نباس گوش و چشمش بجنبه … زن باس تو خیابون سفت بازو آقاشو بچسبه … زن باس هر وقت آقاش خسه بود ماساژش بده … زن باس فقط واسه آقاش خوشکل کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی رفت جایی سریع برگرده خونه و اگه پرسیدن: چی شد مگه؟ جواب بده: آقام تنهاس، ناراحت میشه