بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زن باس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی سوسک میبینه بپره بغل شوهرش اونم هی ماچش کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی سوسک میبینه بپره بغل شوهرش اونم هی ماچش کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وختی میخواد با اقاش از خونه بره بیرون رژ جیغ بزنه تا اقاش محکم محکم بماچش تا پاک شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس به عشقش روز تولدش بگه مرسى که ب دنیا اومدى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس واس آقاش آرایش کنه، که آقاش حال کنه بگیره محکم ماچش کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس به فکر سلامت آقاشون باشه! مثلا از زیبایی خودش بگذره و رژلب نزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن نباس از شوورش خوشتیپتر باشه چه معنی میده اصن زن باس شوورشو اقامون صداکنه نه جوجوی من زن باس عااااااشق مادشوورش باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس خودش لپشو بیاره جلو به شوورش بگه گاز بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس عاشق شیکم گنده و پشمالوی اقاش باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس واسه مشروط نشدنه شوورش ۵۰هزارتا صلوات نذر کنه زن نباس تو فیس بوک باشه ، زن باس فیس تو بوک باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس موهاشو.با.جوراب اقاش ببنده تا بوی مردش همیشه همراهش باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس صب یه نیم ساعت قبل اقاش پاشه یه صبحانه مفصل درست کنه که اشتهای اقاش باز شه سر صب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس همه هنرشو بذاره بهترین غذارو درست کنه تا آقاش همه جا ازش تعریف کنه…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها عقـــل زن یه چیزی میگه و قلبــــش یه چیز دیگه… اما… هر دوشون اشتباه می کنن! زن باس ببینه آقـــاش چی میگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس به شوهرش بکه:ای ماه تابان من شوهرشم ذوق کنه بمیره ماهش خاموش شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وسط شب آرومکی بیدار شه سجاده پهن کنه نماز شب بخونه و برای آقاش دعاکنه و خدارو شکر کنه امیر اف بی مرد هم باس بیدارب شه آروم سجادشو پهلو سجاده خانمش پهن کنه و برای خانومیش دعا کنه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زن باس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی سوسک میبینه بپره بغل شوهرش اونم هی ماچش کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی سوسک میبینه بپره بغل شوهرش اونم هی ماچش کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وختی میخواد با اقاش از خونه بره بیرون رژ جیغ بزنه تا اقاش محکم محکم بماچش تا پاک شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس به عشقش روز تولدش بگه مرسى که ب دنیا اومدى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس واس آقاش آرایش کنه، که آقاش حال کنه بگیره محکم ماچش کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس به فکر سلامت آقاشون باشه! مثلا از زیبایی خودش بگذره و رژلب نزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن نباس از شوورش خوشتیپتر باشه چه معنی میده اصن زن باس شوورشو اقامون صداکنه نه جوجوی من زن باس عااااااشق مادشوورش باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس خودش لپشو بیاره جلو به شوورش بگه گاز بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس عاشق شیکم گنده و پشمالوی اقاش باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس واسه مشروط نشدنه شوورش ۵۰هزارتا صلوات نذر کنه زن نباس تو فیس بوک باشه ، زن باس فیس تو بوک باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس موهاشو.با.جوراب اقاش ببنده تا بوی مردش همیشه همراهش باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس صب یه نیم ساعت قبل اقاش پاشه یه صبحانه مفصل درست کنه که اشتهای اقاش باز شه سر صب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس همه هنرشو بذاره بهترین غذارو درست کنه تا آقاش همه جا ازش تعریف کنه…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها عقـــل زن یه چیزی میگه و قلبــــش یه چیز دیگه… اما… هر دوشون اشتباه می کنن! زن باس ببینه آقـــاش چی میگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس به شوهرش بکه:ای ماه تابان من شوهرشم ذوق کنه بمیره ماهش خاموش شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وسط شب آرومکی بیدار شه سجاده پهن کنه نماز شب بخونه و برای آقاش دعاکنه و خدارو شکر کنه امیر اف بی مرد هم باس بیدارب شه آروم سجادشو پهلو سجاده خانمش پهن کنه و برای خانومیش دعا کنه