بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زن باس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس بلد باشه وقتی غذا رو خراب کرد حسابی برا آقاش دلبری کنه تا نفهمه داره چه کوفتی رو میخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس حاضر جواب باشه وقتی آقاش میگه عزیییز من کیییه ؟؟؟ زوووود بگه من من مـــــن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس هرچی آقااااشون گفت :بگه چششششم بعد هرکاری ک خودددش صلاااح میددددونه رو انجام بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس عکس آقاش بک گراند گوشیش باشه اصلا اسم بلوتوثش هم باید اسم آقاش باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس صبحهای زمستون خودش شال رو دور گردن آقاش بپیچه و ماچش کنه که تا برگشتنش سرما نخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطرهای گرون قیمتو بیخیال! زن بااااس بوی قورمه سبزی بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس از اقاشون حرف شِنَوی داشته باشه . . . تا گفت برو بمیر بگه: . . . . . چشــــم حاضر شو بریم ، من بدون آقام جایی نمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی آقاش صدا میزنه : خانومم آماده شو بریم بیرون…بگه: وایسا آرایشمو پاک کنم، چشم! حالا بد نیس آقاشم بگه: ملایم اشکالی نداره خانومی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از الان شروع کنه یه شال گردن ببافه واسه آقاش که وقتی هوا سرد شد خودش با دستای خودش بندازه گردن آقاش که سرما نخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس کفش پاشنه بلند پاش کنه که سخت را بره آقاش کمکش کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس تو جمع هر از گاهی یه نگا به آقاش بکنه آقاشم باس هر از گاهی یه چشمک به خانومیش بزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرانسوی ها ایرباس می سازن، ایرانی ها مرد باس، زن باس، رفیق باس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش هیکل و خوشتیپ باشه به خودش همیشه وهمه جا برسه اما ناز واداشو فقط واسه آقاشون نگه داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس گاهی اوقات تو خونه آهنگ بزاره واسه آقاش برقصه آقاشم باید را ب را شاباش بده امیر اف بی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وسط سریال مورد علاقش یهو بزنه شبکه ورزش بگه عشقم فوتبالت شروع شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس به آغاش زنگ بزنه و ازش بپرسه :شام چی دوس داره تا براش بپزه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زن باس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس بلد باشه وقتی غذا رو خراب کرد حسابی برا آقاش دلبری کنه تا نفهمه داره چه کوفتی رو میخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس حاضر جواب باشه وقتی آقاش میگه عزیییز من کیییه ؟؟؟ زوووود بگه من من مـــــن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس هرچی آقااااشون گفت :بگه چششششم بعد هرکاری ک خودددش صلاااح میددددونه رو انجام بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس عکس آقاش بک گراند گوشیش باشه اصلا اسم بلوتوثش هم باید اسم آقاش باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس صبحهای زمستون خودش شال رو دور گردن آقاش بپیچه و ماچش کنه که تا برگشتنش سرما نخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطرهای گرون قیمتو بیخیال! زن بااااس بوی قورمه سبزی بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس از اقاشون حرف شِنَوی داشته باشه . . . تا گفت برو بمیر بگه: . . . . . چشــــم حاضر شو بریم ، من بدون آقام جایی نمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی آقاش صدا میزنه : خانومم آماده شو بریم بیرون…بگه: وایسا آرایشمو پاک کنم، چشم! حالا بد نیس آقاشم بگه: ملایم اشکالی نداره خانومی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از الان شروع کنه یه شال گردن ببافه واسه آقاش که وقتی هوا سرد شد خودش با دستای خودش بندازه گردن آقاش که سرما نخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس کفش پاشنه بلند پاش کنه که سخت را بره آقاش کمکش کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس تو جمع هر از گاهی یه نگا به آقاش بکنه آقاشم باس هر از گاهی یه چشمک به خانومیش بزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرانسوی ها ایرباس می سازن، ایرانی ها مرد باس، زن باس، رفیق باس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش هیکل و خوشتیپ باشه به خودش همیشه وهمه جا برسه اما ناز واداشو فقط واسه آقاشون نگه داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس گاهی اوقات تو خونه آهنگ بزاره واسه آقاش برقصه آقاشم باید را ب را شاباش بده امیر اف بی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وسط سریال مورد علاقش یهو بزنه شبکه ورزش بگه عشقم فوتبالت شروع شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس به آغاش زنگ بزنه و ازش بپرسه :شام چی دوس داره تا براش بپزه